ODTÜLÜ Dergisi 53. sayısı Çıktı

Sevgili ODTÜ’lüler ve ODTÜ Dostları

53. sayımızın konusu, son günlerin en sık duyulan kavramlarından biri: Tasarım.
Bu sayı, tasarımı toplumsal yaşama ve gündelik hayata etkisi temelinde ele alıyor.
Başta toplumsal cinsiyet kalıpları olmak üzere, birçok ideolojik kurguyu ürünler
aracılığıyla cisimleştiren ve meşrulaştıran, aynı zamanda tüketiciye ve kullanıcılara
beklenmedik olanaklar sunup, onları etkin birer özne haline getiren, tasarım. Geleceğe
dair düşlere renk, biçim ve maddi varlık kazandıran, onları bugünden düşünce
ufkumuza sokan, tasarım. Bugün tüketilip yarın unutulan, sonsuz tüketim döngüsü
içinde bize hep bugünü yaşatan da tasarım.
Tasarımın ürünlerine veya bireysel anlamda tasarımcılara odaklanmak yerine, tasarımı
kültürel, ekonomik, sosyal hatta siyasi bir olgu olarak ele aldık. Tasarım şaheserleri ve
tasarım dehaları değil, gündelik hayatımızı fark ettirmeden şekillendiren, anonim,
mütevazı şeylerde gördük tasarımın erdemini ve gizemini.
Bu yıl kaybettiğimiz, Türkiye’de bir tasarım eğitiminden söz edilebilmesinde büyük
payı olan Güner Mutaf hocamızı da sevgi ve saygıyla anarak, bir ekol haline gelmiş ODTÜ
Mimarlık Fakültesi’ne ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’ne özel bir yer verdik.
Tasarım, bugün kuşkusuz çok sayıda mesleki alanda yer bulmuş bir düşünce biçimi ve
yöntemi. Mühendisliğin de kendine özgü bir  tasarım nosyonu var; eğitim bilimlerinde de
müfredatlar “tasarlanıyor”. Hatta, kâinatın oluşumunu bir tasarımın sonucu olarak
görenler de var. Bizim bu kadar geniş bir spektrumu tek bir sayı içerisinde ele
almamız ne yazık ki mümkün değildi. Yine de görüyoruz ki, farklı meslek grupları ve
akademik alanlar “tasarımın” kendi alanlarında ne büyük öneme sahip olduğunu
her geçen gün daha iyi anlıyorlar ve tasarım dünyasının aktörleri arasında yerlerini almak
için can atıyorlar.
Keyifli bir sayı okumanız dileğiyle, sizi
“tasarımımız”la baş başa bırakıyorum…
Doç. Dr. Barış Sürücü