…NE İNKAR NE İTİRAF BU YALNIZCA STEM…

blog yazarı
Naciye Deniz ÖZDEK PEREZFERNANDEZ

…NE İNKAR NE İTİRAF BU YALNIZCA STEM …

Çocuk tam zamanlı eğitim öğrenim mesaisini okulda tamamlamış eve yığılarak girmiştir. Yorgundur. Annesiyse gözlerinin içine bakıp heyecanla ağzından havalı bir kelime çıkmasını beklemektedir. Çocuk tüm enerjisini toplayıp güne atıfta bulunacaktır; “Tanrım bugün orsinolün katı hal bozunma kinetiğini incelerken büyük molekül ağırlığına sahip bileşiklerin nükleer manyetik rezonans spektroskopisinde yüksek pik değerlerine rastlamış olmam beni ve değerli öğretmenimi çok şaşırttı! eve gelip bunu hemen seninle paylaşmak istedim anneciğim.” Diyemez annesi. O daha ilkokul öğrencisi, hem dese nolacak? Bu anlam karmaşası seni ne kadar mutlu edecek… Biraz sakin olmalıyız sanırım.Hepimizde bir heyecan. Sanki valizimiz hazır yarın aya çay içmeye gideceğiz. Yurdumuza bilim aşkı, keşfetme ve reaksiyonlara şaşırma hevesi yavaş yavaş geliyor. Alt yapı oluştu oluşacak. Çocuk annesini herşeye rağmen mutlu etmek ister. Diyemedikleri boğazında düğümlenir ve bir çırpıda ağzından STEM kelimesi çıkar. Of ne havalıdır STEM demek. Hep cümle içinde kullanmak ister. Anne bugün Stem dersinde …., anne Stem çok faydalı oldu…Stem bilmek önemlidir…. Aferim benim aslan oğluma….deriz. (İşte bu noktada da sıkıntı vardır. Peki ya kızlar. Bilim erkeksi algılanmamalıdır da.)

Yani aslında dışardan bakıldığında aynen bu güzel çocuğumuzun ifadesi gibiyiz. Amarika’da bu işe ciddi maddi yatırımlar yapılırken ,önemli projelerin başında Stem Eğitimi gelirken henüz kelime bazında kalmış anlam ve içeriği tam bilemediğimiz bu STEM nedir. Neden adını ağzımıza almak hoşumuza gidiyor? Stem i bilenimiz var mı? Bilen nasıl biliyor? Batının elmasını alıp kendi ağacımıza takmadan önce biraz kurcalıyalım şu havalı kelime STEM i 😉
İngilizce kelime anlamı “Kök” olan STEM baş harfleriyle de konuya açıklık getiriyor. Science Technology Engineering Math. Bilim Teknoloji Mühendislik ve Matematik. BTMM demek isterdim  Yok bir STEM im..
Bu dört disiplinde (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) öğrencileri disiplinlerarası ve uygulamalı bir yaklaşımla eğitme fikrini temel alan bir müfredat. STEM, dört disiplini ayrı ve ayrı konular olarak öğretmek yerine, gerçek dünya uygulamalarına dayanan tutarlı bir öğrenme paradigmasına entegre ediyor.
Senaryo şöyle gelişsin; Evde arkadaşlarınla birliktesin ve havayla çalışan bir oyuncak araba yapmak istiyorsun.

Soru: Hangi malzemeleri kullanabilirim ? Ve neden? STEM koçu ya da öğretmen ya da danışılacak yönder sadece sorar. Hazır herşeyi çocuklara söyleyip “bunun aynısını yap” demez. “Sizce hangi malzemeleri kullanabiliriz?” Burada devreye çocuğun yaratıcılığı ve düşünme becerisi girer. Hazırcılıktan uzaklaştırır. Havayla çalışan bir oyuncak araba…Balon kullanılabilir. Bütünüyle arabayı oluşturabilmek için evdeki atık mazlemeleri olabildiğince düşünebilmelidir. Tekerlekler? Dört adet plastik şişe kapağı. Süper olur. Makas. Tutkal. Ahşap çubuk.Bant.Pipet. Karton. Renkli kağıtlar. Çocuk bütünü algıladıktan sonra ayrıntıyı düşünmeye başlayacaktır. Nasıl hareket eder? Farkına vardıysak yön veren lider sadece soru sormaktadır. Üreten, düşünen, problemi çözmeye çalışan çocuktur. Ve sıra işbirliği yapmaya ve takım ruhu oluşturmaya geldi. Nasıl sorusuna bulmaya çalışacağı cevaplar ise çocuğa bilimin kapılarını aralamaya ve yepyeni bir dünyayı keşfe sürükleyecektir.
Sürekliliği olması gereken bir çalışmadır STEM. Bilince yerleşmesi için uygulama alanlarının yaygınlaştırılması ve bu konuda eğitmenlerin ciddi eğitim almaları gerekmektedir.
ABD tarihsel olarak bu alanlarda bir lider olmasına rağmen, yakın zamanda bu konulara odaklanan öğrenci sayısı da azdır. ABD Eğitim Bakanlığı’na göre, lise öğrencilerinin yalnızca yüzde 16’sı STEM kariyeriyle ilgileniyor. Obama yönetimi, öğrencileri STEM konularında üstünlük sağlamak için motive etmek ve ilham vermek için 2009 “Eğitime İnovasyon Yap” kampanyasını ilan etti. Bu kampanya, bu konularda eğitimli nitelikli öğretmen sayısının yetersiz olduğunu da ortaya koymaktadır. Amaç, Amerikalı öğrencileri bilim ve matematik paketinin ortasından uluslararası arenada en üste çıkarmaktır.
Amerika’da Görev Bilimi Ajansları ve ABD Eğitim Bakanlığı da dahil olmak üzere Stem Eğitim Vakfı Komitesinde (CoSTEM) konuyla ilgili ciddi çalışmalar yürütmekte ve gelecek nesil öğrenme teknolojilerini daha iyi anlamak için eğitim adına ileri araştırma projelerine de yatırım yapıyor.

