NEDEN PROJE YAPILMALI?

NEDEN PROJE YAPILMALI ?
İlk  olarak,  proje  araştırması  öğrencilerin  sık  sorduğu  “ben  bunu  niye  öğreniyorum?”
sorusunun bir cevabıdır.

Okulda  ayrı  derslerde  öğretilen  yetenek  ve  bilgileri  tek  bir  fonksiyonel  faaliyet  içinde
bütünleştirir. Proje tamamlandığı zaman proje, okuma, yazma, gramer, matematik, istatistik,
etik, mantık,  kritik düşünce, bilgisayar, programlama, grafk  çizme, bilimsel  yöntem,  teknik
veya  özel  alanları  kendi  kendine  öğrenme,  (seçildiği  takdirde)  jüri  önünde  savunma  ve
halka açık anlatım gibi unsurları  içinde barındırır. Öğrencilerin kendi kendine öğrenmesini,
mevcut bilgi havuzundan  ihtiyaç duyduğu bilgiyi bulmasını, heyecan  verici  yeni bir olguyu
keşfetmesini, ihtiyaç duyduğu aletleri belirlemesini, seçmesini ve kullanmasını sağlayan belki
de tek eğitimsel faaliyettir. Proje tamamlandığı zaman öğrenciler kendine güvenen, yetenekli,
kariyer hedef olan, hazırlıklı, disiplinli ve  isteklendirmeye sahip genç  liderler haline gelirler.
Hayatta karşılaşacağı her soruna proje mantığı ile yaklaşmayı ve sonuçlandırmayı öğrenmiş
olurlar. Artık onlar için hiç bir sorun aşılmaz, çözülmez değildir. Üniversite yıllarına ve hayata
hazırlıklı olurlar.
İkinci  olarak,  proje  araştırması  sadece  bir  uygulama  değil,  kendi  kendini  doğrulayan
ve  heyecan  verici  bir  faaliyettir. Çünkü  o  az  bilinen  veya  bilinmeyen  bilginin  keşfni  içerir.
Öğrencilerde olmayan veya az olan kişisel önem duygusunu geliştirir. Proje genellikle bilimsel
sorularla  veya  öğrencilerin  ilgisinin  olduğu  alanlarla  ilgilidir.  Proje  çalışması  öğrencilerin
soruları bağımsız olarak  resmi, sınanabilir, çözülebilir problemlere dönüştürmelerini sağlar.
Bu tür çalışmalar samimi bir şekilde yapıldığı zaman öğrenciler genellikle proje çalışmasına
kendilerini kaptırırlar ve çalışmanın zevkini tadarlar. Cevabın bulunması, sonucun öğrenilmesi
insanı  heyecanlandıran,  haz  duymasını  sağlayan  önemli  bir  keşif  anı  olabilir.  Projenin
başarılı sonuçlandırılması, öğrencilere ve   diğerlerine bu sonucun öğrencilerin bizzat kendi
başarılarının bir kanıtı olduğunu gösterir. Sonuç, normal bir öğrenci başarılı bir öğrenci olmaya
ve başarılı bir öğrencide bilim insanı olmaya isteklendirilmiş olur. Okulun sunabileceği bütün
programlar içinde proje çalışması öğrencinin kendine olan güvenini artıran, sorunlara çözüm
üretme  potansiyelini  artıran,  bağımsız  olarak muazzam  bir  başarı  duygusunu  yaşamasını
sağlayan tek faaliyettir.
Sonuç olarak, proje çalışması öğrenciye maddi ve manevi yarar sağlar. Maddi imkan sahibi
olur. Ödül kazanır. Üniversiteye girişte ek puan sağlar ve rakip öğrencilerin bir adım önünde
olur.
Çok  iyi hazırlanmış projeler uluslararası yarışmalara katılmanızı, yeni ülkeler görmenizi,
başarılarınızın  yabancı  üniversiteler  tarafından  takdir  edilmesini  ve  eğitim  bursu  almanızı
sağlar.
Sevgili gençler, yaptığınız işi en iyi şekilde yaparsanız, size hiç ummadığınız yerden imkan
kapıları açılır ve gelecek endişeniz olmaz. Çünkü başarı başarıya yol açar.