“ODTÜ’de Doğanın Suyu-Sesi-Nefesi” KONULU FOTOĞRAF YARIŞMASI

ODTÜ
FOTOĞRAF YARIŞMASI

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

 

2021 YILI

 

ODTÜ’de Doğanın Suyu-Sesi-Nefesi

 

FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

KONU VE AMAÇ:

 

Yarışma etkinliği ODTÜ Mezunları Derneği tarafından, Ankara’nın vazgeçilmez değerleri olan ODTÜ ormanı, bozkırı ve Eymir Gölü doğal ortamlarının korunması bilincinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenmektedir.

 

İstekliler bu etkinliğe Eymir’den ve ODTÜ (Ankara) ormanından, bozkırından ODTÜ’de Doğanın Suyu-Sesi-Nefesi başlığı kapsamında (duyuruda bahsedilen örnekler gibi) Göl, dere, yaban hayatı, orman temalı fotoğraflar ile katılacaktır.

 

YARIŞMA KATILIM ŞARTLARI:

 • Yarışma, OMD çalışanları, seçici kurul üyeleri, OMD-Eymir ve ODTÜ Doğasını Koruma Komisyonu üyeleri, yarışma sekreteryası ile birinci dereceden yakınları dışında, amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş üstü herkese açıktır.

 

 • Her katılımcı, yarışmaya siyah-beyaz ya da renkli, güncel ya da geçmiş tarihli en fazla 4 “dört” eserle katılabilecektir. Dörtten fazla eser gönderilmesi durumunda (başvuru formundaki sıra esas kabul edilerek) son gönderilen dört eser yarışmaya alınacaktır.

 

 • Yarışmaya katılan eserlerin daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir. Daha önce bir başka yarışmada ödül aldığı belirlenen fotoğraflar yarışma dışı bırakılır. Daha önce ödül almış fotoğrafların; kadraj farklılığı veya bir kısmının kullanılmasıyla ya da renk değişikliği ile oluşturulan fotoğraflar da yarışmaya katılamaz.

 

 • Yarışma sonuçlarının ilanını takiben, ödül kazanan bir fotoğrafın yarışma şartnamesine uymadığı tespit edilirse, fotoğrafın aldığı derece iptal edilir ve ödül katılımcı tarafından iade edilir. Bu durumda iptal edilen derece ve ödül tekrar değerlendirmeye tabi tutulmaz.

 

 • Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar sayısal (digital) ortamda olmalıdır. Analog fotoğraflar sayısal ortama çevrilip (taranıp) gönderilebilir.

 

 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar; JPG/JPEG formatında, 2 Mb’dan küçük, 4 Mb’dan büyük olmamalıdır. 150-300 dpi çözünürlükte ve uzun kenarı en az 2400 piksel olmalıdır.

 

 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflara renk, ton, keskinlik, toz alma ve kadraj gibi düzenlemeler yapılabilir. Ancak fotoğraflara başka görüntüler eklenmemelidir.

 

 • Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan (kolaj/panoramik) fotoğraflar ile insanlı veya insansız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.

 

 • Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilmelidir.

 

 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait fotoğrafların kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

 

 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtla ilgili, varsa gerekli tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Katılım formunda her fotoğrafın çekildiği ay-yıl ve yer bilgisi verilecektir. (Bu bilgiler daha sonra oluşturulması amaçlanan arşivde kullanılmak üzere istenmektedir.)

 

 • Fotoğraflara verilen ad ve sıra numarası katılım formundaki ile aynı olmalıdır.

 

 • Katılım formunu imzalayarak bu yarışmaya katılanlar, tüm katılım koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

 • Fotoğraflar, imzalanarak (taranmış olan katılım formu ve bağış beyanı ile birlikte) eymirfoto@odtumd.org.tr adresine e-posta ile son katılım tarihine kadar gönderilmelidir. Farklı gönderim şekilleri kabul edilmeyecektir.

 

 • Başvuruların alındığı bilgisi ile eklerin sorunsuz açıldığı, katılımcıya e-posta yanıtıyla bildirilecektir. (e-postalar görev kuralları sıkıca tanımlanmış tek bir kişi tarafından açılacaktır.)

 

 • Dereceye giren, sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve içerik sınırı olmaksızın, bülten, kitapçık, afiş ve benzeri tüm OMD tanıtımlarında, etkinliklerinde ve yayınlarında bedelsiz olarak kullanabileceği ve elde edilecek gelirin burs fonu yararına kullanılabileceği yarışmacı tarafından kabul edilir. Bağışlamaya dair imzalı kabul beyanı taranarak, fotoğraflar ve katılım formu ile birlikte başvuru esnasında gönderilir.

 

 • Dereceye giren, sergilenmeye değer bulunan fotoğraf sahipleri fotoğraflarının OMD tarafından kullanımlarıyla ilgili olarak, verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini beyan ve taahhüt eder.

 

 • Ödül kazanan fotoğraf sahiplerinin, ödüllerini alabilmeleri için katılım formunun ve bağış beyanının ıslak imzalı orijinal hallerini OMD’ye sunmaları veya posta ile göndermeleri gereklidir. (Postada kaybolma durumunda Derneğimiz sorumluluk kabul etmeyecektir.)

 

 • Söz konusu eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Eserler OMD tanıtımlarında, etkinliklerinde ve yayınlarında, sahibinin adı ile birlikte kullanılacaktır. (kolaj vb. grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır.)

 

 • Yarışma sonuçları OMD web sayfasında ilan edilecektir.

 

 • Yarışma sonunda derecelendirmeye giremeyen ve sergilenmeyen fotoğraflar hiçbir amaçla kullanılmayacak ve yarışma sekreteryası gözetiminde silinecektir.

 

 • Yarışma sonunda dereceye giren, sergilenmeye değer bulunan fotoğraflardan oluşan bir albüm hazırlanacaktır.

 

 • Yarışma takvimi, salgın koşulları ve resmi kurallar çerçevesinde yenilenebilecektir.

 

 

YARIŞMA TAKVİMİ:

 

Son Katılım Tarihi                 : 08 KASIM 2021 (Pazartesi)

Seçici Kurul Toplantısı         : 12 KASIM 2021 (Cuma)

Sonuç Bildirim Tarihi            : 19 KASIM 2021 (Cuma)

Sergi ve Ödül Töreni Tarihi  : 03 ARALIK 2021 (Cuma)

 

 

Seçici Kurul 7 kişiden oluşacaktır. Kurul üyeleri fotoğraf sanatçıları ile OMD yetkililerinden oluşacaktır. Seçici kurul en az 5 kişi ile toplanabilecektir. Seçici kurul üyelerinin adlarına dair duyuru daha sonra  (en geç Haziran 2021’de) web sayfasında ve e-posta ile yapılacaktır.

 

 

Birinci, ikinci, üçüncü olan, mansiyon alan (en fazla üç adet), sergilemeye değer bulunan (en fazla kırk adet) fotoğraflar seçilerek, daha sonra (en geç Eylül 2021’de) web sayfasında ve e-posta ile duyurulacak olan ödül/şilt takdimi yapılacaktır.

                           

 

İletişim ve Başvuru için:

 

ODTÜ Mezunları Derneği
1540. Sokak No: 58 100. Yıl ANKARA

e-posta:        eymirfoto@odtumd.org.tr
internet:       http://www.odtumd.org.tr

Telefon:        0312 286 7979/1150 & 0530 610 6431

Faks:           0312 287 75 00