Nature Defenders

e twinning

Dünyamızın en büyük sorunlarından biri olan küresel ısınma, aynı zamanda yüzyılımızın da en acil sorunlarından biridir. İklim değişikliğine karşı gerekli önlemler alınmazsa, iklim değişikliğinin Dünyamızdaki doğal ekolojik sistemlerin verimliliğini bozması ve biyolojik çeşitliliği azaltması kaçınılmaz olacaktır. Atmosfere salınan gazların neden olduğu düşünülen sera etkisi sonucunda yıl boyunca karada, denizde ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda artış olmaktadır. Bu da küresel ısınma olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda Dünyamızı bekleyen tehlikelerden biri de iklim değişikliğidir. Bu tehlikeyi artıran doğal (güneş etkisi) ve yapay (fosil yakıtlar, sera gazları vb.) etkenler vardır. Dünya iklim sisteminde değişikliklere neden olan küresel ısınmanın etkileri, en yüksek zirvelerden okyanus derinliklerine, ekvatordan kutuplara kadar tüm dünyada hissediliyor. Bizlerde ekip olarak bu sorunlara ekip olarak çözümler bulacağız.