Harmanlanmış öğrenme diyebileceğimiz STEM’i geleneksel bilim ve matematik eğitiminden ayıran şey, harmanlanmış öğrenme ortamı ve öğrencilere bilimsel yöntemin günlük yaşamda nasıl uygulanabileceğini gösteriyor olmasıdır. Öğrencilere hesaplamalı düşünmeyi öğretir ve problem çözmenin gerçek dünyadaki uygulamalarına odaklanır. STEM eğitimi öğrencilerde çok gençken başlar:

Okul öncesi-İlkokul – STEM eğitimi, STEM alanlarına ve mesleklere ilişkin farkındalıkların yanı sıra giriş seviyesi STEM kurslarına odaklanmaktadır. Bu ilk adım, dört STEM konularını birbirine bağlayan, standartlara dayalı yapılandırılmış soruşturma tabanlı ve gerçek dünya probleme dayalı öğrenme sağlar. Hedef, dersleri takip etmek isteyen öğrencilerin ilgisini artırmaktır, zorunlu değildir. Ayrıca, okul içi ve okul dışı STEM öğrenme fırsatlarını birbirine bağlamaya yönelik bir vurgu da yapılmaktadır.
Ortaokul – Bu aşamada, dersler daha titiz ve zorlayıcı hale gelir. STEM alanları ve meslekleri hakkında öğrencilerin bilinçlenmesine ve bu alanların akademik gerekliliklerine devam edilmektedir. STEM’e bağlı mesleklerin öğrenci tarafından araştırılması bu seviyede başlar.
Lise – Çalışma programı, derslerin zorlu ve titiz bir şekilde uygulanmasına odaklanmaktadır. Kurslar ,STEM alanlarında ve mesleklerin yanı sıra orta öğretim sonrası eğitim ve istihdam için hazırlanıyor. Okul içi ve okul dışı STEM fırsatlarını birbirine bağlamak için daha fazla önem verilmektedir.
STEM müfredatının çoğu, azınlığı temsil eden nüfusu çekmeyi hedeflemektedir. Örneğin, kız öğrencilerin bir üniversite mezunu ya da kariyer yapmaları daha az olasıdır. Bu yeni bir şey olmasa da, boşluk önemli bir oranda artmaktadır. Erkek öğrencilerin mühendislik ve teknoloji alanlarını sürdürme ihtimali daha yüksekken, kız öğrenciler biyoloji, kimya ve deniz biyolojisi gibi bilim alanlarını tercih etmektedir. STEMconnect raporunda genel olarak, erkek öğrencilerin üç kat STEM kariyerine devam etmesi daha olasıdır.

Yapılan araştırmaya göre de zincirin kırılması ve kız öğrencilerin de aktif olmasını sağlamak gerekmektedir. Ayrıntıyı görebilen gözleri göz ardı etmemek gerekir…
STEM, yalnızca ABD’de değil dünyanın her yerinde eğitim alanında giderek büyümekte olan bir hareket. STEM tabanlı öğrenme programları, öğrencilerin yüksek eğitim ve bu alanlardaki mesleklerini sürdürmeye olan ilgisini arttırmayı amaçlamaktadır. STEM eğitiminde geleneksel sınıf öğretimini online öğrenme ve öğrenme etkinlikleri ile birleştiren yeni bir harmanlanmış öğrenme modeli kullanılır. Bu harmanlanmış öğrenim modeli, öğrencilere farklı öğrenme şekilleri ve problem çözme becerileri kazandırma fırsatı sunmayı amaçlamaktadır.

