NAM S&T Centre Bursları

Sanayi Ağı’na üye olduğumuz NAM S&T Centre (Center for Science & Technology of the Non-Alligned and Other Developing Countries-Bağlantısız ve Diğer Gelişmekte olan Ülkeler Bilim ve Teknoloji Merkezi) tarafından 2011-2012 yılları için tahsis edilen burslar hakkındaki Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından alınan ilgide kayıtlı yazısı ve burslar ile ilgili bilgiler ekli dosyada yer almaktadır.

Söz konusu burslara ilişkin ayrıntılı bilgiye ve başvuru formlarına http://www.namstct.org adresinden ulaşılabilir.