Nestle Sağlıklı Adımlar Resim Yarışması

SAĞLIKLI ADIMLAR RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI
Sağlıklı Adımlar resim yarışması, Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
ile Nestlé Türkiye iş birliğinde yürütülen Sağlıklı Adımlar projesi kapsamında
düzenlenmektedir. Yarışmanın konusunu; yeterli ve dengeli beslenme ile fiziksel aktivite
konularında serbest teknik ve malzemeyle resim yapmak oluşturmaktadır.
Yarışmayla, projenin uygulandığı pilot okullardaki 3. sınıf öğrencilerinin, yeterli ve
dengeli beslenme ile fiziksel aktivite konusunda edindikleri bilgi ve becerilerin resim yoluyla
pekiştirilmesi amaçlanmaktadır.

2. YARIŞMANIN KAPSAMI
Sağlıklı Adımlar resim yarışması, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında projenin uygulandığı
66 ilkokulun 3. sınıf öğrencilerini kapsamaktadır. Okulların listesi, Ek-1’de yer almaktadır.
3. YARIŞMAYA KATILMA ŞEKLİ VE ESASLARI
3.1. Resimlerin konusu; yeterli ve dengeli beslenme ile fiziksel aktivitedir.
3.2. Resim tekniği ve malzemeler serbesttir.
3.3. Yarışmaya kabul edilecek resimlerin boyutu 30×42 santimetrelik A3 resim kâğıdı ile
sınırlıdır. Daha büyük boyutta eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
3.4. Başvuruyu yapan öğrenci, eserinin arkasına aşağıda listelenen bilgileri okunaklı ve
silinmeyecek bir şekilde (tercihen tükenmez kalemle) yazmalıdır.
Öğrencinin Adı-Soyadı :
Sınıfı :
Öğretmeninin adı :
Okulunun adı :
İli :
3.5. Yarışmaya katılım bireyseldir.
3.6. Başka yarışmalara katılan eserler bu yarışmaya katılamaz.
3.7. Her öğrenci, yarışmaya bir eserle​ katılabilir.
3.8.Yarışmaya başvuru ücretsizdir.
3.9.Yarışmaya katılan kişiler, şartnameyi kabul etmiş sayılır.

4. BAŞVURU SÜRECİ
4.1. Proje okullarındaki 3. sınıf öğrencileri yaptıkları resimleri sınıf öğretmenlerine teslim
ederler.
4.2. Sınıf öğretmenleri resmin arkasında öğrencinin bilgilerine yer verilip verilmediğini
kontrol eder, eksik bilgilerin tamamlanmasını sağlar.
4.3. Sınıf öğretmenleri tarafından toplanan resimler, okullarında bulunan “Sağlıklı Adımlar
Temsilci öğretmenine” ​teslim edilir.
4.4. Temsilci öğretmen tarafından okuldaki tüm resimler, ödemeli olarak aşağıda belirtilen
başvuru adresine gönderilir.
Başvuru Adresi:
Alıcı :​BM Kurumsal Sosyal Sorumluluk İletişim ve Danışmanlık Ltd. Şti.
Adres :​Cumhuriyet Mahallesi, Nakiye Elgün Sokak, No: 30/6,
Osmanbey, 34380, Şişli/İstanbul
Telefon :​ 0212 230 54 07
4.5. Eser gönderiminden kaynaklanan kargo ücreti, Nestlé Türkiye tarafından karşılanacaktır.
4.6. Kargo şirketine teslim edilen resimlerin takibinin yapılabilmesi için, teslim anında verilen
alındı belgesinin, resimler başvuru adresine ulaşana kadar saklanması tavsiye edilir.
4.7. Gönderilen resimlerin zarar görmemesi için gerekli önlemleri almak sınıf öğretmenlerinin
ve temsilci öğretmenlerin sorumluluğudur.
4.8. Taşıma sürecinde zarar gören veya kaybolan, zamanında başvuru adresine ulaşmayan
resimlerle ilgili hiçbir hak talep edilemez.

5. YARIŞMA TAKVİMİ
5.1. Yarışmaya katılım için gönderilen eserler en geç 13 Nisan 2018 tarihi mesai bitimine
(17.00) kadar kargoya verilmiş olmalıdır.
5.2. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmez.
5.3. Gerekli görülmesi halinde, yarışma takvimi Millî Eğitim Bakanlığı ve Nestlé Türkiye
tarafından değiştirebilir.
5.4. Sonuçlar 28 Mayıs 2018 tarihinde www.saglikliadimlarprojesi.com adresindeki proje
web sitesinde duyurulacaktır.

6. DEĞERLENDİRME
6.1. Değerlendirme, Millî Eğitim Bakanlığı ve Nestlé Türkiye temsilcileri ile güzel sanatlar
dalında uzman bir akademisyen tarafından yapılır.
6.2. Komisyon değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esas alınır.
6.3. Komisyon kararı kesindir, itiraz edilemez, değiştirilemez.
6.4. Komisyon, eserleri aşağıda yer alan ölçütler çerçevesinde değerlendirir.
6.5. Komisyon, kazanan ilk 3 öğrenciyi belirledikten sonra, en fazla 2 öğrenciye de mansiyon
ödülü verme hakkını saklı tutar

VERİLECEK ÖDÜLLER
7.1. Birincilik Ödülü: Eser sahibine bir adet yaratıcı etkinlik seti​, sınıf öğretmenine 1000
TL değerinde D&R hediye çeki​, öğrencinin okuluna bir adet masa tenisi masası
verilecektir.
7.2. İkincilik Ödülü: Eser sahibine bir adet yaratıcı etkinlik seti​, sınıf öğretmenine 750 TL
değerinde D&R hediye çeki​, öğrencinin okuluna bir adet masa tenisi masası
verilecektir.
7.3. Üçüncülük Ödülü: Eser sahibine bir adet yaratıcı etkinlik seti​, sınıf öğretmenine 500
TL değerinde D&R hediye çeki​, öğrencinin okuluna bir adet masa tenisi masası
verilecektir.
7.4. Mansiyon Ödülü: Eser sahibine/sahiplerine bir adet yaratıcı etkinlik seti verilecektir.
Sınıf öğretmenine ise 250 TL değerinde D&R hediye çeki verilecektir.
7.5. Yarışmaya katılan tüm eser sahiplerine katılım belgesi​ verilecektir.
7.6. Ödüllerin tamamı, yarışma takvimi doğrultusunda ilgili kişilere teslim edilmek üzere,
Sağlıklı Adımlar temsilci öğretmenine kargo yoluyla gönderilecektir. Ödüllerin
dağıtımından Sağlıklı Adımlar temsilci öğretmeni ve okul yönetimleri sorumlu olacaktır.
Ayrıca bir ödül töreni düzenlenmeyecektir.
7.7. Gönderilen ödüllerin okullarda öğrencilere dağıtımı sırasında Millî Eğitim Bakanlığı ve
Nestlé Türkiye temsilcileri okulu ziyaret edebilir.
7.8. Ödül gönderiminden kaynaklanan kargo masrafları Nestlé Türkiye tarafından
karşılanacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.