NOKTA OKULLARI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI

 

 

ÖZEL BORNOVA-BUCA NOKTA OKULLARI

ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI

 

 

1- Yarışmanın adı: NOKTA OKULLARI PROJE YARIŞMASI

 

2- Yarışmanın Amacı

 

Öğrencileri özgür düşünce, bilimsellik, yaratıcılık yönünden geliştirmek ve araştırmaya özendirmek için bilime meraklı toplum oluşturmak amacıyla proje yarışması düzenlemek ana hedefimizdir.

 

3-Yarışmanın Kapsamı: İzmir İli Ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıfları ile İzmir İli Anadolu ve Fen liselerinin 9,10,11. sınıfları

 

4-Yarışmanın Dalları : Tüm sınıflarda Çevre, Enerji ve Mühendislik

 

  1. Yarışma Şekli, Katılım Koşulları Ve Son Başvuru Tarihi

 

Yarışmaya katılacak olan proje raporu 12 punto ve Times New Roman yazı karakterinde olmalıdır. Projenin raporu ve yarışma başvuru formu 29 Nisan 2016 Cuma günü saat 17.00’ye kadar Özel Nokta Okulları Fen Araştırma Projeleri Yarışması Yürütme Kuruluna www.izmirnoktaokullari.com adresinden çevrim içi olarak ulaştırılmalıdır. Katılımcılar, katılım formlarını ve proje değerlendirme kriterlerini www.izmirnoktaokullari.com adresinden temin edebilirler. Yarışmayla ilgili soru ve görüşler için Nokta Koleji mail adresinden e-posta gönderilerek iletişim kurulabilir. Son başvuru tarihinden itibaren başvuru kabul edilmeyecektir. Dili Türkçe olan yarışma, eleme ve final olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.

Projeler bilimsel bir araştırma niteliği taşımalı ve orijinal olmalıdır. Bu özelliklere sahip olmayan projeler başvuru aşamasında elenecek olup orijinal olmayan projelerin sorumluluğu proje sahipleri ve danışman öğretmenlere aittir. Tüm projeler etik kurala uygun olmalıdır.

Yarışmaya bir öğrenci ancak bir projeyle katılabilir. Projeler bir ya da iki öğrenci tarafından hazırlanabilir (ödül, projeyi hazırlayan kişi sayısına bakılmaksızın proje başına verilecektir).

Proje yarışmasına katılan öğrenci ve öğretmenlerin öğlen yemeği kurumumuzca karşılanacaktır.

Sergi alanını Özel Nokta Okulları düzenleyecek ve ihtiyaç duyulan masa, pano gibi malzemeleri hazırlayacaktır. Hazırlanan proje kapsamında kullanılması gereken malzemeler önceden Yarışma Yürütme Kuruluna bildirilerek olumlu/olumsuz teyit alınmalıdır.

 

  1. Projelerin Değerlendirilmesi
  2. Gelen projeler 09- 13 Mayıs 2016 tarihleri arasında jüri tarafından değerlendirilecek ve sergilenmeye değer bulunan projeler öğrencilere bildirilecek; aynı zamanda Özel Nokta Koleji www.izmirnoktaokullari.com internet adresinden duyurulacaktır.
  3. Sergilenmeye değer bulunan projeler 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde 09.00-16.00 saatleri arasında öğrenciler tarafından Özel Nokta Koleji’nde sergilenip jüri tarafından değerlendirilecektir.

c- Değerlendirme ortaokul ve lise kategorilerinde ayrı olarak yapılacaktır. Ortaokul kategorisinde Çevre, Enerji ve Mühendislik dallarında başvuru yapan ve finale kalan tüm projeler arasından ilk üçe giren projeler ödüllendirilecektir. Lise kategorisinde Çevre, Enerji ve Mühendislik dallarında başvuru yapan ve finale kalan projeler arasından her  dalda ilk üçe giren projeler ödüllendirilecektir.

  1. Jüri projenin içeriğine göre projenin bilim alanını değiştirebilir ve bu değişiklik tarafınıza bildirilecektir. Örneğin; Mühendislik alanında gönderilmiş bir projenin içeriği Enerji ağırlıklı ise proje bir enerji projesi olarak değerlendirilebilir.
  2. Projelerin değerlendirilmesinde ve proje derece sıralamasında yarışma jürisi tarafından uygulamada bilimsellik, yaratıcı düşünce ve özgünlük, uygulanabilirlik, ekonomik bir yarar sağlama, açık ve anlaşır olma ve sunumu hazırlamada gösterilen özen gibi ölçütler göz önünde bulundurulacaktır. Jüri kararı esastır. İtiraz yolu kapalıdır.
  3. Yarışma Yürütme Kurulunun kararı gereğince Özel Nokta Koleji öğrencileri yarışmaya dahil edilmeyecekler sadece projelerini sergileyeceklerdir.

 

 

  1. Ödüller Ve Ödül Töreni

Ödül olarak birincilere birincilik madalyası ve tam altın, ikincilere  ikincilik madalyası ve yarım altın, üçüncülere üçüncülük madalyası ve çeyrek altın  ile dereceye giren tüm öğrencilere başarı belgesi, okullarına plaket verilecektir. Dereceye giren projelerin danışman öğretmenine ödül olarak çeyrek altın verilecektir.

Ödül töreni 30 Mayıs 2016 Pazartesi günü saat 13.00’te Özel Nokta Okulları Kültür Merkezinde yapılacaktır.

 

  1. Yarışma Yürütme Kurulu

 

Yarışma Yürütme Kurulu aşağıda adı geçen Özel Nokta Okulları yöneticileri ve öğretmenlerinden oluşmaktadır.

Eğitim Koordinatörü              :Günay SAĞLIK

Eğitim Koordinatörü              :Reyhan SONVERDİ

Matematik Öğretmeni            :Güven DEMİR

Matematik Öğretmeni            :Kadir YILMAZ

Biyoloji Öğretmeni                :Elif ERKOÇ

Kimya Öğretmeni                   :Sevil KILIÇ

Fen Bilimleri Öğretmeni        :Burcu GÜRSEL

Fizik Öğretmeni                     :Murat AKSÖZ

Matematik Öğretmeni            :Özge ÇAKMAK

Coğrafya Öğretmeni              :Deniz ÖZER

 

 

 

Değerlendirme kurulu(Jüri) : Daha sonra bildirilecektir.

 

  1. Özel Nokta Okulları İletişim

Adres     : 129/29 sokak No4/A 35050 Evka3 BORNOVA İZMİR

Telefon  : 0 850 222 65 82