NSAN-KİMLİK-MEKAN BAĞLAMINDA ZONGULDAK SEMPOZYUMU

İNSAN-KİMLİK-MEKAN BAĞLAMINDA ZONGULDAK SEMPOZYUMU ZONGULDAK, 22-24 MAYIS 2014

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI, ARKEOLOJİ, SOSYOLOJİ BÖLÜMLERİ VE KARADENİZ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VE UYGULAMA MERKEZİ (KARSAM) İŞBİRLİĞİ

AMAÇ VE KAPSAM

Bu sempozyumun temel amacı; Zonguldak ve çevresinin tarihi, coğrafi, kültürel ve sosyolojik konularını etkin bir biçimde değerlendirmek, bu konularda mevcut olan problemleri tespit edip çözüm önerileri sunmak ve Zonguldak’ı genel kitlelere tanıtarak yörenin her alanda gelişmesine katkıda bulunmaktır. Böylece bu soruların cevaplanmasına fırsat oluşturabilecek bilimsel bir toplantıya Bülent Ecevit Üniversitesi olarak ev sahipliği yapmaktır.

Bu bağlamda, Zonguldak ve çevresiyle ilgili aşağıdaki konu başlıklarına uygun bildiriler beklenmektedir. Ayrıca, sempozyumda sunulacak tebliğler Bülent Ecevit Üniversitesi’nin uluslararası hakemli dergisi olan Yüksek Öğretim ve Bilim Dergisi’nin “Zonguldak Özel Sayısı” olarak yayımlanacaktır.

SEMPOZYUM SEKRETERYASI

Yrd. Doç. Dr. Canan KUŞ Bülent Ecevit Üniversitesi, Tarih Bölümü
Arş. Gör. Kamuran KARABALIK Bülent Ecevit Üniversitesi, Tarih Bölümü
Arş. Gör. Nihan ÖZ Bülent Ecevit Üniversitesi, Tarih Bölümü
Arş. Gör. M. Fatih ASLAN Bülent Ecevit Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

SEMPOZYUM KONU BAŞLIKLARI

A. ARKEOLOJİ

Batı Karadeniz Bölgesi Arkeolojisi ve Zonguldak’ın Önemi
Zonguldak ve Çevresi Arkeolojik Yerleşmeleri
Arkeolojik Belgelerde Zonguldak
Karadeniz Kolonizasyonu Işığında Zonguldak
Arkeolojik Açıdan Kültürel Mirasın Değerlendirilmesi; Korunması ve Aktarılması Sorunları
B. TARİH

Zonguldak’ın Siyasi Tarihi
Osmanlı Dönemi ve Cumhuriyet Dönemi
Zonguldak’ın Sosyo-Ekonomik Tarihi
Osmanlı Dönemi ve Cumhuriyet Dönemi
Milli Mücadele Döneminde Zonguldak
Zonguldak Kent Tarihi
Zonguldak Eğitim Tarihi
C. DİL VE EDEBİYAT

Zonguldak ve Yöresinin Dil Özellikleri
Türk Edebiyatı’nda Zonguldak
Zonguldak’ta Yaşamış Edebiyatçılar
D. SOSYOLOJİ

Göç
Kimlik
Çevre
Tüketim
Kent ve Kentleşme
Toplumsal Değişme
Yoksulluk
İşçi Sınıfı
Çalışma Hayatı
Sendika ve Örgütlenme
E. BİYOGRAFİ

Zonguldak İle Bütünleşmiş Önemli Şahsiyetler
F. DİĞER

Zonguldak Üzerine Farklı Alanlarda Yapılan Çalışmalar

KATILIMCILAR

SEMPOZYUM ONUR KURULU

Köksal TOPTAN Eski / TBMM Başkanı
Ali KABAN / Zonguldak Valisi
Prof. Dr. Mahmut ÖZER / Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü
BİLİM KURULU

Prof. Dr. Ali SARIKOYUNCU Dumlupınar Üniversitesi
Prof. Dr. Aylin GÖRGÜN BARAN Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa GENCER Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. Necati DEMİR Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Nevin GÜNGÖR ERGAN Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Sümer ATASOY Karabük Üniversitesi
Prof. Dr. Teoman DURALI İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Abdülhamit KIRMIZI İstanbul Şehir Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet EFİLOĞLU Bülent Ecevit Üniversitesi
Doç. Dr. Fatih M. SANCAKTAR İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet Ö. ALKAN İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa HİZMETLİ Bartın Üniversitesi
Doç. Dr. Recep KARACAKAYA Medeniyet Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. A. Erinç ERDAL YILDIRIM Bülent Ecevit Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Adnan BAYSAL Bülent Ecevit Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ayça DEMİR GÜRDAL Bülent Ecevit Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Betül MUTLU Bülent Ecevit Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Canan KUŞ Bülent Ecevit Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Emre SATICI Bülent Ecevit Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. F. Gülden EKMEN Bülent Ecevit Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Gül Banu DUMAN Bülent Ecevit Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Hamza EKMEN Bülent Ecevit Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Hasan ÖZER Bülent Ecevit Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Hasan SANKIR Bülent Ecevit Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Musa DEMİR Bülent Ecevit Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Nurettin HATUNOĞLU Bülent Ecevit Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Nurşen GÖK Bülent Ecevit Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Osman ARICAN Bülent Ecevit Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Sinan YÜKSEL Bülent Ecevit Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Tayyar GÜRDAL Bülent Ecevit Üniversitesi
SEMPOZYUM DÜZENLEME VE YÜRÜTME KURULU BAŞKANI

Doç. Dr. Ahmet EFİLOĞLU Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı, Tarih Bölüm Başkanı
SEMPOZYUM DÜZENLEME VE YÜRÜTME KURULU

Prof. Dr. Kemal BÜYÜKGÜZEL Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
Yrd. Doç. Dr. Hasan ÖZER Bülent Ecevit Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Hasan SANKIR Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Tayyar GÜRDAL Bülent Ecevit Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Nurettin HATUNOĞLU Bülent Ecevit Üniversitesi KARSAM Müdürü, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Canan KUŞ Bülent Ecevit Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Adnan BAYSAL Bülent Ecevit Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Gül Banu DUMAN Bülent Ecevit Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi

KATILIM ESASLARI

Bildiriler bilimsel, özgün ve daha önce yayınlanmamış olmalıdır.
Bildiri özetleri konuyu açıklamalı ve 150-200 kelime olmalıdır.
Bildiri metinleri 12, dipnotlar 10 punto, bir satır aralığı ve “Times New Roman” yazı biçimi ile Microsoft-Office (Word) ortamında yazılmalıdır.
Sunum 20 dakika ile sınırlı olacaktır.
Son başvuru tarihinden sonra gönderilecek bildiri özetleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Bildiri sahiplerinin konaklama ve yemek giderleri karşılanacaktır.
Sempozyum bildirileri basılacaktır.

SEMPOZYUM TAKVİMİ

Bildiri Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi : 10 Mart 2014
Kabul Edilen Bildirilerin Geri Bildirimi : 21 Mart 2014
Bildiri Metinlerinin Son Teslim Tarihi : 5 Mayıs 2014
Sempozyum Tarihi : 22-24 Mayıs 2014

SEMPOZYUM İLETİŞİM ve YAZIŞMA ADRESİ

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi (Eski Bina)
No:106 İncivez/ ZONGULDAK
Tel: 0 372 257 40 10 / 1543 0 372 257 40 10 / 1732
Tebliğ özet ve metinlerinin gönderileceği e-posta adresi: [email protected]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.