Network for the Popularization of Science and Technology

Bu uluslararası etkinlik, bilim ve nesne çalışmanın bilimsel popülerleşmesi ve bırakın akademik araştırmacılar popülerleşmesi ile ilgili profesyonellere yönelik. Kongre deneyimleri ve pratik sonuçlar değişimi, serbest bırakılması ile ilgili araştırmalar, fikir, yenilik ve bilimsel yayma ile ilgili tartışmalı konular üzerine tartışma sunmayı amaçlamaktadır.

Toplantının konusu
“Bilimsel yayma Aktivitesi profesyonelleştirilmesine”
Bilgi ve örgün eğitim işaretlerinden aşmak için olduğu kadar nüfus için bilimsel bilgi erişimin iyileştirilmesi, yaygın olarak kabul zorunluluk. Bu toplumsal talebin bir sonucu olarak, bilimsel yaygınlaşması ve yayma ayrılmış fiziksel hem de sanal alanlarda bir araya gelerek olağanüstü artmıştır. Bu, diğerlerinin yanı sıra, bilim merkezleri ve müzeler, yaygın eğitim programları, online ve basılı yayın malzemeler, TV programları için geçerlidir.
Içeriğini ya da çeşitli iletişim araçları ve kaynakları (müzecilik, eğitim, basın, video, mühendislik, temel mesleki eğitim gibi alanlarda ve medya (bilimsel sürümü ya kısmen ya da tamamen adanmış çeşitli alanlardan bilim adamları) ile ilgili profesyoneller vs.)
Bilimsel yayma, içindekiler çeşitli ve orijinal bir eğitim desteğinin yanı sıra ilgili multidisipliner / multiprofessional ekipleri, iletişim taleplerini zor iş vasıtası ile ilgili olarak böyle tuhaf bir alanda eylem mümkün yapılana kadar.
RedPop 20. yıldönümü, yansıma ve Latin Amerika ve Karayipler bilim ve teknoloji popularization ile çalışan profesyonellerin eğitimi geliştirmek ve zenginleştirmek için yeni girişimler ve programlar için teklif ilham veren bir kilometre taşıdır.
 
Temalar Eksen
Toplantı beş tema ekseni oluşur. Her tema ekseni Genel Konferansı bağlıdır. : Bu tema eksenleri
bilim Yaygın eğitim Fen
gazetecilik Museography ve Müzeler ve Bilim Merkezleri
Programı kitleye etkisi ve değerlendirme  Programlar, malzeme ve bilimsel sevdirilmesi konusunda ürünler .
Bu eksenlerin her sunum için öneriler akademik araştırma için ya kabul edilecek ya da alan ile ilgili ve olgu sunumları odaklanmış profesyoneller tarafından üretilen çalışır.
 
Resmi Dil
Etkinlik için, Portekizce, İspanyolca, ve İngilizce resmi dil vardır. Simültane kullanılamaz.

Network for the Popularization of Science and Technology