ODTÜ’nün Silikon Vadisi yok ama Kalkanlı Vadisi var!

Yenilikçi ve sürdürülebilir üretimde rol oynayacak tüm bileşenleri (akademi, endüstri ve kamu kuruluşları) bir araya getirmek ve araştırma çıktılarını katma değere dönüştürecek bir üretim süreci kurmak,
Üretim süreçlerini yenilikçi teknolojilerle geliştirmek isteyen endüstri mensupları ile gelişmiş teknolojiler geliştirmek için destek arayan araştırmacılar ve öğrenciler arasında işbirliğini sağlamak,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde teknoloji odaklı kalkınmayı destekleyerek istihdam olanaklarını geliştirmek.

Türkiye’nin ilk teknokentinin mimarı Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs’ın ilk teknoloji vadisini kurarak adada teknoloji odaklı kalkınma devriminin başlatıcısı olmayı hedefliyor.

“ODTÜ’nün Silikon Vadisi yok ama Kalkanlı Vadisi var!” fikri ile Kalkanlı Teknoloji Vadisi, ODTÜ’nün 61 yıllık araştırma geliştirme birikimini adaya taşımayı hedefliyor. KALTEV; girişimci fikirleri kuluçka merkezlerinde olgunlaştırmak üzere çalışan, araştırmacılar ile endüstri arasında üretken işbirlikleri kuracak bir üretim ekosistemi olarak tasarlandı.

Girişimcilik yeni dünyanın dönüştürücü gücü ancak yalnız başına altından kalkılabilecek bir süreç değil. Bir girişimcinin ürününü tasarlamadan pazarlamaya ihtiyaç duyacağı tüm destek KALTEV’de. Girişimciler, KALTEV bünyesinde,

Ürünlerini tasarlarken ihtiyaç duyacakları akademik mentorluk desteğini bulabilir,
Ürününü tasarlama ve geliştirme aşamalarında KALTEV’in fiziksel alanlarından yararlanabilir,
Ürünü geliştirme sürecinde ihtiyaç duyacağı işgücü desteğini KALTEV bünyesinde bulabilir,
Girişimcilik eğitimi alabilir,
Şirketleşme sürecinde yasal ve ekonomik destek alabilir,
Ürününü daha etkin pazarlamak için market araştırması ve pazarlama desteği alabilir.

https://odtukaltev.com.tr