Neden Meslek Lisesini Tercih Etmeliyim? konulu Ulusal Afiş Yarışması

Yozgat ilinde faaliyette bulunan Zübeyde Hanım Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü, Türkiye geneli resmi /özel tüm ortaokul 8, lise 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik, Neden Meslek Lisesini Tercih Etmeliyim? konulu “Ulusal Afiş Yarışması” düzenlemektedir.

YOZGAT ZUBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ “Neden Meslek Lisesini Tercih Etmeliyim?” Konulu SERBEST VE PROFESYONEL KATEGORİ AFİŞ TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESİ

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM
Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

YARIŞMANIN KONUSU
Mesleki Eğitimin önemini öğrenciler arasında kavratmak, bilinç ve farkındalık oluşturmak için “Neden Meslek Lisesini Tercih Etmeliyim?” konusuna cevap verecek AFİŞ (ve SLOGAN) tasarım yarışmasıdır.

YARIŞMANIN AMACI
Mesleki Eğitimin önemini öğrenciler arasında kavratmak, bilinç ve farkındalık oluşturarak yapıtlarının arkadaş, sınıf ve okulu düzeyinde merak uyandırması amaçlanmaktadır. Katılımcının ise afişi tasarlarken problem çözme ve öneriler üretme sürecinde bireysel olarak kendisini de sorgulaması, çalıştığı temaya kendini daha yakın hissederek eserini ve konuyu sahiplenmesi hedeflenmektedir.

TÜRÜ
Afiş Yarışması

HEDEF KİTLE
1- Yarışma Türkiye çapında tüm il ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel eğitim verilen ortaokul 8. sınıf ve lise 9-10-11-12. sınıf öğrencilerine açıktır.

YARIŞMA TAKVİMİ
1 .Yarışmanın Duyurulması Nisan/2019
2. Eserlerin Son Kabul Tarihi 31/05/2019 Saat: 17:00
3.Değerlendirme Süreci 10/06/2019- 14/06/2019
4. Sonuçların açıklanması 17/06/2019
5. Ödüllerin ödenmesi / gönderimi 17/06/2019-21/06/2019

KATILIM ŞARTLARI
1. Yarışmaya Türkiye genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim verilen örgün ortaokul 8. sınıf ve lise 9-10-11-12. sınıflarda eğitim gören tüm öğrenciler katılabilir.

2. Eserler okulların Görsel Sanatlar, El Sanatları, Grafik & Fotoğraf alanı vb. alanında uzman öğretmenlerin komisyonlarınca değerlendirilerek her okul en fazla 1 eser ile yarışmaya katılabilecektir.

3. Komisyonca belirlenen katılımcı dışında aynı okula ait yeni bir yarışmacı veya bağımsız dışarıdan katılımcılar yarışmaya dahil edilmeyecektir.

4. Komisyon kurmak, komisyon kararlarını tutanak altına alıp almamak okulların inisiyatifindedir. Fakat her okul katılımcılarına ait ıslak imzalı formları göndermek zorundadır.

YARIŞMA ŞARTLARI
1. Yarışma SERBEST ve PROFESYONEL kateaoride düzenlenmektedir.
Profesyonel kategori Grafik & Fotoğraf Alanı öğrencilerine acık olup diğer öğrencilere kapalıdır.

2. Yarışmaya katılacak her okulun ekte yer alan katılım formunu katılımcı için (okulun mührü ve ıslak imzası ile) eksiksiz doldurarak eserler ile birlikte bir zarf içerisinde göndermesi gerekmektedir.

3. Her okul en fazla 1 eser ile yarışmaya katılabilecek; aynı kurum altında ortaokul (8. Sınıflardan 1 eser); lise düzeyinde eğitim veren okullar (9-10-11-12. Sınıflar arasından seçilecek 1 eser) için ayrı ayrı katılım sağlayabileceklerdir.

4. Katılımcılar için yaş şartı aranmamaktadır; Ortaokul – Lise eğitime fiilen devam ediyor olması, kaydının donuk, silik vb. olmaması yeterlidir.

5. Yarışma Yaygın Eğitim Kurumlan (Halk Eğitim, Çıraklık Merkezi, Akşam-ikinci Öğretim, Mesleki Açık Lise vb.) öğrencilerine kapalıdır.

6. Eser ve sloganlar gayri ahlaki, siyasi, herhangi bir işaret, ima, ticari bir marka veya topluluğu çağrıştıracak unsurlar barındıramaz.

7. Konu: “Neden Meslek Lisesini Tercih Etmeliyim?” sorusunu öğrencilerin tasarımları ile yorumlamaları, bu soruya cevap aramaları beklenmektedir. Verilen konu, slogan veya başlık olarak kullanılmayacak; öğrenci kendi tasarım teması ile ilişkili yeni bir slogan veya kısa içerik üretecektir.

* Yarışmanın Konusu baslığında gecen “AFİŞ (ve SLOGAN) tasarım varısması” ifadesi bir bütünselliği
vurgulamak içindir. Sloganlar avrıca ödüllendirilmevecektir.

8. Yarışmaya belirtilen gün ve saatten sonra gelen eserler değerlendirmeye dahil edilmeyecektir. Kargodan kaynaklı gecikme, kaybolma ve zarar gönderenin sorumluluğundadır.

