ODTÜ TEKNOKENT Bilişim İnovasyon Merkezi İsim Yarışması

İsim Yarışması
İsim Yarışması

ODTÜ TEKNOKENT Bilişim İnovasyon Merkezi İsim Yarışması

Türkiye’nin lider ve öncü teknokenti olan ODTÜ TEKNOKENT’in amacı, ülkemizin uluslararası arenada rekabet gücünü arttıracak teknolojileri geliştiren ve üreten araştırmacılara, akademisyenlere ve şirketlere çağdaş altyapı olanakları sunmaktır.
ODTÜ TEKNOKENT; üniversite ve sanayinin ortak araştırma projeleri sonucunda yeni bilgi ürettikleri, bu yeni bilginin inovasyon süreciyle yeni ürün ve hizmetlere dönüştüğü, bu ürün ve hizmetlerin yüksek katma değerle küresel pazarlara satıldığı; teknoloji geliştiren şirketleri, çalışanları, girişimcileri, destek veren akademisyenleri, araştırmacıları, öğrencileri, üniversite birimleri ve diğer paydaşları ile Türkiye’nin en geniş ve en profesyonel iş ağıdır.

ODTÜ TEKNOKENT, %65’ten fazlası bölgede kurulmuş 340’ın üzerinde teknoloji şirketi, 6500’den fazla araştırmacıya yaratılan istihdam olanakları ve Ar-Ge faaliyetlerinin yürütüldüğü 137.000m2 kapalı alan ile Türkiye’deki diğer teknoparklara da örnek teşkil edecek başarılara imza atmıştır.

ODTÜ TEKNOKENT, paydaşlarının faaliyetleri ve artan başarılarıyla önemli ulusal ve uluslararası tanınırlık, bilinirlik ve saygınlığa erişmiş olup T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 6 yıldır en başarılı teknokent olarak seçilme gururunu da taşımaktadır.

Ulusal ve uluslararası büyük şirketlere ev sahipliği yapan ODTÜ TEKNOKENT, Bilişim İnovasyon Merkezi ile bu hedef doğrultusunda ilerleyerek uluslararası başarılı teknolojik ürünlerin ve teknoloji şirketlerinin oluştuğu, küresel teknoloji şirketlerinin yer aldığı, değer yaratan bir inovasyon ekosistemi oluşturmayı amaçlamaktadır.

Bünyesinde bulunan co-working alanıyla start-up’lara yer sağlayacak olan merkezde bilim, Ar-Ge ve teknoloji kavramlarının ürettiği/üretebileceği sonuçların kamuoyuyla buluşması sağlanacaktır. Bu çerçevede bilişim ve iletişim teknolojilerinin günlük yaşantılara getirdikleri ve getirebileceklerinin ilk elden deneyimlenebileceği ortamlar yaratılacaktır.

ODTÜ TEKNOKENT Bilişim İnovasyon Merkezi ile 5G/ileri iletişim teknolojileri, bulut çözümleri, büyük veri, nesnelerin interneti, sanayide sayısal dönüşüm (Sanayi 4.0) başta olmak üzere, odaklı ve özgün çalışmalar yapacak bilişim ve telekomünikasyon şirketlerine ev sahipliği yapılacaktır. Ayrıca bilim, Ar-Ge ve teknoloji geliştirme faaliyetleri sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılarak farkındalığı arttırılırken, teknoloji üreticilerinin, üniversite öğretim üyelerinin/öğrencilerinin, şirketlerin çözüm, ürün ve vizyonlarının sergileneceği seminerler, eğitimler ve etkinlikler düzenlenecektir.

ODTÜ TEKNOKENT Bilişim İnovasyon Merkezi sadece Ar-Ge ve teknoloji geliştiren şirketlere ev sahipliği yapan bir iş merkezi olarak değil aynı zamanda, yüksek kalite ve çeşitlilikte sosyal alanlarında yer aldığı bir yaşam alanı olacak, merkezde farklı konseptlerde restoran ve kafeler, çalışanların ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal alanlar da yer alacaktır.

ODTÜ TEKNOKENT Bilişim İnovasyon Merkezi İsim Yarışması Katılım Şartları

• ODTÜ TEKNOKENT Bilişim İnovasyon Merkezi isim yarışması 04.12.2017-20.12.2017 tarihleri arasında düzenlenecektir.

• Yarışmaya 18 yaş ve üzeri, fiili ehliyete sahip kişiler katılabilir. Onsekiz yaşından küçükler yarışmaya katılsalar dahi hediye kazanamazlar.

• Yarışma 04.12.2017 – 20.12.2017 tarihleri arasında düzenlenecek olup; yarışmaya katılım tarihleri www.odtuteknokent.com.tr ve www.bilisiminovasyonmerkezi.com siteleri üzerinden kamuoyuna duyurulacaktır. Sitede duyurulan katılım tarihleri dışında yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Katılımcılar, duyurulan katılım tarihleri arasında ODTÜ TEKNOKENT Bilişim İnovasyon Merkezi isim önerilerini yarisma.odtuteknokent.com.tr linki üzerinden ad/ soyad/ doğum tarihi/ meslek/ şehir/ epostaadresi/ ceptelefonu bilgisi vererek kayıt olduktan sonra, isim önerisi belirterek yapacaklardır.

