No More Waste e twining projemiz


No More Waste projemiz ile öğrencilerimize çevre bilinci ve geri dönüşüm bilinci kazandırmak, öğretmenlere de geri dönüşüm kültürü kazandırmak ve derslerde kullandıkları öğretim materyallerini özellikle geri dönüştürülebilir materyallerden üreterek geri dönüşüm konusunda farkındalık ve farkındalık yaratmak temel hedefimizdir.
Eren BOĞA