Ne Üretelim Yarışması 2013

Yarışmamız  Türkiye’ deki üniversitelerin tüm lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve 2013 yılı mezunlarına açıktır.

Yarışmamıza katılım şartı : Hazırlanan proje ürün ,yöntem veya süreç yeniliği getirmelidir.

Katılım Koşulları
Yarışmaya Türkiye ‘deki üniversitelerde okuyan lisans ve lisans üstü öğrencileri ve 2013 yılında mezun olan öğrenciler başvurabilirler.

• Yarışmaya bireysel veya grup olarak başvuruda bulunulabilir. Farklı disiplinlerden lisans öğrencileri proje grupları oluşturabilirler. Grup projeleri başarılı olduğu taktirde ödül proje grubuna verilecektir. Grup oluşturan öğrencilerin, grubu temsil edecek bir sözcü seçmeleri gerekmektedir.

• Bir grup veya bir kişi birden fazla proje fikri ile yarışmaya katılamaz

• Yarışmaya katılacak projeler özgün olmalıdır.

• Projeler, proje yazım kurallarına göre hazırlanmalı ve teslim edilmelidir.

• Tez konusu ile yarışmamıza katılmak isteyen lisanüstü öğrencilerin, tez danışmanlarından yazılı izin almaları ve bu izin belgesi ile yarışmamıza başvurmaları gerekmektedir.
Tez konusundan bağımsız bir konu ile katılacak lisansüstü öğrencilerden böyle bir izin belgesi istenmemektedir.

Başvuru ve Proje Teslimi
Başvuru ;
15 Mart 2013 – 14 Haziran 2013 tarihleri arasında www.neuretelim.com adresine yer alan “başvuru formunun” doldurularak kayıt yapılması gerekmektedir.

•Proje teslimi;
Projelerin www.neuretelim.com adresine yer alan PROJE ÖNERİSİ RAPOR FORMATI’na uygun olarak hazırlanmış olması gerekmektedir. Tüm proje raporları CD’de (Word veya pdf formatında) ve basılı formda olmak üzere iki kopya şeklinde en geç 2 Ağustos 2013 tarihine kadar iletişim adresine ulaştırılmalıdır.

Proje Takvimi
Ön Kayıt / Başvuru; 15 Mart 2013 – 14 Haziran 2013
(www.neuretelim.com sayfasından online başvuru yapılması gereken tarih)

Projelerin Teslimi ; 2 Ağustos 2013
(www.neuretelim.com sayfasındaki Proje Önerisi Rapor Formatı’na göre yazılan proje raporlarının teslim tarihi)

Proje Sunumları ve Ödül töreni ; 25 Ekim 2013
(5 dakikalık sözlü sunum ve poster sunumlarının yapılarak, kazananların açıklanacağı yarışma günü)

PROJE YARIŞMASI DEĞERLENDİRME
Proje ve Proje Poster sunumları değerlendirmeleri, öğretim üyelerinden ve sanayicilerden oluşan 5 kişilik jüri tarafından yapılacaktır. Jüri üyelerimizin isimleri Haziran 2013 tarihinden itibaren web adresimizde yayınlanacaktır.

YARIŞMANIN SONUÇLARI, SUNUM VE ÖDÜL TÖRENİ

Katılımcılar proje posterlerini (90×150 cm) İYTE Kimya Mühendisliği Bölümü’nde 25 Ekim 2013 Cuma günü 09:30-16:30 saatleri arasında sergileyecektir. Katılımcılar jüri heyetine 7dk’lık sunumlarını yapacak ve yarışma sonucu aynı gün açıklanacaktır. Dereceye girenlerin ödülleri aynı gün verilecektir.

YARIŞMANIN ÖDÜLLER
LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN,

Birincilik ödülü 5000 TL
İkincilik ödülü 3000 TL
Üçüncülük ödülü 2000 TL

LİSANS ÜSTÜ ÖĞRENCİLER İÇİN;

Cevdet İnci Başarı Ödülü : 5000 TL

Tüm projeler içinden seçilen bir projeye İZTEKGEB İnovasyon Merkezi’nde şirketleşme sürecinde
ücretsiz ofis alanı, eğitim,danışmanlık ve mentörlük desteği sağlanacaktır.

NE ÜRETELİM PROJE YARIŞMASI ETKİNLİKLERİ
Her yıl olduğu gibi 2013 yılında da öğrencilerimizi, sanayiciler ve başarılı iş adamları ile buluşturmak hedeflenmektedir. Birçok sanayi kuruluşundan misafirlerimiz, dinleyici ve konuşmacı olarak etkinliklerimize gelerek, gençlerimizle yüz yüze görüşme imkanı bulacaklardır. Etkinlik programımız, yarışma tarihine doğru netlik kazanarak buradan sizlere duyurulacaktır.

Proje Hazırlama Klavuzu

http://www.neuretelim.com/UserFiles/file/NÜEPY2013_KILAVUZ.doc

Proje Rapor Formatı

http://www.neuretelim.com/UserFiles/file/NUEPY2013_ProjeRaporFormatı.doc

Başvuru

 

iletişim
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Mühendisliği Bölümü

Oda No:143 Gülbahçe Köyü, Urla 35430 İZMİR

Telefon : 0232 750 66 03

Faks : 0232 750 66 45

E-posta : didemberkun@iyte.edu.tr