• Yarışma boyunca aynı ismi gönderen katılımcılar olması durumunda; kayıt tarih ve saati dikkate alınarak, erken kayıt olan katılımcı jüri tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

• Katılım tarihleri arasında gönderilen isim önerileri arasından jüri değerlendirme yaparak, 2018 yılı Ocak ayı içerisinde kazananı belirleyecektir.

• Yarışmada kazanan kişiye burada belirtilen ödül verilmekle birlikte, ODTÜ TEKNOKENT Yönetim AŞ’nin Bilişim İnovasyon Merkezi için kazanan bu ismi kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır.

• ODTÜ TEKNOKENT Yönetim AŞ, ODTÜ TEKNOKENT Bilişim İnovasyon Merkezi isim yarışması sürecine katılım şartlarını, ilgili siteler üzerinden kamuoyu ile paylaşmak kaydıyla, değiştirme hakkını saklı tutar.

• Her bir katılımcının ilgili site üzerinden 1 kez kayıt yaptırma ve sadece 1 adet isim önerisi gönderme hakkı vardır.

• Yarışma için katılımcı tarafından paylaşılan kimlik, adres bilgilerinin doğruluğu, yeterliliği ve ispatı katılımcının sorumluluğundadır. Paylaşılan bu bilgilerin kişisel veri içermesi halinde katılımcı, kişisel verilerini kendi açık rızası ile paylaştığını ve bu verilerin yarışmanın ifası kapsamında kullanılabileceğini ve yarışmaya teknik destek sağlayan üçüncü şahıslarla paylaşılabileceğini kabul ve beyan eder. Ayrıca ODTÜ TEKNOKENT Yönetim AŞ, katılımcıların kişisel bilgilerini yasal zorunluluk halinde adli ve idari makamlar ile paylaşabilir. Katılımcı ODTÜ TEKNOKENT Bilişim İnovasyon Merkezi isim yarışmasına katılarak bu hususları peşinen kabul etmiştir

• Katılımda, ODTÜ TEKNOKENT Bilişim İnovasyon Merkezi isim yarışması sitesinin tuttuğu sistem kayıtları esas alınır.

• Katılımcıların ODTÜ TEKNOKENT Bilişim İnovasyon Merkezi isim yarışması için gönderdikleri isimlerin her biri, Jüri tarafından markaya uygunluk, merkezin kurumsal yapısına uygunluk, teknik olarak yapılabilirlik ve yaratıcılık kriterleri göz önünde bulundurularak değerlendirilir ve kazanan jürinin kararı ile tespit edilir.

• Ödül 10.000 (onbin) TL’dir.

• Jüri üyeleri, jüri üyelerinin eşleri, çocukları ve yakınları ile ODTÜ TEKNOKENT Yönetim A.Ş. çalışanları, eşleri, çocukları ve yakınları ODTÜ TEKNOKENT Bilişim İnovasyon Merkezi isim yarışmasına katılamazlar, katılsalar dahi ödül kazanamazlar.

• Katılımcıların gönderdikleri isim önerileri mevzuata uygunluk, üçüncü şahısların haklarını ihlal edip etmediği, kötü niyet, haksız rekabet vb. hususlarda ön denetimden geçecek ve uygun bulunanlar sitede yayınlanacaktır.

• Kazanan sitede ilan edildikten sonra, kazanan katılımcının verdiği iletişim bilgileri üzerinden kendisi ile iletişime geçilerek, ödül 15 gün içerisinde teslim edilecektir. Ancak, kayıt aşamasında verilen iletişim bilgileri kullanılmasına rağmen kendisine ulaşılamayan katılımcıya ödülün teslim edilememesi durumunda ODTÜ TEKNOKENT Yönetim AŞ sorumlu tutulamaz.

• Katılımcı, siteye yüklediği isim önerilerinin kendisine ve/veya izin almış olduğu kişilere ait ve özgün olduğunu kabul ve taahhüt eder. Katılımcı, kendisinden başka hiçbir kişinin, kurumun, kuruluşun gizlilik hakkını, kişilik haklarını ya da yayın haklarını ihlal eden, fikri ve sınai mülkiyet hakları çerçevesinde korunan hiçbir içerik ve metin iletemez. Yasal yükümlülük doğuran durumlarda, söz konusu içeriği yükleyen/gönderen kişi/kişiler münhasıran sorumlu olacaklarını kabul ederler. Hakları kendisine ait olmayan bir içerik ile başvuran katılımcı, dereceye girse dahi, yarışma dışı kalır ve ödüle hak kazanamaz.

• Katılım koşullarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde bilgisayar teknolojilerini kullanarak hile yapıldığının ya da haksız yollardan kayıt oluşturulduğunun tespit edilmesi durumunda ODTÜ TEKNOKENT Yönetim AŞ ilgili yarışmacının o güne kadarki bütün yarışma verilerini ve katılım hakkını hiçbir uyarı yapmadan iptal etme hakkını saklı tutar.

