Nano yapılı malzemelerin analizini yapabilen MOKE cihazı

MARKA’dan GYTE’ye Birincilik Ödülü

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın (MARKA) düzenlediği Yeni İş Fikirleri Proje Yarışması’nda,

GYTE Fizik Bölümü öğretim üyelerimizden 

Yrd. Doç. Dr. Numan Akdoğan’ın

“Nano Yapılı Malzemelerin Analizini Yapabilen MOKE ve Manyeto-direnç Cihazlarının Tasarımı”

isimli projesi

Birincilik Ödülü aldı.

Nano yapılı malzemelerin analizini yapabilen MOKE cihazı Türkiye’de üretilecektir. 

MOKE: Manyeto-optik Kerr Etkisi

Üreteceğimiz MOKE cihazı nano yapılı malzemelerin analizinde kullanılabilecek çok hızlı ve emsallerine göre çok ucuz bir ölçüm sistemidir. Ülkemizde bu cihazı üreten bir firma bulunmamaktadır. Biz bu cihazı yerli olarak Türkiye’de üretmek ve yurtdışındaki kurumlara da satarak, Türkiye’nin de nanoteknoloji alanında önemli bir üretici aktör haline gelmesi için katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Bu cihaz:
1. Manyetik sensör ve bilgi depolama cihazlarının AR-GE sürecinde;
2. Manyetik LED ve transistörlerin AR-GE sürecinde;
3. Askeri amaçlı radar soğurucu malzemelerin ve manyetik nano parçacıkların AR-GE sürecinde kullanılacaktır.

 Nanoteknoloji ürünlerinin geliştirilmesinin 2025 yılına kadar süreceği ve 50 yıldan daha fazla sürecek hızlı büyüme sürecinin yaşanacağı öngörülmektedir. Bu yüzden nanoteknolojik ürünleri tasarlayıp üretebilmek için birçok ülke büyük yatırımlar  yapmaktadır.

 Nanoteknoloji ürünlerinin araştırma ve geliştirme süreçlerinde kullanılacak cihazımız çok geniş bir pazara hitap edecektir. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası araştırma merkezleri, üniversiteler ve Ar-Ge birimleri olan sanayi kuruluşları potansiyel müşterilerimizdir.

 MOKE cihazını ticari olarak üreten dünyada yalnızca bir firma var  (Durham Magneto Optics). İrlanda’da faaliyet gösteren bu firma tekel olduğu için MOKE cihazını gümrük ve vergiler hariç yaklaşık olarak 270.000 EURO’ya (675.000 TL) satmaktadır. Aynı cihazı biz tüm vergiler dahil 150.000 TL’ye imal edebiliyoruz.

 Söz konusu firma bu cihazdan 2011 yılının sadece ikinci çeyreğinde 4 tane satmıştır. Bu da bu cihaz açısından pazarın ne kadar canlı olduğunu göstermektedir.

 Bizim üreteceğimiz MOKE cihazının rakibimizden farkı ve üstünlüğü, nano yapılı malzemelerin en önemli özelliklerinden olan manyetik anizotropileri eş zamanlı olarak belirleyebilmesidir. Normalde diğer tekniklerle çok zaman alan (4 saat) bu anizotropi ölçümlerini bizim cihazımız çok hızlı bir şekilde (1 saat) belirleyebilecektir.

 Bu özelliğinin yanında en önemli avantajımız ise maliyetimizin rakibimize göre çok düşük olmasıdır.