NELER OLUYOR HAYATTA eTwinning Proje Tanıtım ve Yaygınlaştırma Haberi

NELER OLUYOR HAYATTA eTwinning PROJESİ

Konya’nın Selçuklu ilçesinde Cemile Erkunt İlkokulu’nda görev yapan
2/B sınıf öğretmeni Hedike ÇELİK ve Zeki Altındağ İlkokulu’nda görev
yapan 2/İ sınıfı öğretmeni Sinem TEL tarafından kurucu olarak yürütülen
Türkiye’den 10,Azerbeycan’dan 3 ortağın katıldığı ‘Neler Oluyor Hayatta’
eTwinning projesinde pandemi dönemini fırsata çeviren projemizde
düşünme becerilerinin kazandırılma sürecinde mantıksal sorgulama,
işbirliği, keşfetmeye dayalı ortam tercih ettik. Farklı disiplinlerde
kavramları, becerileri bakış açılarını kazanmaları sağlandı. Becerilerin
kazandırılması, öğrencilerin deneme-yanılma, yaratma, yanlışı fark
etme, sabırla süreç içinde olma, işbirliği yaklaşımları desteklendi.
Proje hedefleri doğrultusunda deneme-yanılma fırsatları sunarak
sebep sonuç ilişkisi kurması, mantıksal sorgulama yapması, tasarım
süreciyle yaratıcılıklarının desteklenmesi, çözümlerdeki hataları fark
etmesi, düzeltmesi için kendisine rol model olunması, arkadaşları,
paydaşlarıyla işbirliği, paylaşım içinde bireysel, işbirlikçi takımlarda
ana güç öğrenciydi. Hedeflere bağlı kalarak ne yapmaları gerektiğine
nasıl çalışacaklarına öğrenciler karar verdi. Öğretmenler danışman
rolündeydi.

Mart ayında başlayan proje zaman yönetimi konusunda bilinçli, sosyal
hayatta aktif, doğayı tanıma ve sorumluluk alma konusunda yetkin
bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

DOĞA BÜYÜTEÇ ALTINDA
Projenin ilk aşamasında öğrenciler ve veliler güvenli internet
konusunda bilgilendirildi. Doğa Büyüteç Altında etkinlikleri kapsamında
öğrencilerimizde özellikle bu pandemi döneminde doğa ile iç içe oldular,
doğayı büyüteçle gözlemleyip, doğadan malzemelerle bir sanat eseri
tasarımlar oluşturdular. Proje kapsamında tohum kumbarası yaparak
yediğimiz meyvelerin tohumlarını biriktirdiler. Fasulye tohumunu
çimlendirme aşamasını gözlem ve rapor yoluyla merakla ve sabırla
beklediler. Çimlenen tohumları toprakla buluşturan öğrenciler bitki
bakımının sorumluluk gerektirdiğini fark ettiler. Bitkilerinin büyümesi için
gerekli suyun tasarrufunu sağlamak için 5E STEM planına uygun
damlama sulama sistemini tasarladılar.

ONLAR BİZE EMANET
Proje öğrencilerimiz sokak hayvanlarını da unutmadı.
İnsanlarla birlikte pandemiden etkilenen hayvan dostlarımız için
farkındalık oluşturmak, beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarının
karşılanmasını sağlamak için atık malzemeler kullanılarak yem ve su
kapları tasarlandı.

TIRTILIM BENİM
Okuma tırtılını çeşitli materyallerden el becerilerini ve hayal güçlerini
kullanarak oluşturmak ve okudukça tırtılın gövdesini uzatmayı
hedefleyen etkinliğimizde günlük okuma etkinliklerimizle okuma-anlama
hızını arttırmak, yazı yazma becerisini geliştirmek, öğrenme sürecini
hızlandırmak, güçlü bir hafızaya sahip olmak, hayal gücünü ve kelime
haznesini geliştirmek hedeflerimiz arasındaydı.

