Nöroloji Öyküleri Yarışması

“NÖROLOJİ ÖYKÜLERİ” YARIŞMA ŞARTNAMESİ

1. Yarışma, bir öykü yarışması olarak düzenlenmiştir. “Avrupa Beyin Yılı” olarak ilan edilen 2014 yılı münasebetiyle, nörolojik hastalıklar konusunda farkındalığı artırmak, toplumu bilinçlendirmek maksadıyla düzenlenen yarışmaya, nörolojik hastalıkları konu alan öyküler kabul edilecektir.

Hastalık Listesi

Alzheimer Hastalığı

Demans

Vertigo

Migren

Pseudotümör serebri

Temporal arterit

Arnold Chiari sendromu

Siringomiyeli

Nöropatik ağrı

İnme

Epilepsi

Parkinson hastalığı

Parkinsonizm

Wilson hastalığı

Distoni

Tourette sendromu

Ataksiler

Ataksi telenjiektazi

Frajil X sendromu

Multiple skleroz

Müsküler Distrofi

Miyotoni

Polimiyozit/Dermatomiyozit

Myastenia Gravis

Botulizm

Lambert-Eaton miyastenik sendrom (LEMS)

Amyotrofik lateral skleroz/Motor Nöron Hastalığı

Spinal müsküler atrofi

Poliomiyelit

Miyelit

Guillain – Barre sendromu

Kronik inflamatuvar demiyelinizan nöropati (CIDP)

Porfiri

Nöro-Behçet sendromu

Paraneoplastik sendromlar

Bell’s pasy

Ensefalit

Menenjit

Nörobruselloz

Nöroborreliozis (Lyme)

Nörosifiliz

Diğer nörogenetik hastalıklar

2. Yarışma, meslek ve yaş ayrımı gözetmeksizin bütün katılımcılara açıktır.
3. Yarışmaya gönderilecek öyküler daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır.
2. Öykü metinleri, Microsoft Office Word programı kullanılarak, A4 kâğıdı boyutunda yazılacaktır. Yazılar, Times New Roman karakteri ile bir buçuk satır aralığı, 12 punto ve beş sayfayı geçmeyecek şekilde düzenlenmelidir. Gönderilecek olan MS Word dosyasının adı, öykü metninin başlığı olmalıdır.
3. Yarışmaya son başvuru tarihi: 1 Eylül 2014 tarihidir.
4. Jüri tarafından belirlenen ödüller, derece alan katılımcılara, 20 Kasım 2014 tarihinde yapılacak olan 50. Ulusal Nöroloji Kongresi’nde takdim edilecektir.
5. Katılımcılar yarışmaya sadece bir öykü ile katılabilir.
6. Şartnameye uymayan katılımcıların eserleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
7. Yarışmaya gönderilen öyküler arasında uygun görülen metinler, yarışma sonrasında kitaplaştırılması planlanmaktadır. Yayımlanması uygun görülen öykü metinlerinin telif hakları “Türkiye Beyin Aksiyon Grubu”na ait olmak kaydıyla yazarın adıyla yayımlanacaktır.
8. Yarışmaya başvuran katılımcılar yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.
9. Ödül olarak,
Birinciye :2.000 ₺
İkinciye :1.500 ₺
Üçüncüye :1.000 ₺
Aynı ödülü birden farklı kişinin kazanması durumunda ödül miktarı o ödülü kazanan kişiler arasında eşit olarak bölünür.
10. Öykü ve yarışmacının kimlik bilgileri [email protected] adresine
gönderilmelidir. Hikâyeler sadece elektronik ortamda kabul edilecektir.
11. Yarışmayla ilgili sorularınız için [email protected] adresine e-posta
gönderebilirsiniz.

Jüri Üyeleri
1. Prof. Dr. Cengiz Yakıncı
İnönü Ünviversitesi Tıp Fakültesi
2. Prof. Dr. Filiz Koç
Çukurova Ünv. Tıp FakültesiDekan Yrd. (nörogenetik Çalışma Grubu Moderatörü)
3. Yrd. Doç. Dr. Atıl Bişgin
Çukurova Ünv. Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı
5. Prof. Dr. Şerefnur Öztürk Türk
Nöroloji Derneği Başkan Yardımcısı
4. Prof. Dr. Rana Karabudak
Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
6. Yrd. Doç. Ömer Tuğrul Kara
Çukurova Ünv. Eğitim Fakültesi -Edebiyat Bölümü

http://turkiyebeyinyili.org/

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin