Obezite Konulu Sosyal Sorumluluk Proje Yarışması

N-Obezite projesi lise çağındaki gençlerin obezite ile mücadele konulu bir Sosyal Sorumluluk Proje yarışmasıdır.
N-OBEZİTE SOSYAL SORUMLULUK PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Yarışmanın Konusu ve Amacı
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2018-1 Özel Çağrı kapsamında desteklenen N-Obezite
projesi, özellikle lise çağındaki gençlerde obezite konusunda farkındalık oluşturmayı
amaçlamaktadır.

N-Obezite projesi lise çağındaki gençlerin obezite ile mücadele konulu bir kampanya
hazırlayarak; hem yaparak-yaşayarak öğrenmeleri, hem de çevrelerinde obezite konusunda
farkındalık ve bilinç oluşturulmasına katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla
düzenlenmektedir.

Yarışmanın Kapsamı
Yarışma, Türkiye genelindeki tüm ortaöğretim kurumlarının katılımına açıktır. Başvuru
koşullarını karşılamak kaydıyla, liselerde okuyan bütün öğrenciler yarışmaya başvurabilir.

Yarışmaya Katılma Esasları

1. Öğrenciler, obezite konusunda kampanya hazırlayacaktır. Obezite dışında bir konuyla
yarışmaya başvuru yapılamaz.

2. Obezite konusunda hazırlanacak kampanyada herhangi bir alt konu sınırlaması yoktur; ele alınacak problemin yaratıcı bir yolla çözüme kavuşturulması beklenmektedir.
Düzenlenecek kampanyada birden fazla konu ele alınabilir.

3. Adaylar, projenin web sayfasında (www.n-obezite.com) bulunan başvuru formu ile
yarışmaya katılacaktır. Başka bir şekilde başvuru kabul edilmeyecektir.

4. Kampanya düzenleme sürecinde izlenilmesi gereken adımlar şu şekildedir:

4.1. Yarışma Şartnamesinin öğrencilere duyurulması.

4.2. Okullarda ikişer kişilik takımlarının kurulması.

4.3. Her takım için danışman öğretmenin belirlenmesi.

4.4. Takımların isimlerini belirlemesi.

4.5. Her takımın kampanya planlaması, geliştirmesi ve uygulaması.

5. Adaylar, başvuru sunumunda projedeki tüm süreçlere yer vermelidir. Bu nedenle, başvuru dosyasında kullanılmak üzere bilgi, belge, görsel, video, grafik ve benzerlerinin derlenmesi adayların yararına olacaktır.

6. Obezite konulu kampanyalar, en fazla 2 öğrenciden oluşabilecek takımlar tarafından
geliştirilecektir. Bir öğrenci yalnızca bir takımda yer alabilir.

7. Her takım yalnızca bir kampanya düzenleyebilir.

8. Her takımın, kampanya geliştirme sürecinde kendilerine gönüllü olarak destek verebilecek, kendi okullarında görevli bir danışman öğretmeni olmalıdır. Danışman öğretmen, ekibi yönlendirme, öğrencilerin soru ve ihtiyaçlarına yanıt verme, ihtiyaç halinde ilgili paydaşlarla iletişime geçme gibi görevler üstlenecektir.

9. Takımlar, kampanyalarda kullandıkları bütün içeriklerin (metin, görsel, video vb.) telif
hakkı kurallarını ihlal etmemesini sağlamakla yükümlüdür; telif hakkı ihlalleriyle ilgili
bütün yükümlülük ilgili takım üyelerine aittir.

Başvuru Şekli

1. Her takım danışman öğretmeniyle birlikte geliştirdiği kampanyayı anlatacak bir sunum
hazırlayacaktır. Sunum, kampanyanın hazırlık, planlama, geliştirme, uygulama ve diğer
ilgili tüm süreçlerini anlatacak kapsamda olmalıdır. Kampanyada işbirlikleri kurmak
takımın yararına olacaktır. Değerlendirme kriterleri sizlerden neler beklendiğini
göstermektedir.

2. Başvuru için hazırlanacak sunumda metin, görsel, grafik, video, ses, çizim ve benzerleri
kullanılabilir. Bununla birlikte, sunumun PowerPoint programında hazırlanması ve sunum
dosyası içinde kullanılan dosyaların (özellikle ses ve video) uyumluluğu ve çalışıp
çalışmadığı birkaç bilgisayarda kontrol edilmelidir.

3. Sunum en fazla 40 slayttan oluşmalıdır.

4. Hazırlanan kampanyaya ilişkin sunumlar adresindeki siteye
girilecektir.

5. Ödül töreninde derece alan takımlar sahnede 15 dakika projelerini sunacaktır.

Kampanya Düzenleme Tarihleri
Yarışmanın duyurusu yapıldıktan sonra, takımlar aşağıda belirtilen son başvuru tarihine kadarki zamanı, kampanyalarını geliştirmek ve uygulamak için kullanabilirler. İşbu şartnamedeki başvuru şekli ve koşullarını da göz önünde bulundurarak başvuru için gereken bütün hazırlıkları tamamlamak ilgili takımların sorumluluğundadır.

Ödüller
1. Birincilik Ödülü: Yarışmada birinci olan takıma 2000 TL değerinde hediye çeki,
danışman öğretmenine plaket verilecektir.
2. İkincilik Ödülü: Yarışmada ikinci olan takıma 1500 TL değerinde hediye çeki, danışman
öğretmenine plaket verilecektir.
3. Üçüncülük Ödülü: Yarışmada üçüncü olan takıma 1000 TL değerinde hediye çeki,
danışman öğretmenine plaket verilecektir.
4. Yarışmaya katılan diğer bütün takımlar ve danışman öğretmenlerine “Katılım Belgesi”
verilecektir.

Başvuru
1. Son başvuru tarihi 6 ocak 2019 ’dur.
2. Bu tarihten sonra sitede başvurulan alınmayacaktır.
3. Gerekli görülmesi halinde, başvuru tarihleri değiştirilebilir.

Başvuru Adresi: