Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İnsan Hakları Afiş Yarışması

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
İNSAN HAKLARI AFİŞ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

10.12.1948 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin
kabul tarihi her yıl bütün dünyada “Dünya İnsan Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır.
İnsan hakları, insanın sırf insan olması nedeniyle sahip olması gereken, vazgeçilemez,
devredilemez evrensel nitelikteki haklarını ifade eder. İnsan onuruna saygı ve adalet ilkesi temel
alınarak hazırlanan İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ile ortaya konulan haklar, hürriyetin, adaletin ve
dünya barışının temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle bütün ülkelerin eğitim ve öğretim yoluyla
bildiride ifade edilen hak ve özgürlüklere saygının geliştirilmesi, hakların etkin olarak tanınması ve
uygulanması için çaba göstermeleri beklenmektedir.

YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin kabulünün 70’inci yılı kutlamaları kapsamında,
Kayseri İl İnsan Hakları Kurulunun 10.01.2018 tarihli kararı ile birçok etkinliğin yapılmasına karar
verilmiştir. Bu çerçevede, Üniversitemizde de insan haklarıyla ilgili slogan ve afiş yarışması
yapılması kararlaştırılmıştır. Toplumda ve üniversitemiz öğrencileri arasında insan hakları bilincinin
artırılması, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ve bu bildirinin kabulünün 70’inci yılı
konusunda farkındalık oluşturulması hedefleri ile iki aşamalı olarak düzenlenen yarışmaların birinci
aşaması olan Slogan Yarışması, 22 Haziran 2018 tarihinde sonuçlandırılmıştır.

Bu yarışmada ödül alan sloganlar aşağıdaki gibidir;
1.lik ödülüne değer görülen slogan:
Haklarımla özgür, insanlığımla özgünüm.

2.lik ödülüne değer görülen slogan:
İnsansın sen değerlisin, haklarını bilmelisin.

3.lük ödülüne değer görülen slogan:
İnsanlığın en güvenli limanı insan haklarıdır.

Afiş Yarışması ile Slogan Yarışmasında dereceye giren sloganlardan herhangi birisi kullanılarak
tasarlanacak afişlerin değerlendirilmesi ve Üniversitemiz/ Valilik etkinliklerinde kullanılabilmesi,
Valilik tarafından organize edilen etkinliklere katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ
Yarışma, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’ne özeldir. Birinci aşama olan İnsan Hakları Slogan Yarışması’nda dereceye giren sloganlar için Afiş Yarışması olarak tanımlanmıştır.

İDARENİN ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
İdarenin Adı Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
Adresi Kuzey Çevreyolu Erkilet Dere Mah. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
Yerleşkesi Kocasinan/KAYSERİ
Telefon 0 352 324 00 00
İnternet sayfası www.nny.edu.tr

YARIŞMA TAKVİMİ
Sloganların Son Teslim Tarihi : 09 Kasım 2018
Sonuçların İlanı : 15 Kasım 2018

ÖDÜLLER
Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen sloganlara aşağıdaki ödüller verilecektir.
1.lik Ödülü : 2.500.00 TL
2.lik Ödülü : 1.750.00 TL
3.lük Ödülü : 1.000.00 TL
Ödüller, birinci aşama olan İnsan Hakları Slogan Yarışması’nın ödülleri ile birlikte verilecektir.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
1. Yarışmaya Nuh Naci Yazgan Üniversitesi öğrencisi olan herkes katılabilir. (Birinci aşama
olan Slogan Yarışmasında ödül almış olan kişiler mezun olsalar dahi ikinci aşamaya katılma
hakkına sahiptir.)
2. Yarışmaya bireysel olarak ve en fazla 3 afiş ile katılım sağlanabilir.
3. Yarışmaya başvuru ücretsizdir.

YARIŞMA KURALLARI
1. Her katılımcı, en fazla 3 (üç) tane afiş ile yarışmaya katılabilir.
2. Afişlerde, birinci aşama olan Slogan Yarışması ile elde edilmiş olan 3 slogandan herhangi
birisinin tema olarak kullanılması beklenmektedir. Bu sloganları kullanmayanlar yarışma
dışında kalırlar.
3. Afişlerin, bizzat katılımcı tarafından üretilmiş ve özgün olması beklenmektedir. Afişlerin,
daha önce benzer nitelikli bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir şekilde kullanılmamış,
tamamı ya da bir bölümü başka tasarımlardan kopya edilmemiş olması gerekmektedir.
4. Afişin üzerinde adayın kimliğini belirtecek/hatırlatacak herhangi bir bilgi, işaret ya da
sembol bulunmamalıdır.
5. Afişlerin Kullanım Hakkı: Yarışmaya katılan bütün afişlerin telif hakkı Nuh Naci Yazgan
Üniversitesi Rektörlüğü’ne aittir. Üniversite afişleri muvafakat almadan ve herhangi bir ücret
ödemeden kullanma hakkına sahip olacaktır.
6. Yarışmaya katılacak olanlardan istenen belgeler;
a. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sisteminden alınacak olan Öğrenci Belgesi.
b. Taahhütname (EK I) (Öğrenci belgesi ile birlikte bir mektup zarfına konmuş ve üzerine
“Kimlik Zarfı” ibaresi ve rumuz yazılmış olarak).
c. Afiş (50 cm x 70 cm boyutunda basılmış ve fotoblok üzerine uygulanmış)
d. A3 boyutunda basılmış afiş.
e. CD (afişin 300 DPI çözünürlüklü TIFF formatında dosyası eklenmiş olarak).
Bu belgelerden herhangi birini teslim etmemiş olan öğrenciler, önerilerini göndermiş olsalar bile
yarışmaya katılmamış sayılır.

FORMATA İLİŞKİN ŞARTLAR
a. Afişin baskı boyutları 50 cm x 70 cm’dir. Bu boyutlar dik olarak kullanılacaktır.
b. Adaylar renklerin düzgün görünebileceği kaliteli mat bir kağıda baskı alabilirler. Bütün afişler
fotoblok veya benzeri sert bir zemin üzerine uygulanmış bir şekilde teslim edilecektir.
c. Rumuz, afişin sağ alt köşesine yapışık duran, 1,5 cm x 5 cm boyutlarında, zemini beyaz olan bir
dikdörtgenin içine tam sığacak şekilde yazılmış olmalıdır.
d. Afişin A3 boyutlarında ikinci bir baskısı da teslim edilecektir.
e. Afişin 300 DPI çözünürlüklü TIFF formatında dijital bir kopyası, bir CD’ye yazdırılarak teslim
edilecektir. CD’nin üzerine sadece rumuz yazılacaktır.
f. 50 cm x 70 cm boyutunda fotoblok üzerine uygulanmış afiş, A3 boyutundaki baskı ve CD ile
birlikte Kraft ambalaj kağıdı ile paketlenecektir. Bu paketin üzerinde sadece rumuz
yazacaktır.

TESLİM YERİ VE ŞARTLARI
Afiş Yarışmasıyla ilgili belgeler Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Binası’nda
bulunan Halkla İlişkiler Birimine şahsen imza karşılığında teslim edilecektir.

TESLİM: Afişler 09 Kasım 2018 Cuma günü en geç saat 17.00’ye kadar teslim edilecektir.

Yarışmanın sonucu Nuh Naci Yazgan Üniversitesi tarafından 15.Kasım.2018 günü Üniversitenin Web
sayfasında ilan edilecektir.