“NİNEDEN/DEDEDEN TORUNA MEKTUP” YARIŞMASI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
“NİNEDEN/DEDEDEN TORUNA MEKTUP”
YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. Yarışmanın Amacı: Babaanne/anneanne ve dedelerin torunlarına ahlak ile ilgili duygu,
düşünce ve bilgilerini aktarmalarını; bu sayede mektubu yazan büyüklerde ve mektubun
yazıldığı yeni nesilde farkındalık oluşmasını sağlamaktır.

2. Yarışmanın Konusu: Başkanlığımıza bağlı Kur’an kurslarında kaydı bulunan
kursiyerlerimizin torunlarına iyi bir insan olma yolculuğunda emanet etmek istedikleri
ahlak konulu nasihatlerdir.

GENEL KATILIM ŞARTLARI
1. Yarışmaya katılım ücretsizdir ve gönüllülük esasına bağlıdır.

2. Yarışmaya Jüri ve Düzenleme Kurulunun 1. derece yakınları hariç, 2018-2019 eğitimöğretim yılı ve sonrasında, Kur’an kurslarında herhangi bir programda kaydı bulunan
vatandaşlar katılabilecektir.

3. Yarışmaya doğum tarihi 01.01.1977 ve önce olan vatandaşlarımız katılabileceklerdir.

4. Katılımcılar yarışmaya sadece bir mektup ile katılabileceklerdir.

5. Mektuplar, bilgisayar ortamında veya okunaklı bir şekilde el yazısıyla yazılabilecektir.

6. Mektup en az 500, en fazla 750 kelimeden oluşmalıdır.

7. Katılımcılar aynı zarf içerisine Ek-3’de yer alan Katılım Formunu, Ek-4’de yer alan Telif
Formunu ve yazdığı mektubu koyarak kayıtlı oldukları Kur’an kurslarının bağlı olduğu İl
Müftülüklerine gönderecektir.

8. Katılım Formu ve Telif Formu doldurulmamış başvurular kabul edilmeyecektir.

9. Yazılacak mektupların her yönüyle özgün olması gerekmektedir. Mektuplar daha önce
hiçbir mecrada yayınlanmamış olmalıdır. Mektubun tamamı ya da bir bölümü basın-yayın
organı veya herhangi bir mecradan kopyalanmış ya da alıntı yapılmış ise mektup
değerlendirilmeye alınmayacak ve derece aldı ise iptal edilecektir.
10. Eser içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımıyla ilgili yasal
hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.

MEKTUPLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
1. Ahlak konusu dışında yazılmış olan mektuplar değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.

2. Mektupları değerlendirmek üzere il müftülüklerinde 5 kişilik bir komisyon
oluşturulacaktır.

3. Komisyon eğitimden sorumlu il müftü yardımcısı, şube müdürü, vaiz, eğitim uzmanı ve
din hizmetleri uzmanı unvanlarında çalışan üç müftülük personeli ile iki edebiyat
öğretmeni veya yazardan oluşturulacaktır.

4. Komisyon 19-25 Aralık 2022 tarihleri arasında toplanacak ve her jüri üyesi her mektup
için Ek-1’de yer alan değerlendirme formunu dolduracaktır. Her jüri üyesi mektupları
değerlendirme işlemini tamamladıktan sonra Ek-2’de yer alan form doldurularak
ortalamada en yüksek puanı alan 3 (üç) mektubu seçecektir. Dereceye giren ilk 3 (üç)
yarışmacıya yerel imkânlar kullanılarak ödüllendirme yapılacaktır.

5. Komisyon tarafından 1.(birinci) seçilen mektubun aslı, katılım formu, telif formu ve
komisyon tutanağı il müftülüklerince elden veya kargo aracılığı ile Diyanet İşleri
Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanlığına
30 Aralık 2022 tarihi mesai bitimine kadar gönderilecektir.

6. Eserin postada görebileceği zararlardan ve postadan doğabilecek gecikmeden
Başkanlığımız sorumlu değildir.

7. Değerlendirmeye alınan mektuplar Başkanlığımızca muhafaza edilecek, eser sahiplerine
iade edilmeyecektir.

8. Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü yarışma ile ilgili değişiklik
yapma hakkını saklı tutar.

TELİF HAKLARI
1. Diyanet İşleri Başkanlığı yarışmaya gönderilen tüm mektupları televizyon, internet, kitap,
dergi vb. her türlü alanda kullanım hakkına sahip olacaktır. Yarışmacıların mektuplarının
bu ortamlarda yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

2. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve
taahhüt eder. Eserlerin alıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser
sahibine ait olacaktır.

3. Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri
ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Bu durumda diğer yarışmacılar hak sahibi
olamayacaklardır.

4. Yarışma sonunda başarılı olan mektuplar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın web sayfasında ve
sosyal medya hesaplarında yayınlanabilecektir. Bu hesaplardan indirilerek başka internet
sitelerinde veya sosyal medya hesaplarında yayınlanması durumunda mektup sahibi
Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan herhangi bir hak/ücret talebinde bulunmayacaktır.

5. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Diyanet İşleri Başkanlığı
ve Başkanlık Jürisinin kararları geçerli olacaktır.

ÖDÜLLER ve ÖDÜL TÖRENİ
1. Dereceye giren mektup sahiplerine aşağıdaki miktarlarda ödül verilecektir.
“Nineden/Dededen Toruna Mektup”
Yarışması Ödülleri
Birincilik Ödülü 5.000 – TL
İkincilik Ödülü 3.500 – TL
Üçüncülük Ödülü 2.000 – TL
2. Ödül töreninin yeri ve tarihi Başkanlığımızca daha sonra duyurulacaktır. Ödül töreninin
gerçekleştirilememesi halinde ayrıca duyuru yapılacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Tel: 0312 295 81 02
E-posta: [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

seventeen + 12 =