Nevşehir’de Okul ve Kurumlar Arsında Proje Tabanlı Beceri Yarışması

Nevşehir’de Okul ve Kurumlar Arasında Proje Tabanlı Beceri Yarışması Düzenlendi 
 Nevşehir’de okul ve kurumlar arasında proje tabanlı beceri yarışması düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde düzenlenen yarışmaya, Erkek Teknik Öğretim, Kız Teknik Öğretim, Ticaret ve Turizm Öğretimi, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlükleri ile Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı okul ve kurumlardaki öğrenci ve kursiyerler katılabilecek.

Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarındaki öğrenci ve kursiyerlerin ilgi ve yeteneklerini edindikleri bilgi ve mesleki becerilerini kullanarak girişimcilik, yaratıcı zeka, bilimsel düşünmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmada, öğrenci ve kursiyerler, projeleri hazırlanmasında üniversiteler, meslek odaları ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilecek.

Yarışma kapsamında, İl Değerlendirme Kurulu oluşturulacak ve bu kurulda üniversiteler, meslek odaları ve diğer kurum ve kuruluşlardan da üyeler bulunacak.