NİKOLA TESLA SEMPOZYUMU

NİKOLA TESLA SEMPOZYUMU

SUNUŞ

Sanayi devriminin önemli bir evresi olan 19. yüzyılın ikinci yarısında, elektrik alanında da ardı sıra onlarca buluş ve geliştirme bilim dünyasında yeni ufukların açılmasını sağlamıştı. Aynı süreçte buluşçuların birçoğu; geliştirdiği teknolojik ürünleri ticarileştirmiş, günümüzde de teknoloji dünyasının önemli aktörleri olan şirketlerin doğmasını sağlamıştı. Görüş ve yaşam şekliyle bu buluşçulardan ayrılan, farklı amaçlar için durmaksızın araştırmalar yapan bir diğer kişi vardı. Bu kişi Nikola Tesla’ydı. Günümüzde bile henüz yeterince anlaşılamamış, insanlığın yararına sunduğu sayısız buluşa karşın kendisine gereken değer verilmemiş olan Nikola Tesla, “Para insanların kendine biçtiği kıymete haiz değildir. Benim bütün param deneylere yatırılmıştır. Bunlarla yeni keşiflerde bulunup insanoğlunun yaşamını biraz daha kolaylaştırmasını sağlıyorum” demişti.

Tesla, elektrik motorlarından uzaktan kontrole, elektrik üretiminden röntgene kadar çeşitli ülkelerden alınmış 300 civarında patentli buluşuyla birlikte, çeşitli konularda toplam 700 kadar farklı ürünü insanlık hizmetine sunmuştu. Thomas Edison ile girişmiş olduğu AC-DC (Alternatif Akım-Doğru Akım) savaşından galip çıkmış, AC (AA) elektriğin yaygınlaşmasını sağlamıştı. Geçte olsa günümüzde ‘Dünyayı Aydınlatan Buluşçu’ olarak anılmaktadır. Tesla’nın yaptıklarının son yıllarda daha fazla gündeme gelmeye ve tartışılmaya başlaması; O’nun, kendisini bugünlere taşıyabilen ender buluşçulardan biri olduğunu da göstermektedir.

Tesla’nın buluş ve araştırmalarının daha yoğun gündeme geldiği son yıllar, Türkiye’de de O’nun adıyla anılacak bir sempozyum yapılmasını zorunlu kıldı. Bu nedenle de 14 Mayıs 2015 günü İzmir’de düzenlenecek olan etkinlikte, Tesla’nın yürüttüğü çalışmalar hakkında araştırmacıların, akademisyenlerin, mühendislerin ve konuyla ilgili olanların bilgilerini paylaşmalarını ve tartışmalarını sağlayacak bilimsel bir ortam yaratılması hedeflendi. Ayrıca, Tesla’nın o gün yaptıkları ile bugün gelinen aşamalar karşılaştırmalı ve bazen de deneysel olarak katılımcılara sunulmaya çalışılacaktır.
Konuya ilgi duyanları, bu alanda dünü ve bugünü karşılaştırmalı olarak öğrenip bilgi dağarcığına yeni değerler katmayı isteyenleri sempozyumumuza davet ediyoruz.

Saygılarımızla…

Düzenleme Kurulu

NİKOLA TESLA SEMPOZYUMU-İZMİR KONULAR:
1) Orijinal dönen manyetik alanlı Tesla motorları ve günümüz modifikasyonları.
2) AC ve DC iletim.
3) Tesla’nın zamanın transformatörleri ve bugünün modifikasyonları.
4) Yüksek gerilim, yüksek güç anahtarları.
5) Termo-manyetik motor ve Pyromagneto-elektrik jeneratörler.
6) Süper iletken kabloları 11.
7) Tesla-Coil (bobini).
8) Tesla ve bugünün tek telli ampulleri, flüoresan ışıkları.
9) Dört ayarlı devreli Tesla radyo.
10) İki taşıyıcılı Tesla radyo sistemi ile VE devresi.
11) Tıbbi uygulamalar: X-ray, h.f. akımlar
12) Tesla türbinleri ve pompalar.
13) Tesla’nın sıradışı yaşamı..
14) Diğer

14 Mayıs Perşembe 09:00 – 18:00 arasında

İzmir Mimarlık Merkezi / Mimarlar Odası İzmir Şubesi
1474 Sokak No:9 Alsancak/İzmir, 35220 Alsancak, Konak

info@izmimod.org.tr