Nesilden Nesile Kuş Evleri Tasarım Yarışması

Tasarım Yarışması
Tasarım Yarışması

Nesilden Nesile Kuş Evleri Tasarım Yarışması Şartnamesi

1-Yarışmanın konusu: Ahşap, taş ve seramik malzemeden Kuş Evleri tasarımlarından oluşan,
uygulamaya yönelik yarışmadır.

2. Yarışmanın Amaçları: Osmanlı mimarisi ve yaşam felsefesinden bize miras kalan kuş
evlerinin yapımı, modern yaşam anlayışımızda artık yok olmaya yüz tutmuştur. Vakıf Katılım
Bankası, Mimar Sinan ve nice mimarların, günümüzde hâlâ hayranlık uyandıran kuş evleri
zarafetini sürdürmeyi görev edinmiş olup, Kuş Evleri projesiyle insan ve hayvanlar arasındaki
kopmaz yaşam bağlarını tekrar kurmayı amaç edinmiştir.
a) Tarihimizden bugüne ulaşan geleneklerimizi yansıtan, o dönemin yaşam felsefesini
bizlere anlatan, taş yapıların dış yüzeylerine yerleştirilmiş kuş evlerinin günümüz
mimarisine uyarlanmış yeni tasarımlarını oluşturmak,
b) Gençlerimizin kültürümüzdeki bizi biz yapan nezaket, zarafet ve merhamet gibi
değerlerin farkına varıp sahip çıkmalarını sağlamak;
c) Eskiden olduğu gibi kuşlara barınak olan kuş evi geleneğimizi günümüzde yeniden
canlandırmak, uygulayarak hayata geçirmek, kullanıma sunmak ve ekolojik olarak
doğaya katkıda bulunmak;
d) Geleneksel formları bugünün sanat anlayışı ve ihtiyaçlarını dikkate alarak yeniden
yorumlamak;
e) Gençlerimizin sosyal sorumluluk bilinçlerini güçlendirirken, ortak geçmişin değerlerini
ortak geleceğin inşasında temel taş olacak unsurlar arasına dahil etmek, hoşgörü, adalet
ve merhamet sahibi olmalarında katkıda bulunmak; hayallerinde tasarladıkları kuş
evlerini 3 boyutlu olarak üretebilecekleri ortamlar hazırlamak.

3. Yarışma Kategorileri:
Yarışma Amatörler ve Profesyoneller olarak iki ayrı kategoride
yapılacaktır.
a) Amatörler kategorisinde; Üniversitelerin Mimarlık ve Mühendislik fakülteleri, Orman
Fakülteleri, Biyoloji ve Veterinerlik Fakülteleri, Güzel Sanatlar Fakülteleri, Meslek Yüksek
Okulları, Endüstri Meslek liselerinde öğrenim gören öğrenciler.
b) Profesyoneller kategorisinde; meslek olarak bu işle uğraşanlar, projeye ilgi duyan kişiler
c) Ahşap, Seramik veya Taş ile kuş evi tasarlama tercihe bırakılmıştır.

4. Genel Kurallar :
a) Uçma delikleri, kuşun boyutlarına uygun ve düzgün açılmış olmalıdır.
b) Tasarımlarla ilgili boyut sınırlandırması bulunmamaktadır.
c) Kuş evinin hangi kuş çeşidi için yapılmış olduğunu, kuşun adı ve fotoğrafı ile belirtilmesi
gerekmektedir.
d) Yarışmacı tasarımının gerçek bir portatifini hazırlamalı, detaylı çizimlerini ve
anlatımlarını ekteki paftaya yerleştirmelidir. Pafta anlatım dili serbesttir.
e) Yarışmaya katılan kuş evlerinin teknik çizimlerinin seramik kuş evleri formları ile
birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.
f) Kuş evlerinde, kuşun içine girebileceği sadece delik veya delikler tek yüzeyde yer
almalıdır.

5. -Ahşap Kuş Evleri Şartnamesi :
a) Kullanılacak ahşapta çapı 3 cm’den büyük budak olmamalıdır.
b) Kullanılacak ahşapta çürük ve düsen budaklı tahta bulunmamalıdır.
c) Yuva tahtaları aralık bırakılmayacak şekilde çakılmış ve tahtaların iç tarafa gelen yüzleri
rendelenmiş olmalıdır.

6-Seramik/Taş Kuş Evleri Yarışması Şartnamesi :

a) Seramik çamurundan şekillendirilen ve 1050 0C de pişirilmiş olan kuş evleri yine 1050 0C de pişmiş toprağın üzerini kaplayan seramik sırrı ile boyanarak fırınlanmış olması gerekmektedir. Soğuk boya kullanılmamalıdır.

b) Seramik kuş evleri tasarımla ilgili boyut sınırlandırılması bulunmamaktadır.

c) Taş malzemeden yapılacak kuş evleri, Küfeki, Bazalt veya Mermer malzeme kullanılarak
yapılmalıdır.

d) Kullanılan taş malzemenin keskin ve çapaklı ekleme parçaları olmamalıdır. Formların
bağlantı yerlerinin keskin kısımları, sivri kısımları olmamalıdır.

