ODTÜ Yerleşkesi Proje Yarışması

Toplum ve Bilim Merkezi (TBM), Sürdürülebilir ODTÜ Yerleşkesi için fikirlerin paylaşılabileceği bir platform yaratmak amacıyla bir öğrenci yarışması düzenlemektedir. Yarışma, farklı disiplinlerden öğrencilerin çalışma gruplar oluşturarak yaratıcı fikirler geliştirmelerini teşvik etmektedir. Çalışma gruplarından sürdürülebilir bir yerleşke için kavramsal öneriler geliştirmeleri beklenmektedir. Geliştirilecek kavram: yapılı çevre; doğal çevre; ve sürdürülebilirliğin yönetimi vb. ana başlıkların birini veya bir kaçını kapsayacaktır. Tüm lisans ve lisansüstü öğrencilerine açık olan yarışmada, önerilen projelerde: seçilen konunun “sürdürülebilir kalkınma” genel kavramı çerçevesinde nasıl değerlendirilebileceğinin; sürdürülebilir ODTÜ Yerleşkesi’nin geliştirilmesine nasıl katkı sağlayabileceğinin ve nasıl uygulanabileceğinin, zaman aralığı, ilgili aktörler ve süreçler vb. başlıklar altında açıklanması istenmektedir. Yarışma başvuru kriterleri ve proje tesliminde istenilen format için Postere bakınız.