NURAY TUNCAY KARA BİLİM VE SANAT MERKEZİ TÜBİTAK 4007 PROJESİ

TÜBİTAK 4007
Gaziantep Bilim, Sanat ve Teknoloji Festivali TÜBİTAK 4007

TÜBİTAK 4007 – Bilim Şenlikleri Destekleme Programı; bilim kültürünün ve iletişiminin toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırılmasını, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılmasını ve bilim – teknoloji arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla kavratılmasını amaçlamaktadır.

2019/1 Çağrı Döneminde 257 adet TÜBİTAK 4007 projesi başvurusu yapılmıştır. TÜBİTAK tarafından destek almaya hak kazanan 119B425 No’lu “Gaziantep Bilim, Sanat ve Teknoloji Festivali” adlı projemiz, Türkiye genelinde TÜBİTAK 4007 kapsamında desteklenmesi uygun görülen 55 proje arasında 6. sırada yer almaktadır. Bununla birlikte, ilimizde desteklenmesi uygun görülen iki projeden birisidir. TÜBİTAK tarafından 100.000 TL’e kadar destek almaya hak kazanmıştır. Projemiz 24-28 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Projenin amacı; Bilim, sanat ve teknoloji arasındaki etkileşimi yapılacak etkinlikler yoluyla kavratmak, bilimin önemi ve hayatımızdaki yeri konusunda ufuk açarak, bilimin sevdirilmesine katkı sunmak hedeflenmektedir. Bilimin çeşitli dallarına yönelik olarak oluşturulacak ilgi sayesinde, bireylerde bilimsel çalışmalara katılma konusunda motivasyon oluşturmak amaçlanmaktadır. Bu bağlamda beş gün sürecek olan projede; Gaziantep İlinde farklı disiplinlerden atölye çalışmaları, gösteri deneyleri, sahne şovları ve bilimsel söyleşiler ile katılımcıların temel bilimsel olguları fark etmelerinin sağlanması, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi hedeflenmektedir. Proje, bilimsel bilginin görsel paylaşımlarla sunulacağı bir panel ve atölye çalışmalarının yapılacağı stantlardan oluşmaktadır. Stantlarda sunulan etkileşimli etkinlikler yoluyla katılımcıları “yapan-yaşayan-paylaşan” konumuna getirmek ve farklı konularda gerçekleştirilen gözlem ve uygulamalarla katılımcılara disiplinler arası bir bakış açısı kazandırmaktır.

Hedef kitle; Projemizde gerçekleştirilecek etkinlikler anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencileri, öğretmenler ve genel halkı kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Etkinlikler bilimsel bilgiye ve bilim insanına yönelik olumlu bakış açısı kazandıran ve bilimsel düşünme becerileri sağlayan etkileşimli uygulamalar içerecek şekilde tasarlanmıştır. Hedeflenen katılımcı sayısı 12.564 olarak belirlenmiştir.

bilim şenliği
Gaziantep Bilim, Sanat ve Teknoloji Festivali

Proje kapsamında; Bilimsel Etkinlik Atölyeleri, Bilim Söyleşileri, Sergiler, Drama ve sahne şovları, Yarışmalar, Simülatör Gösterileri, Deneysel çalışmalar, Bilim Gösterileri, Spor oyunları, Sanat Etkinlikleri, Teleskopla Gözlemler yapılacaktır. Bu bağlamda proje; 48 atölye, 16 gösteri, 8 söyleşi, 362 farklı etkinlik ve planetaryum şeklinde gerçekleştirilecektir. Aşağıda yapılacak etkinliklere dair örnekler sunulmuştur:

  • Bilim Tarihine Yeni Bakışlar-SÖYLEŞİ (Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZ)
  • Sağlığın Korunması-SÖYLEŞİ (Prof. Dr. Necdet AYTAÇ)
  • Gıda Güvenliği- SÖYLEŞİ (Prof. Dr. Çiğdem AYKAÇ)
  • DNA Saflaştırma- ATÖLYE (Prof. Dr. Canan CAN)
  • Tasarımlarla Geometri- ATÖLYE (Prof. Dr. Ali BOZKURT)
  • Eğlenceli Bilim Atölyesi- ATÖLYE (Doç. Dr. Hidayet MAZI)
  • Yazarlık Atölyesi-Söz’den Öz’e- ATÖLYE (Dr. Öğrt. Üyesi Ahmet ÖZPAY)
  • Işığın Renkli Dünyası- ATÖLYE (Dr. Öğrt. Üyesi Ceren YILDIRIM)
  • Simülatör Gösterileri
  • Teleskopla Gözlemler