Nakıyye Elgün Ortaokul Öğrencileri arası Ulusal Öykü Yarışması

Ortaokul Öğrencileri
Nakıyye Elgün

Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Ortaokulu tarafından Türkiye’deki resmî ve özel okulların 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katılım yapabilecekleri Nakıyye Elgün Ulusal Öykü Yarışması sizlerin öykülerinizi bekliyor.

Osmanlıdan Cumhuriyet’e iki dönemi yaşamış; eğitim, siyaset ve cemiyet hayatında aktif rol
oynamış, aydın bir Türk kadını olan Nakıyye Elgün 1917’de Feyziye Mektebi Müdürlüğünü
üstlenmiştir. Dönemin en değerli öğretmenlerinin bir araya gelmesiyle Feyziye Mektebi
İstanbul’da eğitim dünyasına fırtına gibi girmiş ve batılı tarzda, yeni bir eğitim programı
uygulamıştır. Arapça ve Farsçayı ders programından kaldırmayı Cumhuriyet devrimlerinden
çok daha önce gerçekleştirmiştir. Müfredatın emretmesine karşın Arapça ve Farsça derslerini kaldırıp yerlerine felsefe, sosyoloji, mantık, kozmografya ve ticaret derslerini koymuştur.

Nakıyye Elgün, işgal günleri geride kaldıktan sonra Mustafa Kemal Paşa liderliğinde kurulan
Cumhuriyet’in ideolojisini benimsemiş, bunu “Cumhuriyet’le yeniden doğdum.” diyerek sık sık dile getirmiş bir eğitimcidir. Kadınlara siyasi hakların verilmesiyle İstanbul Belediye Meclisinin ilk kadın üyesi olmuş, 1934’te ilk kadın milletvekillerinden biri olarak TBMM’ye girmiştir.

Bizler Nakıyye Elgün’ün ileri görüşlü, öncü ve yenilikçi duruşunu Taksim Meydanı’nda bir masa üzerine çıkarak yaptığı konuşmayı fotoğrafta görmekteyiz. Bu fotoğraf, bize Nakıyye Hanım’ın çocuklara ve çocuk haklarına verdiği önemi göstermektedir.

Nakıyye Hanım sahip olduğu niteliklerle ve yaptığı birçok işle döneminin fark yaratan
kadınlarından olmuştur. Bizler de bu yıl ikincisini düzenlediğimiz “Nakıyye Elgün Ulusal Öykü
Yarışması”yla, Nakıyye Elgün’ün şahsında Türk milletinin millet olma, özgürleşme, çağdaş ve uygar medeniyetler seviyesine yükselme mücadelesine emek ve gönül vermiş eğitimci kadınlarımızın hatıralarını yaşatmak ve ülkülerini devam ettirmek amacındayız. Bununla birlikte yarışmamız Türk dilinin doğru kullanımı, dilin estetik inceliklerini ve güzelliklerini keşfetme yolunda Türk dilinin temsilcileri olabilecek genç yazarları teşvik etmek amacıyla
düzenledik. Yarışmamızın bu yılki teması “özlem”dir. Özlem teması ekseninde yazılacak tüm
öyküler yarışma kapsamında kabul edilecektir.

YARIŞMANIN ADI
Nakıyye Elgün Ulusal Öykü Yarışması

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM
Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Ortaokulu

YARIŞMANIN TÜRÜ
Öykü Yarışması

YARIŞMANIN TEMASI
Öykünün teması “özlem” olmalıdır.

HEDEF KİTLE
Türkiye’deki resmî ve özel okulların 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri

YARIŞMA TAKVİMİ
Eserlerin Son Teslim Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma
Eserlerin Seçici Kurula Gönderilmesi: 9 Nisan 2021 Cuma
Sonuçların Açıklanması: 14 Mayıs 2021 Cuma
Ödül Töreni: 11 Haziran 2021 (Zoom üzerinden çevrim içi olarak yapılacaktır.)

Nakıyye Elgün Öykü Yarışması Katılım Koşulları

 

– Eserler, Word belgesinde Arial 11 punto ile 2,5×2,5 kenar boşlukları bırakılarak 1,5 satır
aralığı ile yazılmalıdır.