STEM Bilim

STEM programlarının bilim kategorisindeki dersler biyoloji, ekoloji, kimya ve fizik konularını içerir. Bununla birlikte, çocuğunuzun STEM odaklı fen dersi, hatırlayabileceğiniz türden bir fen dersi değildir. STEM fen dersleri, teknoloji, mühendislik ve matematiğe bilimsel çalışmalar katmaktadır.

STEM Teknolojisi
Teknoloji dediğimiz zaman tabletler,telefonlar dışında akla gelebilecek olan teknoloji sınıflarının bile kesinlikle değişmiş olması ve dijital modelleme ve prototipleme, 3D baskı, mobil teknoloji, bilgisayar programlama, veri analizi, web.2 araçları, makine öğrenimi ve oyun geliştirme gibi konuları içerebilir.

STEM Mühendislik
Teknoloji gibi son yıllarda mühendislik alanı ve kapsamı önemli ölçüde arttı. Mühendislik sınıfları, pek çok ebeveynin ilkokul kadar erken öğrenmeyi hayal edemediği konuları inşaat mühendisliği, elektronik, elektrik mühendisliği, makine mühendisliği ve robotik gibi konuları içerebilir.

STEM Matematik
Bilim benzer şekilde, matematik, cebir, geometri ve hesap gibi tanıdık gelecek sınıfları olan bir STEM kategorisidir. Bununla birlikte, STEM matematiğin anne-baba hatırladığı matematikten iki ana farkı vardır. Birincisi, çocuklar STEM programına kayıtlı olmayanlar da dahil olmak üzere, genel olarak bazı öğrenciler için üçüncü sınıfın başında başlayan başlangıç cebri ve geometrisiyle daha ileri yaştaki matematiği öğreniyorlar. İkincisi, öğrenmiş olduğunuz matematik ile pek benzeriği de olmaz. STEM matematik, fen, teknoloji ve mühendisliği matematiğe uygulayan alıştırmalar ve kavramları içerir.

Antattın da hocam, bir faydası var mı?

STEM, yorgun çocuğumuzun anneciğine de öğrettiği gibi eğitimde bir terim oldu. Çoğu kimse, STEM öğrenme programlarını yüzeysel bir şekilde anlamış olsa da, Amerika’daki eğitimin büyük resmi üzerinde yarattığı etkileri kavradı. Bazı açılardan, STEM eğitimi, çocukları, günümüz toplumunda en çok ilgi gören bilgi ve becerileri hızlandırmaya yönelik, genel eğitim sistemimiz için aslında gecikmiş bir güncellemedir. STEM girişimleri, geçmişte STEM konularına ilgi göstermemiş ya da STEM konularında peşinde ve üstünlük sağlamak için güçlü bir destek bulamayan kız çocuklarına ve azınlıklara ulaşmak ve teşvik etmek için daha fazlasını da yapmaktadır. Genel olarak, teknoloji ve bilimin günlük yaşantılarımızı etkileme ve şekillendirme biçimi nedeniyle, tüm öğrencilerin önceki nesillere kıyasla bilim ve teknoloji alanında daha çok okuryazarlığa ihtiyaçları vardır. Bu yolla STEM eğitimi bilinçli ve üreten vatandaş kazandırıyor. STEM bilinci beyin gelişimine, eleştirel okuma becerilerine ,iletişim ve ekip kurma becerilerine katkıda bulunuyor.
Bu sebepledir ki harmanlanmış disiplinlerarası bir uygulama olan STEM öğrencinin, yaşı kaç olursa olsun öğrenen kişinin, düşünme ve problem çözme becerilerini, yaratıcılığını, bilimsel ve analitik düşünebilme yetisini geliştirmeye yönelik bir uygulamadır.

Bilime ve sanata ilgi duyan biri olarak benim en çok hoşuma giden gelişme ise STEM’e ART eklenmesi ve bu yolda çalışmaların hızla devam ediyor olmasıdır. Dört temel bilimin estetik algılarımıza hitap etmesini sağlayacak şekilde tasarlanması için düşünülmesi, bilimi daha eğlenceli sanatı ise daha değerli kılar. İster STEM+A diyelim ister STEAM diyelim evdeki atık malzemeleri atmadan küçük bilim adamlarımızın, mühendislerimizin, teknoloji bilginlerimizin, matematik dâhilerimizin şimdiden yolunu bilimle ve sanatla açalım.

Belki uygulamak istersiniz diye site birkaç STEM linki yazıyorum.

Benim Balonlu Arabam:)

Arabam Suyun enerjisiye gidiyor!

Water Power Science Project – Flow & Go Boat

Hidrolik Köprüm 😉

Sevgiler

Naciye Deniz ÖZDEK PEREZFERNANDEZ