NARIN MATEMATİĞİ

Proje Tanıtımı: PROJE AMACI:
Nardaki matematiksel bağıntıları keşfetmek, nar tanelerinin gelişi güzel dizilmediklerini göstermek ve elde edilen sonuçların günlük hayata uygulanabilirliğini araştırmak.

PROJE HEDEFİ:
1.NAR TANELERİNİN DİZİLİŞİNDEKİ CEBİRSEL VE GEOMETRİK YAPILARIN ARAŞTIRILMASI VE YARARLARININ GÖZLEMLENMESİ. 2.NARIN HACMİ VE AĞIRLIĞI İLE TANE SAYISI ARASINDAKİ BAĞINTILARI ARAŞTIRMAK VE ELDE EDİLEN SONUÇLARIN MATEMATİKSEL MODELİNİ ÇIKARMAK. 3.SABİT BİR HACİMDE MAKSİMUM VERİMİN SAĞLANMASI VE EN AZ KAYIPLA DEPOLAMA PROBLEMİNE ÇÖZÜM BULUNMASI.

PROJE ÖZETİ:
Arı peteğindeki düzgün altıgenlerin yüzey alanında sağladığı faydayı çok kitapta ve belgeselde görmüşsünüzdür. Biz de nar tanelerinde hacimsel (üç boyutlu) olarak benzer bir durum var mıdır diye düşündük. Yaptığımız incelemelerde gördük ki yerinden çıkarılan bir nar tanesinin yerine başka bir tane yerleştirilemiyor. Bu durum, bizde nar tanelerinin dizilişlerinin ve şekillerinin rasgele olmadığını aralarında matematiksel ve geometrik ilişkiler olabileceği düşüncesini kuvvetlendirdi.

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER:
Bir narın dış görünüşünün dünyanın şekline benzediğini yani geoit olduğunu fark ettik. Çapını kumpas yardımıyla, yatay ve düşey çevresini de bir ip ve cetvel yardımıyla ölçtük. Ağırlığını hassas teraziyle ve gerçek hacmini ölçekli kapta suyla ölçtük. Narda Ağırlık-Hacim-Tane Sayısı arasında bir ilişki arandı. Bu çalışmalar özdeş narlarda tekrar edilerek benzeşen modellerin standardı yakalanmaya çalışıldı. Narları parçalamadan dikkatle açtık. Herhangi bir taneyi merkez olarak alıp bu taneye temas eden tane sayısının 6 da yoğunlaştığını ve zarların üzerindeki geometrik şekillerin daha çok altıgen olduklarını keşfettik. Tanelerin geometrik biçimini ve yerleşimini çıplak gözle büyüteç yardımıyla ve bilgisayar ortamına aktardığımız fotoğraflarını inceleyerek şekillerin çoğunlukla altıgen kesitli bir su damlasına benzediğini gördük. Narın iç bölmelerini ele aldığımızda, bölmelerin dış darbelere karşı taneleri koruyacak biçimde ve aynı zamanda maksimum istiflemeyi sağlayacak yapıda olduğunu bulduk. KAYNAKLAR: KULLANILAN YÖNTEMLER: 1.Beyin Fırtınası -Tartışma 2.Araştırma-Literatür taraması 3.Gözlem-Deney 4Karşılaştırma 5.Teknoloji kullanımı Proje bütçesi: 50 YTL SONUÇ VE DEĞERLENDİRME: Nar meyvesi arı peteğindekine benzer olarak bize üç boyutlu hacimlerde sabit birime en fazla yükleme probleminin çözümünü sunmuştur. Nar tanelerinin dizilişleri ve şekilleri matematiksel bağıntılara uygun, hacmi en verimli kullanmaya yönelik olarak tasarlanmıştır. Bu model örnek alınarak petrol ürünleri başta olmak üzere her türlü sıvı veya katı maddelerin tüketiciye hazır haliyle depolanması veya nakliyesinde maksimum güvenlik ve maksimum verimlilik sağlanabilir.