Nakıyye Elgün Öykü ve Şiir Yarışması

Nakıyye Elgün Öykü ve Şiir Yarışması
Bu yarışma Nakıyye Elgün’ün şahsında Türk milletinin millet olma, özgürleşme, çağdaş ve uygar
medeniyetler seviyesine yükselme mücadelesine emek ve gönül vermiş eğitimci kadınlarımızın
hatıralarını yaşatmak, ülkü ve ideallerini yaymak amacındadır. Ayrıca Türk dilinin doğru
kullanımının yanı sıra dilin estetik inceliklerini ve güzelliklerini keşfetme yolunda öğrencilere
ışık olma, yazılı anlatım becerisi ve estetik değerlerle donanmış metinlerin yazarları olan
öğrencileri onurlandırarak gelecekte Türk dilinin temsilcileri olabilecek genç yazarları teşvik
etme amacıyla düzenlenmiştir.

HEDEF KİTLE
Türkiye’deki resmi ve özel okulların 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri

YARIŞMA TAKVİMİ
▪ Eserlerin Son Teslim Tarihi: 15 Şubat 2019
▪ Eserlerin Ön Eleme Tarihi: 18 Şubat – 11 Mart 2019
▪ Eserlerin Seçici Kurul Tarafından Değerlendirilmesi: 12 Mart – 2 Nisan 2019
▪ Sonuçların Açıklanması: 4 Nisan 2019
▪ Ödül Töreni: 16 Nisan 2019

KATILIM KOŞULLARI
▪ Eserler, word belgesinde Arial 11 punto ile 2,5×2,5 kenar boşlukları bırakılarak 1,5 satır
aralığı ile yazılmalıdır.
▪ Öyküler dört sayfadan, şiirler iki sayfadan uzun olmamalıdır.
▪ Okullar, her sınıf düzeyinden birer olmak üzere ön elemeden geçirdikleri en fazla dört öykü
veya şiir türünde eserle yarışmaya katılabilir.
▪ Her yarışmacı yarışmaya tek bir eserle katılabilir.
▪ Eserler herhangi bir yerde yayımlanmamış veya herhangi bir ödül almamış olmalıdır.
▪ Eserlerin başkasına ait, alıntı veya kopya olmaması gerekmektedir.
▪ Eserler Türkçe dil bilgisi, yazım ve noktalama kurallarına uygun hazırlanmalıdır.
▪ Eserlerin sol alt tarafına öğrencinin adı, soyadı, okulunun adı, sınıfı, okul telefonu, velisinin
telefonu ve danışman öğretmeninin iletişim bilgileri yazılmalıdır.

YARIŞMA KOŞULLARI
▪ Okullar, eserleri yarışmanın danışman öğretmeni aracılığıyla e-posta adresine yüklemelidir.
▪ Öyküler ile şiirler farklı kategoriler olarak değerlendirilecek ve ödüllendirilecektir.
▪ Yarışmaya gönderilen öykülerin telif hakkı eser sahibine ait olup yarışmaya katılımla birlikte
Feyziye Mektepleri Vakfı yayımlama, yayma, işleme vb. hakkına sahip olacaktır.
▪ Yarışmaya katılan FMV Işık Okulları öğrencilerinin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır.
▪ Ödüle değer görülüp de ödül törenine katılamayan öğrencinin ödülleri kargo ile adresine
gönderilecektir.
▪ Ödül almaya değer görülen öğrenciler, bir öğretmeni/ velisi eşliğinde 16 Nisan 2019 Salı
günü, saat 10.00’da FMV Işık Okulları Muvaffak Benderli Konferans Salonu’nda yapılacak
ödül törenine katılacaklardır.

ÖDÜLLER
▪ Birincilik Ödülü: 1000 TL
▪ İkincilik Ödülü: 750 TL
▪ Üçüncülük Ödülü: 500 TL
▪ Mansiyon Ödülü: Kitap Seti
▪ Mansiyon Ödülü: Kitap Seti

BAŞVURU VE İLETİŞİM
▪ Yarışmaya katılacaklar e-posta
adresinden başvuru formunu doldurarak eserlerini gönderebilirler.
▪ İletişim için oykuvesiiryarismasi@fmvisik.k12.tr adresine e-posta gönderilebilir ya da 0212
233 12 03 telefon numarasından Türkçe Sosyal Bilimler Bölümü’ne ulaşılabilirler (dahili
1323).