Nevşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 S.D.M.K. 48. maddesi hükümleri dahilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26 maddeleri ile “Nevşehir Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde öngörülen puanları sağlamış olmaları şartıyla;

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine (Profesör adayları dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir.) özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik Belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (Altı) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek,

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek,

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

YARDIMCI DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları anabilim dalını ve yabancı dilini belirten dilekçelerine, Özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, yayın listesi, başvurdukları anabilim dalında yapmış oldukları doktora belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ) ve yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent Kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

Duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECESİ

ADET

AÇIKLAMA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Muhasebe-Finansman

Profesör

1

1

Muhasebe verilerinin hisse senedi yatırım kararları üzerine etkisi alanında çalışmalar yapmış olmak
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim

Profesör

1

1

Resim Sanatında “Takı Objelerinin Çizim ve Tasarımı” yönünde kitap ve makaleleri olmak
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği

Profesör

1

1

Süt bilimi, teknolojisi ve mikrobiyolojisi, gıda katkı maddeleri, gıda kimyası konularında çalışmalar yapmış olmak
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi BiyosistemMühendisliği

Profesör

1

1

Organik tarım, biyogübre, endüstri bitkileri yetiştirme ve ıslahı, bitki gelişimini teşvik edici bakteri izolasyonu ve uygulaması konularında çalışmalar yapmış olmak
İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Dinler Tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak
Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Türkçe Eğitimi

Doçent

2

1

Eski Anadolu Türkçesi ve diyalektoloji alanlarında çalışmalar yapmış olmak
Eğitim Fakültesi İlköğretim Sınıf Öğretmenliği

Yrd. Doç.

4

1

Kavram öğretimi ve kavramsal yaklaşım ile ilgili çalışmaları olmak
Eğitim Fakültesi İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi

Yrd. Doç.

4

1

Coğrafya öğretiminde çoklu zeka kavramı ile ilgili çalışmaları olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Geometri

Yrd. Doç.

3

1

Geometri  alanında çalışmaları olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet Tarihi

Yrd. Doç.

4

1

Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi alanında; Osmanlılarda yaşam tarzı, giyim kuşam kültürü, yatırım araçları, taşınır ve taşınmaz mal varlığına dayalı servet analizi konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Yönetim Bilimleri

Yrd. Doç.

4

1

Kurumsal risk yönetimi odaklı iç denetim kamu tercihi teorisi alanında çalışmış olmak
Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik-Cam

Yrd. Doç.

5

1

Seramik ve Grafik alanlarında lazer aşındırma makinesi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak
Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik

Yrd. Doç.

1

1

Hemşirelik anabilim dalı, doğum-kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında doktora yapmış olmak ve perinatoloji alanında çalışmaları olmak.
Gülşehir Meslek Yüksekokulu

Yrd. Doç.

3

1

Küreselleşme sürecinde insan kaynakları uygulamalarındaki dönüşüm ve R kuşağı üzerine çalışmalar yapmış olmak.