ÇOCUKLAR NEDEN KODLAMAYI ÖĞRENMELİ?

“Kodlama, yazmak gibi insanların kendini ifade etme aracıdır. Bu süreç sayesinde düşünmeyi, hissetmeyi ve yeni yollarla iletişim kurmayı öğreniriz.”  Marina Umaschi Bers

Marina Umaschi Bers ScratchJr program dilini geliştiren kişilerden biri olmasının yanı sıra aynı zamanda Tufts üniversitesi profesörlerindendir. Bir anısından şöyle bahsetmektedir.

Bir gün Boston bölgesinde yüzlerce okul öncesi öğretmenine bir konuşma yaptım. Çıkışta utangaç bir kadın bana yaklaştı. Altı yaşındaki bir çocuğun ScratchJr’ı ne sıklıkta kullanmasına izin vermemiz gerektiğini ve tek başlarına kullanıp kullanamayacaklarını sordu. Bu soruyu daha önce de birçok kez duymuştum.

Ben de ona “Kitap okumasına izin veriyor musun? Ne sıklıkla izin veriyor musun? Hikayaler oluşturmasına izin veriyor musun? Kaç tane oluştumasına izin veriyorsun? Sürekli hikaye oluşturabiliyor mu?” diye sordum. Cevap olarak “ Bu duruma bağlı. Hangi kitabı okuduğu veya ne zaman hikaye oluşturmak istediğine göre değişir. Ona uygun olmadığı için evdeki yetişkin kitaplarını okumasına, yemek zamanı hikaye oluşturmasına izin vermem.” Dedi. Kadın sorumu cevaplamak için her detayı dikkatlice değerlendirdi. Benzer mantığı teknoloji kullanımına da uygulamalıyız: Süresi ve ne zaman olduğu duruma göre değişir.

Kodlama bir oyun alanıdır. Öğrenmek, kendini geliştirmek, keşfetmek, yaratıcılığı arttırmak, yeni düşünme yolları ve beceriler geliştirmek için fırsatlar sunar. Çocukları her zaman oyun alanına götüremeyiz. Ziyaret etmeleri gereken başka yerler ve gelişmeleri gereken başka beceriler de vardır. Ancak, oyun alanına girdiğimizde gelişimsel açıdan uygun bir alan olmasını isteriz.

Çalışmalarımda, erken çocukluk döneminde kodlamanın rolünü araştırıyorum. Çocukların eğlenceli bir şekilde nasıl bilişimsel düşünme becerilerini geliştirebileceklerine ve bilgisayar bilimlerini keşfedebileceklerine yönelik bir yapı oluşturmaya çalışıyorum. Kodlama, teknolojik açıdan zengin dünyamızdaki çocuklar için sadece tüketici değil aynı zaman da üretici olmaları için de bir fırsat.

  • Kodlama okuryazarlıktır. Yeni düşünce yolları oluşturmayı ve yeni eserler oluşturmayı sağlar.
  • Yazma gibi kodlama, insanların kendini ifade etme aracıdır. Bu süreçte düşünmeyi, hissetmeyi ve yeni yollarla iletişim kurmayı öğreniriz. Bu nedenle kodlama kullanılarak küçük çocukların problem çözme becerisinden çok kendilerini ifade etmeleri sağlamalıdır.
  • Çocuklar kodlama sürecinde kendi projelerini oluşturur. Böylece sorun çözme, hikaye anlatma ve sıralama becerilerinin yanı sıra ve algoritmik düşünme becerilerini de geliştirirler.
  • Zorluklarla karşılaştıklarında duygularını nasıl yönetebileceklerini ve bir çözüm bulabileceklerini öğrenirler. Böylece kendilerine olan güvenleri artar. Çözüm yolları geliştirirken kurdukları iletişim sayesinde iş birliği içerisinde çalışmayı öğrenirlerken ayrıca başarısızlıklar karşısında yılmamaları gerektiğini anlarlar.

Kodlama, 21. yüzyılda okuma ve yazma gibi okur yazarlık kazanmanın bir yoludur. Bu nedenle erken başlanmalıdır. Bugün, yalnızca dijital teknolojiler tüketen değil üretebilen bireyler geleceklerini kendileri belirleyebilir. Ama sadece tüketenler için aynı şey geçerli değildir çünkü güç üretenlerin elindedir.

Çocukları kodlama ile tanıştırmak bizim sorumluluğumuzdadır. Bu nedenle onlar için en iyisini yapmaya çalışmalıyız. İlkokul ve lise öğrencileri için geliştirilen bilgisayar bilimleri eğitim modellerini kopyalamak ve küçük çocuklara sunmak yeterli değildir. Onlara, gelişimsel olarak uygun olan onlara yönelik programlama dilleri sunmalıyız. Yani kodlama uygularken çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini dikkate almarak uygun bir müfredat oluşturmalıyız.

Kaynak: http://now.tufts.edu/articles/manifesto-kids-code