• Katılımcıların ODTÜ TEKNOKENT Bilişim İnovasyon Merkezi isim yarışmasına katılmak için gönderecekleri oy ve yapacakları başvurularla ilgili olabilecek her türlü ortamdaki teknik ve iletişim sorunlarından ve arızalardan dolayı ODTÜ TEKNOKENT Yönetim AŞ sorumlu tutulamaz. ODTÜ TEKNOKENT Bilişim İnovasyon Merkezi isim yarışmasının yürütülmesini etkileyecek derecede meydana gelebilecek donanım ve yazılım problemlerinden, bilgisayar bozukluklarından, telefon, kablo, uydu, ulaşım ağı, elektronik, kablosuz ya da Internet bağlantılarında Internet Servis Sağlayıcı kaynaklı meydana gelebilecek her türlü hata, kısıtlama, tahrif olmuş, bozulmuş veya hatalı data gönderilerinden, elektronik posta, sms gönderme hatalarından, kayıp, gecikmiş, tutulmuş e-postalardan, web sayfasına veya İnternete erişimde aksaklıklardan, yarışmanın gidişatını etkileyecek şekilde, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, gerek insan gerek insan dışı kaynaklı tahrif, bilgisayar korsanlığı, hırsızlık, virüs, böcek kaynaklı müdahalelerden dolayı ortaya çıkacak zararlardan, yarışmada kullanılacak herhangi bir elektronik posta adresinin zarar görmesi, ortadan kalkması, veya ulaşılamamasından dolayı ODTÜ TEKNOKENT Bilişim İnovasyon Merkezi isim yarışmasının uygulamasının zarar görmesi halinde dahi ODTÜ TEKNOKENT Yönetim AŞ hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

• ODTÜ TEKNOKENT Yönetim AŞ, katılım şart ve koşullarında olabilecek baskı ve dizgi hatalarından ya da web sayfasında yer alan datalarda olabilecek eksik ve yanlışlıklardan sorumlu tutulamaz.

• ODTÜ TEKNOKENT Bilişim İnovasyon Merkezi isim yarışmasına katılmak için herhangi bir veri transferi yapılması, para havale edilmesi, kredi kartı bilgilerinin istenmesi söz konusu değildir. ODTÜ TEKNOKENT’in ismi ve sloganını kullanarak gelecek bu taleplere itibar edilmemelidir.

• ODTÜ TEKNOKENT Bilişim İnovasyon Merkezi isim yarışmasında ödül kazanan kişi hiçbir zaman ve hiçbir yerde ODTÜ TEKNOKENT markasının itibarını zedeleyecek açıklamalarda bulunmamayı, ODTÜ TEKNOKENT Yönetim AŞ’nin önceden izin vermediği ve onaylamadığı beyanlarda bulunmamayı kabul eder. Bu maddeye aykırılık halinde, ODTÜ TEKNOKENT Yönetim AŞ söz konusu yarışmacıyı yarışmadan ihraç etmek ve yerine aynı ya da başka fikirler ile katılan yedek yarışmacılarla devam etmek de dahil olmak üzere, ihlal eden yarışmacının ödülünü vermemek, geri almak vb. her türlü hukuki yola başvurma hakkını saklı tutar.

• Kazanan yarışmacı; isim önerisi ve isim önerisi üzerindeki marka, telif, reklam, gizlilik, tasarım ve diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları dahil tüm haklarını yazılı bir taahhüt ile ODTÜ TEKNOKENT Yönetim AŞ’ye bedelsiz olarak, süre, yer ve sayı sınırı olmadan devretmeyi kabul ve taahhüt eder. Bu taahhütname verilmediği takdirde kazanan yarışmacıya ödülü verilmeyecektir.
• Katılımcılar, yarışma için siteye gönderdikleri isimlerden dolayı ODTÜ TEKNOKENT Yönetim AŞ’den fikri ve sınai haklara ilişkin olarak telif, patent vs gibi herhangi bir bedel talep edemez, bu konuya ilişkin mülkiyet, aidiyet, zarar, tazminat vs iddiasında bulunamaz.

• Katılımcı, dereceye girsin ya da girmesin göndermiş olduğu içeriğin ODTÜ TEKNOKENT Yönetim AŞ tarafından yurtiçi yurtdışı her türlü yazılı ve görsel basın yayın ve online mecralarda ticari olarak kullanılmasına, süresiz ve bedelsiz olarak kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği içeriğin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma, ticari kullanım, marka hakkı ve sair her türlü haklarını, ODTÜ TEKNOKENT Yönetim AŞ’ye devrettiğini/verdiğini kabul eder.

• ODTÜ TEKNOKENT Bilişim İnovasyon Merkezi isim yarışmasına katılan tüm katılımcılar yukarıdaki şartları aynen kabul etmiş sayılır.

Detay ve Başvuru Sayfası için tıklayınız

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

18 + 10 =