Nedir Bu STEM? Neden STEM? Ülkemizde STEM

blog yazarı
Merve Oran

NEDİR BU STEM?

STEM, Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Stem kelimesi ingilizcede “kök” anlamına gelmektedir. Yani bu anlam üzerinden düşünüldüğünden, eğitim sisteminin kökünü oluşturabilecek bir eğitim yaklaşımıdır. STEM eğitimi fen ve matematik gibi temel bilimlerin, mühendislik ve teknolojinin sağladığı uygulama olanaklarıyla entegre edilerek öğretilmesini içerir ve tüm öğretim seviyelerini kapsar.

 

 

NEDEN STEM?

STEM eğitiminin ulusal eğitim sistemine entegre edilmesi;

  • yaratıcı,
  • üretken ve
  • 21. YY. becerileri ile donatılmış

yeni nesiller yetiştirilmesine olanak sağlayacaktır. İş dünyasına girdiğinde de bu üstün becerileri sayesinde iş hayatının istediği niteliklere kolayca uyum sağlayabilmektedir.

Yapılan araştırmalarda, ABD, İngiltere, Japonya gibi STEM modelini kullanan çoğu ülkenin ekonomisinin büyüdüğü aynı zamanda PİSA (The Programme for International Student Assessment) ve TİMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) gibi küresel değerlendirme sınav sonuçlarında da artış olduğu görülmüştür. Bundan dolayı birçok ülke STEM modelini eğitim sistemine entegre etmiş durumda.

 

ÜLKEMİZDE STEM

Türkiye’nin yalnızca teknolojiyi ithal eden ve kullanan değil, üreten ve bu alanda dünya çapında rekabet gücüne sahip bir ülke konumuna gelebilmesi için STEM alanında iyi yetişmiş insan gücü ülkemiz için çok çok önemlidir. Genç nüfusun STEM alanlarında başarı düzeyini yükselterek, analitik ve eleştirel düşünme yeteneğini kazandırarak, problem çözme becerilerini geliştirerek, bilim ve teknolojide ilerlememiz mümkün olabilir.

Ülkemizin 2023 Vizyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı stratejik belgelerinin ortaya koyduğu amaçlar, fen-teknoloji-mühendislik-matematik eğitiminin ülkemiz ölçeğinde tanımlanmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Ancak bu alanda yapılan çalışmalar henüz başlangıç aşamasındadır.

Örneğin 2017 yılında yayınlanan MEB tarafından yayınlanan ve kullanılmaya başlanan 5. sınıf Fen Bilimleri ders kitabında, açık ve bariz olmamakla birlikte STEM etkinliklerine yer verilmiştir.

3. Ünite olan Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme ünitesinde verilen aşağıdaki etkinlik, öğrenciyi tasarlamaya teşvik ederek mühendislik becerilerini geliştirmesine yardımcı olacaktır.

 

 

5. ünite olan Işığın Yayılması ünitesinin ışığın madde ile karşılaşması bölümündeki bu etkinlik ise yine öğrenciyi bir problemle baş başa bırakıyor ve elindeki imkanlar doğrultusunda bir tasarım yapmasını bekliyor.

 

Bu ve bunun gibi öğrenciyi

  • düşünmeye,
  • problem çözmeye,
  • ürün tasarlamaya,
  • bu ürünü teknolojiyle birleştirmesine,
  • öğrencilerin planlama, prototip oluşturma, tasarım, yürütme, kalite kontrol ve raporlama gibi aşamaları öğrenmesine ve
  • bu süreç içine girmesine

yarar sağlayan etkinlikler ders kitaplarımızda çoğaltılmalıdır. Peki ya siz ne dersiniz?