– Öyküler dört sayfadan uzun olmamalıdır.

– Okullar, her sınıf düzeyinden birer tane olmak üzere ön elemeden geçirdikleri en fazla dört
öykü türünde eserle yarışmaya katılabilir.

– Gençlerin, büyüklerinden yardım almadan, kendi özgün metinlerini oluşturması,
değerlendirmede aranan önemli ölçütlerden biridir.

– Her yarışmacı yarışmaya tek bir eserle katılabilir.

– Yarışmaya gönderilen eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir.

– Eserler herhangi bir yerde yayımlanmamış veya herhangi bir ödül almamış olmalıdır.

– Eserlerin başkasına ait, alıntı veya kopya olmaması gerekmektedir.

– Eserler Türkçe dil bilgisi, yazım ve noktalama kurallarına uygun hazırlanmalıdır.

– Öykünün posta veya e-posta tek (1) kopya gönderilmesi yeterlidir. Yarışmaya kişisel e-posta adresinden değil, danışman öğretmen veya veli e-posta adresinden başvuru yapılmalıdır.

– Eserlerin sol alt tarafına öğrencinin adı, soyadı, okulunun adı, sınıfı, okul telefonu, velisinin
telefonu ve danışman öğretmeninin iletişim bilgileri yazılmalıdır. Bütün bu bilgiler için Ek1’de yer alan Başvuru Formunu eksiksiz doldurmak da yeterli olacaktır.

– EK-2’de ve yarışmanın internet sayfasında yer alan Veli İzin Yazısının, başvuruda bulunacak öğrencinin velisi tarafından imzalanmış olarak başvuru evraklarıyla birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

– Katılım koşulları uyarınca yarışmaya başvuran öğrenci, velisi ve öğretmeninden talep edilen kişisel verilerin 6698 sayılı KVKK kapsamında düzenleyici kurum tarafından kullanım
koşulları EK-3’te yer alan “Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni” belgesinde açıklanmıştır.
Başvuru Formu’nda adı geçen veli ve öğretmenin ayrı ayrı, bu belgenin altında yer alan onay bölümünü doldurup imzalayarak diğer başvuru evrakıyla birlikte düzenlenen kuruma
göndermeleri gerekmektedir.

– Eserlerin telif hakkı öğrenciye aittir. Eser sahibinin izni olmadan eserler herhangi bir yerde
yayınlanamaz, kullanılamaz.

– Engelli öğrencilerin yarışmaya katılımlarının sağlanması için her tür kolaylaştırıcı önlem
yarışmayı düzenleyen kurum tarafından alınacaktır. Örneğin görme engelli öğrencilerin
Brail alfabesiyle yazıp gönderdikleri öyküler, düzenleyen kurum tarafından Latin
Alfabesi’ne çevrilerek seçici kurul üyelerinin değerlendirilmesine sunulacaktır.

– Yarışmaya katılım gönüllük esasına göredir.

YARIŞMA KOŞULLARI
– Okullar, eserleri yarışmanın danışman öğretmeni aracılığıyla e-posta adresine yüklemelidir.

– Engelli öğrencilerin yarışmaya katılımlarının sağlanması için her tür kolaylaştırıcı önlem
yarışmayı düzenleyen kurum tarafından alınacaktır. Örneğin görme engelli öğrencilerin
Brail alfabesiyle yazıp gönderdikleri öyküler, düzenleyen kurum tarafından Latin
Alfabesi’ne çevrilerek seçici kurul üyelerinin değerlendirilmesine sunulacaktır

– Yarışmaya katılım gönüllük esasına göredir.

– Yarışmaya katılan FMV Işık Okulları öğrencilerinin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır.

– Öğrencilerin ödülleri kargo ile adresine gönderilecektir. Para ödülü kazanan öğrencilerin
velilerinin adına hazırlanmış çekleri kargo ile adreslerine teslim edilecektir. Veliler,
bankadan öğrencilerin hak kazandıkları ödülü alacaklardır.

– Ödül töreni zoom üzerinden çevrim içi olarak yapılacaktır.

