ODTU TOPLUM VE BİLİM MERKEZİ

TBM bünyesinde çalışan araştırmacılar tarafından tasarlanan ve Bilim ve Teknoloji Müzesi alanında sergilenen eğlenceli bilim deneyleri, şaşırtıcı ve heyecan uyandırıcı nitelikleriyle ziyaretçilerin odak noktası olmuştur. “Bilime Dokunun” ilkesinden hareketle tasarlanarak imal edilen deneyler, günlük yaşamda gözlemlediğimiz ancak çoğu zaman farkına varmadığımız birçok fiziksel ilke ve doğa olayını, eğlendirici düzenekler içerisinde ziyaretçilere ulaştırmaktadır.

Eğlenceli bilim deneylerinin yanısıra, çeşitli kurum ve kişiler tarafından bağışlanmış ve özellikle Türkiye’nin Cumhuriyet döneminden günümüze iletişim, ulaşım ve günlük yaşam tarihini gözler önüne seren nesneler ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Ayrıca, çağlar boyu Anadolu topraklarında üretilen alet ve teknolojilerin gelişimini anlatan “Anadolu’da insan-çevre-teknoloji” temalı sergiler ziyarete açıktır.

ODTÜ-Toplum ve Bilim Merkezi (TBM), toplumda bilimsel farkındalık düzeyini artırmak üzere araştırma yapmak, toplumun bilimsel ve teknolojik konulara olan ilgisini yükseltmek, topluma bilimi sevdirmek ve bilimin gündelik yaşamda kullanımını artırmak, ilköğretimden başlayarak toplumun her katmanında bilimsel yaklaşım ve araştırma, yaratıcılık ve analiz yeteneğini geliştirmeyi özendirmek üzere faaliyetlerde bulunmak, toplum ve bilim arasındaki bağları güçlendirmek, üniversitelerin topluma yönelik faaliyetlerini artırmak ve bu tür faaliyetleri özendirmek amacıyla kurulmuştur. ODTÜ çalışanları ve öğrencilerinin yanısıra, çeşitli üniversitelerden birçok akademisyen danışmanlığında çalışmalarını yürüten TBM, Bilim ve Teknoloji Müzesi uygulama alanında ziyaretçileri ağırladığı gibi, etkinliklerini şehir buluşmaları, fuarlar ve yayınlarla halka taşımakta ve bilimsel düşüncenin bir hayat biçimi olmasını çeşitli şekillerde özendirmeye çalışmaktadır. Amaçları doğrultusunda TBM etkinliklerini üç temel alanda yürütmektedir; Bilim ve Teknoloji Müzesi Uygulama Alanı, Topluma Erişim Grubu, Toplumsal Politikalar Grubu.

TBM bünyesinde çalışan araştırmacılar tarafından tasarlanan ve Bilim ve Teknoloji Müzesi alanında sergilenen eğlenceli bilim deneyleri, şaşırtıcı ve heyecan uyandırıcı nitelikleriyle ziyaretçilerin odak noktası olmuştur. “Bilime Dokunun” ilkesinden hareketle tasarlanarak imal edilen deneyler, günlük yaşamda gözlemlediğimiz ancak çoğu zaman farkına varmadığımız birçok fiziksel ilke ve doğa olayını, eğlendirici düzenekler içerisinde ziyaretçilere ulaştırmaktadır. Eğlenceli bilim deneylerinin yanısıra, çeşitli kurum ve kişiler tarafından bağışlanmış ve özellikle Türkiye’nin Cumhuriyet döneminden günümüze iletişim, ulaşım ve günlük yaşam tarihini gözler önüne seren nesneler ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Ayrıca, çağlar boyu Anadolu topraklarında üretilen alet ve teknolojilerin gelişimini anlatan “Anadolu’da insan-çevre-teknoloji” temalı sergiler ziyarete açıktır. Topluma Erişim Grubu, ODTÜ kampüsü dışında köy okullarında, yatılı ilk öğretim bölge okullarında ve diğer uygun mekanlarda etkinlikler planlamakta, tematik konularda kamplar düzenlemekte, Anadolu’nun değişik coğrafyalarından gelen öğrencileri sosyal ve kültürel etkinliklerle ağırlayarak, TBM’nin etkinliklerini tüm yurda yaymak için projeler oluşturmaktadır. Bilginin toplumsallaştırılması, bilgi üretimi kadar önemli bir konudur. Toplumsal Politikalar-çalışma grubu, üniversitede üretilen bilginin sistematik ve bütüncül bir yaklaşımla topluma erişimini gerçekleştirmek üzere üniversite içi ve dışında sinerji yaratmayı, araştırma konularını projelendirecek ortam sunmayı ve toplumdaki paydaşlarıyla birlikte etkinlikler düzenlemeyi hedeflemektedir. TBM, bu doğrultuda katkıda bulunmak isteyenlerin buluşma noktası olmayı hedeflemektedir.

Toplum ve Bilim Merkezi