BELİRLİ GÜN ve HAFTALAR
Projemiz çerçevesinde Orman Haftası, Dünya Sokak Hayvanları Günü,
Minik Eller Geleceğe Nefes Oluyor, eTwinning Günü, Okul Dışarıda
Günü, Dünya Arılar Günü gibi etkinliklerde yaparak-yaşarak proje
hedefimize uygun çalışmalar gerçekleştirildi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM BECERİLERİ
Proje hedeflerimiz içinde yer alan Sürdürülebilir Yaşam Becerileri
eğitimleri Zaman Yönetiminde Başarılı Çocuklar, Yaşam Becerileri
Farkındalık Danışmanlığı alanında uzman kişilerce öğretmen ve
öğrencilerimize uzaktan eğitim sürecinde webinarlar aracılığıyla
ulaşılmıştır.

MESLEKİ-BİREYSEL GELİŞİM
Proje hedeflerimiz içinde yer alan web 2.0 araçlarının kullanımı ile ilgili
bilgilendirmeler ilk defa eTwinning projesine katılan değerli kurucu
ortaklarımıza sunulurken öğrencilerimize de sunulmuştur. Bu nedenle
teknolojinin güvenli kullanımı öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından
yaparak-yaşayarak beceri olarak elde edilmiştir. Sürdürülebilir Yaşam
Becerileri eğitimlerine öğrenci-veli-öğretmen olarak katıldık. Yaşam
Becerileri konusunda farkındalık kazandık. Pandemi döneminde
karşılaştığımız gerçek yaşam problemlerimize çözüm bulduk. Zamanı
Yöneten Başarılı Çocuklar hedefimize alanında uzman kişilerin
rehberliğinde ulaştık.

KONUŞAN RAFLAR
Neler Oluyor Hayatta proje adımızı da içeren geçmiş ve gelecek
arasında bağ kuran Konuşan Raflar etkinliğimizde kültürel değerlerimize
yer verdik.

AKOSTİJ ŞARKI
Proje adımız ile yazılan akrostij şiirimizi öğrencilerimiz seslendirerek
şarkımızı söylediler.

PANDEMİDE NELER OLUYOR HAYATTA
Öğrenciler pandemi döneminde neler yaptıklarını resmederek,
hikayeleştirerek anlattılar. Karma okul takımları oluşturularak yazılan
hikayemizi Azeri ortaklarımızın öğrencileri seslendirdiler.

e -DERGİ
Proje ortaklarımızın proje sürecinde gerçekleştirdiği tüm etkinlikler edergimizde yer aldı.

SANAL SERGİ
Proje ortaklarımızın katıldığı tüm etkinlikler uzaktan eğitim nedeniyle web 2.0
aracı olarak emaze ile sergilenmiştir. Sergimizi ziyaret edebilirsiniz.

SONUÇLAR BEKLENEN
Proje hedeflerimiz doğrultusunda, çalışma takvimimize uygun tüm değerli
ortaklarımızla pandemiye rağmen yürüttüğümüz projemiz sona ererken
görüyoruz ki projemizin beklenen hedeflerine ulaşmışız. Bu süreçte bizlerin ve
öğrencilerin yanında olan tüm velilerimize ayrıca teşşekkür ediyorum.
1. Zaman yönetimi becerilerini elde etmeleri,
2. Sınıf ortamının dışında boş vakitlerini eğlenerek geçirmeleri,
3. Ailesi ve akranlarıyla daha iyi iletişim kurmaları ve onlarla daha verimli zaman
geçirmeleri,
4. Düzenli okuma alışkanlığının kazandırılması,
5. Doğa ile ilgili sorumluluk farkındalıklarının artırılması,
6. Hayvanlara karşı merhamet duygularının geliştrilmesi,
7. Öğrencilerin araştırma ve gözlem yeteneklerinin geliştirilmesi,
8. Akranları arasındaki etkileşim ve işbirliğinin artırılması,
9. Kültürel değerleri fark etmeleri ve benimsemeleridir.