7-Yarışma Katılım Kuralları:

a) Yarışmaya katılım ücretsizdir.

b) Yapılacak kuş yuvası teknik şartname özelliklerine uygun olmalıdır.

c) Yarışmacı birden fazla kuş yuvası ile yarışmaya katılabilir; ancak her yarışmacı yalnız
bir eseri ile ödül alabilir.

d) Her sanatçı/tasarımcı yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ve
sergilenmemiş eserleri ile katılabilir. Başvuru tasarımının daha önce sergilendiğinin
ve/veya herhangi bir yarışmaya katılmış olduğunun tespiti halinde ilgili eserin
adaylığı/başvurusu derhal iptal edilecektir. Bu hususun ödül kazanıldıktan sonra tespiti
halinde aday kazandığı para ödülünü ve başarı/katılım belgesini iade ile mükellef
olacaktır.

e) Kuş yuvalarında herhangi bir firma logosu veya formu taşımamalı, herhangi bir dini veya
siyasi sembol bulunmamalıdır.

f) Teslim edilen her esere numara verilecektir.

g) Dereceye giremeyen ve sergilenmeye değer görülmeyen eserler sonuçların açıklanmasını
müteakip bir ay içinde sahipleri tarafından elden teslim alınabilir. Bir ay sonrasında teslim
alınmayan eserler için eser sahipleri hak iddia edemez.

h) Katılımcılar, ödül alan ve sergilenmeye hak kazanmış olan eserlerin Vakıf Katılım
Bankası A.Ş. yayınlarında ve sergilerinde isminin ve eser adının kullanılması şartıyla,
ödül ve/veya sergileme bedeli olarak kendilerine takdim edilecek Madde 11‘de yer alan
tutar karşılığında kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve
sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim
haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Vakıf Katılım Bankası A.Ş.’ye
izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi
sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde
kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/ muvafakatname için herhangi bir telif
hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve
taahhüt eder. Ödül ve sergileme alan eserler, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren yer
ve muhteva sınırı olmadan Vakıf Katılım Bankası A.Ş.’nin tanıtımlarında ve yayınlarında
münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için
internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir.
Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak Vakıf Katılım’dan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin
olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.

i) Yarışmacı kuş evini portatif veya bir yapıya yerleşik tasarlayabilir. Yerleşik tasarlıyor
ise; seçtiği yapıyı ve tasarımının yapı ile olan ilişkisini göstermelidir.

j) Her yarışmacı paftasına ve maketine rumuzunu belirtmelidir.

k) Yarışmaya seçici kurul üyelerinin birinci derece yakınları katılamaz.

l) Teslimat Adresi: Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz
Caddesi No:10 Ümraniye/İstanbul

m) Kargo ile teslim edilen eserlerde kargoda meydana gelebilecek hasarlar Vakıf Katılım
Bankası’nı bağlamaz. Hasarlı ve teknik şartnameye uymayan eserler diskalifiye edilir.


8- Yarışma Takvimi

Organizasyon Adımları İlk Tarih Son Tarih
Eser Teslim Tarihleri 5.02.2018 23.03.2018
Jüri Değerlendirme Tarihleri 26.03.2018 30.03.2018
Sonuçların Duyurulması ve Ödül Töreni Nisan 2018 (Katılımcıların program
uygunluğuna göre)

9-Seçici Kurul(Jüri) ve Yürütme Kurulu
İkram Göktaş :Vakıf Katılım Genel Müdürü
Doğan Hızlan : Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı
Şeref Oğuz : Sabah Gazetesi Köşe Yazarı
Günseli Özen : Marketing Türkiye Dergisi GYY
Dr. Muhammet Garip : MSMB Genel Başkanı, Akademisyen
Özlem Özer Tuğal : Akademisyen, Seramik Sanatçısı
Hilmi Şenalp : Akademisyen, Yazar
Cem Eriş : Mimar
Ahmet İkizoğlu : Vakıf Katılım Kurumsal İletişim Müdürü
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden bir temsilci.

10. Jüri Değerlendirme Kriterleri:
– Estetik: (25p)
Renk uyumu, biçimsel uyum
– İşlevsellik : (25p)
Kuş türüne göre delik ve genel ebatların uygunluğuna dikkat edilmesi
Su girdiğinde tahliye imkanının bulunması
İklimsel şartlara uygunluk
Kuş türüne göre kullanılabilirlik
– Tasarım : (25p)
Malzeme Seçimi
Uygulanabilirlik
Dış mekanda yer alacak kuş evleri ağaç dallarına, bina duvarına yada demir
konstrüksiyon üzerine monte edilecek şekilde tasarımının yapılmış olması
gerekmektedir.
İlkim şartlarına dayanıklılık
Temizlik, atık toplama, güvenlik
– Yenilikçi Yaklaşım : (25p) Özgünlük

11.Yarışma ödülleri:
Profesyonel Kategorisi:
Birinciye : 15.000 TL
İkinciye : 10.000 TL
Üçüncüye : 5.000 TL
Üç Kişiye Mansiyon : 3.000 TL
Sergiye Değer Bulunan Her Eser : 500 TL

Amatör Kategorisi:
Birinciye : 10.000 TL
İkinciye : 7.000 TL
Üçüncüye : 4.000 TL
Mansiyon (3 adet) : 2.000 TL
Sergiye Değer Bulunan Her Eser : 500 TL

12. Yarışma Sekretaryası:
Abdullah Talha TÜRKMEN
Genel Koordinatör / Mimar Sinan Mühendisler Birliği
Yarışma Hakkında Sorular [email protected] üzerinden yazılı olarak alınacak,
sorulara yazılı olarak cevap verilecektir.

http://ortakgecmisortakgelecek.com.tr/

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

2 × 4 =