NEDEN ARILAR PETEKLERI ALTIGEN PRIZMA YAPAR?

Proje amacı: Oyun hamuru ve kürdanlardan üç boyutlu kare,üçgen ve altıgen prizmalar yaparak bir bal arısı için eş hacimde en az malzeme kullanılan ,en uygun bal peteği modelini tespit etmek.

Giriş: Bizim hedefimiz arıların neden altıgen prizma şeklinde arı peteği yapmayı tercih ettiğini, alternatif bal petekleri hazırlayarak ispatlamaktı.Ayrıca:

1.Doğada bulunan geometrik şeklerin fark edilebilmesini sağlama

2.Doğada bulunan geometrik şekillerin neden özellikle var olan geometrik modellerden olduğunu ,basit deneysel bir düzenekte araştırmak

3.Kenar sayısı,hacim,alan ve herhangi bir yapı oluştururken kullanılan malzeme (bu projede kürdan ve oyun hamurları) arasındaki ilişkinin geometrik açıdan incelenmesi ve fark edilebilmesini sağlamak.

Kullanılan yöntemler:

Üç tane 34×28,5 cm2 lik mukavva kağıdı karton kağıdı kesildi. Mukavva kağıtları görselliğin güzel olması için sarı karton kağıtlar ile döşendi. Bir mukavva kağıdının üzerine üçgen prizmalar kullanılarak bal peteği yapılmaya çalışıldı. Diğer iki mukavva kağıdına da sırasıyla kare ve altıgen prizmalar kullanılarak bal petekleri yapıldı.Her üç bal peteği yapım çalışmasında prizmaların kenarlarını kürdanlar oluşturdu. Yapının üç boyutlu desteğinin sağlanması için ise kürdan kenarlarına hamur topları ilİştirildi ve prizmanın dik yüzeylerini ve tavanını oluşturacak kürdanlar bu hamur toplarına iliştirildi. Görsellik açısından kare ve üçgen prizma bal peteği modelleri arı fotoğrafları ile süslendi. Altıgen prizma bal peteği modeli ise doğada bulunan bal peteği modeli olduğundan ve bu noktaya vurgu yapılmak istendiğinden dolayı plastik arı oyuncağı kullanılarak süslendi.

Sonuçlar:

Üçgen prizma ile yapılan bal peteklerinde 34×28,5 cm2 lik hacimde ??166??.kürdan,??64???.hamur topu kullanıldı.

Kare prizma ile yapılan bal peteklerinde 34×28,5 cm2 lik hacimde ??98??.kürdan,??60???.hamur topu kullanıldı.

Altıgen prizma ile yapılan bal peteklerinde 34×28,5 cm2 lik hacimde ??60??.kürdan,???48??.hamur topu kullanıldı.

Sonuçların değerlendirilmesi:

Her üç bal peteği çalışmasındaki kürdan sayıları ve hamur topu sayıları karşılaştırıldığında aynı hacimde(her biri 38×28,5x bir kürdan boyu cm 3 lük hacim) en fazla malzemenin(hamur topu ve kürdan) üçgen prizmalı bal peteği modelinde ,en az malzemenin de altıgen prizmalı bal peteği modelinde olduğunu tespit ettik. Bu sonuçlar bize aynı hacimde kullanılan prizmaların taban kenarı sayılarının artmasıyla kullanılan malzemenin de arttığını gösterdi. Dolayısıyla doğada zaten var olan bal peteği modeli olan altıgen prizma modelinin arı için en uygun ve masrafsız model (dolayısıyla daha az efor ile yapılabilen) olduğunu ispatladık.

Kaynaklar:

Graham, Joe. The Hive and the Honey Bee. Hamilton/IL: Dadant & Sons; 1992.

Thompson, D’Arcy Wentworth (1942). On Growth and Form. Dover Publications.

Frisch, Karl von (1974). Animal Architecture. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Proje bütçesi:Renkli fon kartonlar:2 5 TL

Oyun hamuru :20 TL

Mukavva ve karton: 4.5 TL

Kürdan: 0.5 TL

Projenin takvimi:

21 Kasım-25 Kasım: Proje hedeflerini içerecek bir çalışma için nasıl bir konu seçilmesi gerektiği hakkında fikir birliği yapıldı.

28 Kasım-2 Aralık: Bal petekleri ile ilgili bir çalışma yapılmasına karar verildi.

5Aralık-9 Aralık:Altıgen prizma bal petekleri yapılmaya başlandı.

12 Aralık-16 Aralık: Alternatif olarak ügen ve kare prizma bal petekleri yapılmaya başlandı.

19 Aralık-23 Aralık:Hazırlanan bal petekleri karşılaştırıldı.Bal depolamak için en uygun ve hesaplı modelin altıgen prizma bal peteği olduğu tespit edildi.

26 Aralık-30 Aralık:Projenin resimleri çekildi ve düzenlendi.

2 Ocak-6 Ocak:Projenin raporu yazıldı ve başvuru yapıldı.

Proje özeti: Mukavva üzerine sarı renkli karton kaplandı. Mukavva üzerinde altıgen, dörtgen ve üçgen prizmalarının alt kenar köşeleri belirlendi. Bu köşelere oyun hamurları konuldu, ardından bu oyun hamurları vasıtasıyla kürdan birleştirildi. Alt kenar yapıldıktan sonra yine oyun hamuru ve kürdanlar vasıtasıyla prizmaların dik yüzeyleri ve üst kenarları yapıldı. Prizmaların yapımında kullanılan kürdanlar sayıldı. Arı modelleri ve resimleri ile süslendi. Fotoğrafları çekildi.