BAŞVURU VE İLETİŞİM
– Yarışmaya katılacaklar http://fmv.edu.tr/tr/oykuyarismasi e-posta adresinden başvuru
formunu doldurarak eserlerini gönderebilirler. E- posta ekinde yer alması gereken diğer
belgeler Başvuru Formu, veli tarafından imzalanmış Veli İzin Yazısı, veli tarafından
imzalanmış Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni, öğretmen tarafından imzalanmış Katılımcı
Aydınlatma ve Rıza Metni.

– Posta ya da kargo il yapılacak başvurularda zarfın üstüne Nakıyye Elgün Ulusal Öykü
Yarışması yazılmalıdır. Gönderilecek adres ise FMV Işık Ortaokulu Teşvikiye Cd. No:6,
34365 Şişli/İstanbul’dur.

– İletişim için oykuyarismasi@fmvisik.k12.tr adresine e-posta gönderilebilir ya da Türkçe
Sosyal Bilimler Bölümü’ne (0212) 233 12 03 (dâhilî 1323) telefon numarasından
ulaşabilirsiniz.

DEĞERLENDİRME ŞEKLİ VE SÜRECİ
– Başvurulan şartnameye uygunluğu FMV Işık Ortaokulu Türkçe öğretmenleri tarafından
denetlendikten sonra öykülerden birer kopya okunmak ve değerlendirilmek üzere seçici
kurul üyelerine ulaştırılacaktır.

– Seçici kurul üyeleri başvuran öyküleri bireysel olarak okuyup değerlendirdikten sonra
2021 yılının Mayıs ayında belirlenecek bir tarihte bir araya gelerek ödüle değer bulunan
öyküleri belirleyeceklerdir.

– Sonuçlar, 14 Mayıs 2021 Cuma tarihinde okulun web adresinde ilan edilecektir.

– Ödül töreni çevrim içi olarak yapılacaktır.

ESER DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Seçici kurul yarışmaya katılan öyküleri dört ana ölçüt altında değerlendirir.
1. Öykü Türüne Uygunluk: Eserin “öykü” türüne uygun bir şekilde yazılması, öyküdeki
kurgu ve karakterlerin işlenişi değerlendirilir.

2. Temaya Uygunluk: Açıklanan tema çerçevesinde yazılmış olması değerlendirilir.

3. Dil ve Anlatım: Öğrencinin Türkçeyi doğru, güzel kullanması ve sözcük dağarcığının
zenginliği göz önünde bulundurulur.

4. Özgünlük: Metnin herhangi bir yazar ve eserden alınmadığı göz önünde bulundurulur.
Öykünün öğrencinin duygu ve düşüncelerini yansıtmış olması değerlendirilir.

ÖDÜLLER
– Birincilik Ödülü: 2500 TL
– İkincilik Ödülü: 2000 TL
– Üçüncülük Ödülü: 1500 TL
– Mansiyon Ödülü: Kitap Seti

Kitap Seti İçeriği:
Atatürk, Gençler İçin Fotoğraflarla Nutuk, İş Bankası Yayınları.
Sait Faik Abasıyanık, Seçme Hikâyeleri, İş Bankası Yayınları.
Orhan Veli Kanık, Bütün Şiirleri, YKY Yayınları.
Süleyman Bulut, Büyük Atatürk’ten Küçük Öyküler, Can Yayınları.
Tolga Gümüşay, Altı Yıl Tam Pansiyon, Günışığı Kitaplığı.
Richard Bach, Martı, Epsilon Yayınları.
Christy Brown, Sol Ayağım, Nora Yayınları.
Michael Ende, Momo, Pegasus Yayınları.
Mark Twain, Huckleberry Finn’in Maceraları, İş Bankası Yayınları

BÜTÇE
– Yarışma ve ödül törenini ilişkin tüm giderler FMV Işık Ortaokulu tarafından karşılanmakta
olup, seçici kurul üyeleri de çalışmalarını gönüllük esasıyla yapmaktadır.

– Yarışma ülkemizdeki okuma ve yazma kültürünün desteklemesini geliştirmek amacıyla
düzenlenmekte olup ticari bir amaç güdülmemekte ve katılımcılardan ücret talep
edilmemektedir.

– Katılım gönüllülük esasına göredir.