9. Daha önce ödül almış ve sergilenmiş eserler yarışmaya katılamazlar.

10. Yarışmaya katılan eserlerin gerek görüldüğünde sergilenmesi, yayınlanması ve duyurulmasında Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 22.08.2017 tarihli ve 35558626-10.06.01-E.12607291 (2017/25) sayılı Genelgesi hükümleri doğrultusunda hareket edilir.

11. Yarışmada kullanılan görsel, materyal, slogan vb. her türlü içerik özgün olmalı ve telif kanunlarınca koruma altına alınmış alıntı eser hükmünde bulunmamalıdır. Böyle bir telif anlaşmazlığında, eser ödül alsa bile ödülün iadesi istenecek, yasal vasilerin kanuni hak taleplerinden doğacak zararlar yarışmaya katılan eser ve/veya okulca karşılanacaktır.

12. Eserlerde muvafakat vermeyen öğrenci ve üçüncü şahıslara ait görseller kullanılamaz. Bundan dolayı eserde kişilerin yüzlerinin görünüp görünmeyeceğine ait kararı yarışmaya katılan okulun idaresi alacaktır. Yüz resmi ile tanımlayıcı unsurlar bulunan eserlerde bu kişilerin muvafakatlarını ispatlayıcı nitelikteki belgeleri (okul idaresince veya noterlikçe düzenlenmiş) katılım formlarının bulunduğu zarfa konulacaktır. (18 yaşından küçükler için muvafakat belgelerinde veli izni şarttır). Yüzlerin veya tanımlayıcı unsurların göründüğü eserlere ait muvafakat belgesi olmayan eserler değerlendirme dışı kalacaktır. Kişisel bilgilerin korunmasına yönelik kanunlar çerçevesinde kişilere ait bilgi, belge vb. içerikler eserde yer alamaz, muvafakati bulunan kişilere ayrıca ödeme yapılmaz.

TEKNİK ŞARTLAR ve GÖNDERİM ŞEKLİ

13. Eserler 50×70 cm ebatlarında çalışılacaktır.

14. Yarışmacıların yaş, sınıf vb. değişkenlerden dolayı dezavantajlı durumda kalmamaları için el becerisine dayalı karakalem hariç her türlü teknik serbesttir. (Suluboya, guaj, marker, kuruboya, pastel, kolaj vb.)

• Profesyonel Kategori ile ilgili hükümler:

• SERBEST kategori Grafik & Fotoğraf Alanı dışındaki öğrencileri kapsar ve bilgisayarda yapılan tasarımları değerlendirme dışı tutulur.

• PROFESYONEL kategori Grafik & Fotoğraf Alanı öğrencilerini kapsar ve tasarımların bilgisayarda ilgili grafik programlarınca yapılmış olması şartı aranır.

• Her iki kategorinin değerlendirmesi ayrı yapılacak, ödüller ayrı tanzim edilecektir.

• Grafik & Fotoğraf Alanı Profesyonel kategorisi sadece bu alan öğrencileri içindir ve serbest kategoride yanşamazlar. Eser gönderseler bile değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Profesyonel kategoride yarışacak öğrencilerin çalışmaları paspartusuz 50×70 cm çalışma boyutuna sadık kalınarak dijital baskısı yapılmış ve fotoblok veya forex malzemeye muntazam yapıştırılmış veya sıvanmış olmalıdır.

• Grafik & Fotoğraf Alanı öğrencileri eserlerinin Convertli 300 DPI çözünürlükte kaydedilmiş PDF formatlı orjinalini CD’de zarf içinde eserlerle teslim etmek zorundadır.

15. Çalışılan eserler paspartulanmayacak fakat 50×70 cm ebadında (0,7 mm kalınlığı geçmeyen mukavva, fotoblok, forex, pvc ile 0,5 mm kalınlığı geçmeyen duralit) bir malzemeye zarar görmeyecek şekilde sabitlenmiş (yapıştırılmış) olarak gönderilecektir.

16. Okullar kargolamada eserlerinin zarar görmemesi için gönderecekleri çalışmayı muhafaza edecek şekilde paketleme öncesi karton mukavva vb. tedbirleri almaları önerilir.

17. Çalışmaların yapıştırıldığı malzemenin arkasına CD kalemi ile harf ve rakamlardan oluşmuş 6 haneli rumuz yazılacak, rumuz haricinde herhangi bir işaret, yazı ve açıklama yer almayacaktır.

18. Katılım formlarının yer aldığı zarf üzerinde ise katılımcılara ait rumuz haricinde, okul kodu, katılımcı ismi vb. bir yazı bulunmayacak ve zarflar kapalı olacaktır. Form ve varsa CD zarfı eserlerin arasında paketlenecektir.

19. Gönderim paketlerinin üzerine (YOZGAT ZÜBEYDE HANIM MTAL AFİŞ YARIŞMASI) ibaresi ile teslimat adresi yazılacaktır. Gönderim paketleri üzerinde gönderici okul / kurumun bilgilerinin yer almasında sakınca yoktur.

20. Yarışmaya gönderilen eserlerin son kabul tarihi 31/05/2019 saat: 17:00 mesai bitimidir.

ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ”
Bahçeşehir Mah. 2. Selimiye Cad. 158. Sokak. Emniyet Müdürlüğü Üstü. YOZGAT
Tel: 0354 2170602 Yarışma süresince aktif e-posta hesabı: 971758@meb.k12.tr
web: http://zubeydehanimktml.meb.k12.tr