Netas@Campus Programı

Üniversite sanayi işbirliği kapsamında beş yıl önce başlatılan Netas@Campus programı geleceğin mühendislerine telekomünikasyon, haberleşme ve gelecek nesil teknolojileri ile ilgili temel bilgi ve uygulamaları aktarmayı ve onları bilgilendirmeyi hedefleyen bir programdır. Seminerde ayrıca, mühendislerin mesleki ilgilerini, güçlü yönlerini ve gelişim alanlarını olabildiğince erken keşfederek, potansiyellerini en verimli şekilde açığa çıkarmayı amaçlayan, istek ve yetkinliklerinin farkına varmalarına yardımcı olan, bireysel kariyer planlarını en doğru şekilde yapabilmelerine olanak sağlamayı amaçlayan çalışmaları da içermektedir. Netas@Campus programına katılmış olan, staj ve part-time çalışma kriterlerini karşılayan öğrencilere Netaş’ta değerlendirilme sürecinde öncelik tanınmaktadır.

Üniversite yönetimlerinin büyük önem verip desteklemeleri sayesinde beş yıldır başarıyla uygulanan Netas@Campus programı, mühendis adaylarının sektör, mevcut yapı ve gelecek teknolojiler konusunda pratik bilgiler kazanmasını sağlamak ve kariyer planlamalarını yaparken en doğru noktadan başlamalarını desteklemeyi hedeflemektedir.

Netas@Campus Programı 2008 yılından bu yana devam etmekte olup bugüne kadar yaklaşık 18 üniversite ve 2000 öğrenciye ulaşılmıştır.