New INDIGO Projesi Ortak Çağrısı Açıldı

AB 7. Çerçeve Programı kapsamında Uluslararası İşbirliği Etkinlikleri alanında Hindistan’a yönelik devam eden ve bölgedeki işbirliklerini arttırmayı hedefleyen New INDIGO ERA-Net (Initiative for the Development and Integration of Indian and European Research) projesi kapsamında “Yeni Enerji Malzemeleri ve Akıllı Enerji Şebekeleri” alanında, Hindistan DST (Hindistan Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Dairesi) ile ortak araştırma projeleri çağrısı açıldı. TÜBİTAK’ın da dahil olduğu çağrıda, Almanya, Belçika, Finlandiya, Hindistan, Norveç ve Portekiz’den fonlayıcı kuruluşlar yer almaktadır.

Söz konusu çağrı çerçevesinde, minimum 2 Avrupalı ve 1 Hintli araştırmacıdan oluşan konsorsiyumların sunacağı, maksimum 3 yıllık araştırma projelerinin fonlanması planlanmaktadır. New INDIGO Sekretaryası’na online olarak yapılacak başvuruların sunulması için son tarih ise 23 Ağustos 2013 olarak belirlendi.

Çağrı kapsamında, projelerin bilimsel yeterlilikleri uluslararası hakem kurulları tarafından değerlendirilirken, bütçe açısından ulusal kurallar geçerli olacaktır. Dolayısıyla, New INDIGO Sekretaryasına sunulan proje önerilerine eş zamanlı olarak TÜBİTAK’a da bütçe formlarının iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, Türk Araştırmacıların tabi olacağı ulusal kurallar ve çağrıya ilişkin tüm dokümanları aşağıdaki linklerde bulabilirsiniz:

http://www.newindigo.eu/npp/

NEW INDIGO Çağrısı’na katılımın Türkiye’de enerji alanında çalışan araştırmacılar için bir fırsat olacağı değerlendirilmektedir.

Çağrı hakkında daha fazla bilgi için bkz:

http://www.newindigo.eu/npp/

Elif DOGAN ARSLAN
TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı

İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü
Tel: +90 312 468 53 00/ 2761
E-mail: newindigo@tubitak.gov.tr