Naim TİRALİ “Barış” Temalı Öykü Yarışması

15 Temmuz Şehitler Ortaokulu; Türkiye geneli ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik Naim TİRALİ Anma Etkinlikleri Öykü Yarışması.

 

YARIŞMANIN ADI: NAİM TİRALİ ÖYKÜ YARIŞMASI

YARIŞMANIN TÜRÜ: Öykü

YARIŞMANIN DAYANAĞI: Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlan Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

YARIŞMANIN HEDEF KİTLESİ: Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren resmi ve özel ortaokul ve lise öğrencileri

YARIŞMANIN TEMASI: Barış

YARIŞMANIN KONUSU: Barış teması altında yazarlık becerilerini ortaya koyarak özgün bir öykü oluşturma

YARIŞMANIN AMACI:

Yapıtlarıyla bir döneme damga vurmuş olan usta edebiyatçı “Naim TİRALİ”ye ve eserlerine dikkat çekmek

Çocuklarımızın; duygu, düşünce ve gözlemlerinden yola çıkarak yaratıcı yazma becerilerini geliştirmek

Ortaokul ve lise öğrencilerinin, yazarlara ve yazın türlerine ilgisini arttırarak geleceğin yazarlarına kapı aralamak

Türkçenin, zengin ve doğru kullanımına katkı sağlamak.

YARIŞMANIN KAPSAMI:       Yukarıda amacı belirtilen yarışmaya yönelik olarak

katılımcıları, eserlerde aranacak şartları, başvuru şeklini, yarışma takvimini, yapılacak değerlendirmeyi ve ödüllendirmeye ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

DÜZENLEYEN KURUM: Giresun İli Piraziz İlçesi 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu

ŞARTNAME:

 1. Yarışmaya, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokul ve liselerde eğitim gören tüm öğrenciler katılabilir.
 2. Her öğrenci yarışmaya en fazla bir eser ile katılabilir.
 3. Yarışmaya gönderilecek eserlerin alıntı olmaması, daha önce başka bir yarışmaya gönderilmemiş ya da herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.
 4. Öyküler, “Barış” temasıyla yazılacak olup tema için verilen sözcüğün öykü içinde kullanılması zorunlu değildir.

 

 1. Öykü; bilgisayarda Times New Roman karakteri ile 12 punto büyüklüğünde ve bir buçuk satır aralığında yazılacak, öykünün toplam uzunluğu dört ( 4 ) sayfayı geçmeyecektir.
 2. Öykülerin yazımında Türkçe dil kurallarına dikkat edilmelidir.
 3. Yarışmaya gönderilecek eserlerin üzerinde öykü dışında hiçbir şeye yer verilmeyecek, öğrenci bilgileri EK 1 formuna işlenerek bu form son sayfanın arka yüzüne sol üst köşeye öğrenci bilgileri görünmeyecek biçimde zımbalanacaktır.
 4. Eserler, şeffaf poşet dosyalara yerleştirilecek; kırışmış, lekelenmiş ve yıpranmış eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5. Yarışmaya katılmak üzere gönderilen eserler geri verilmeyecek; eserlere ait basım, yayım ve tüm telif hakları eser sahibine ait olacaktır. Eser sahibinin izni ile kurumumuz gönderilen eserleri kitapçık haline dönüştürebilecektir.
 6. Okullar, Eser İnceleme Komisyonu aracılığıyla okulda birinci seçilen eseri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçede birinci seçilen eseri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, İl Milli Eğitim Müdürlüğü de ilde birinci seçilen eseri yarışmayı düzenleyen kuruma takvimde belirtilen süreler içinde göndermekten sorumludur. Eserlerin incelenmesi sırasında komisyon kararları mutlaka tutanak altına alınacaktır.
 7. İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri, değerlendirmeyi ortaokul ve liseler için ayrı ayrı yapıp her kademe için birer birinci seçeceklerdir. Her ilden, ortaokul ve lise kademelerinden sadece birinci seçilen eser yarışmayı düzenleyen kuruma gönderilecektir.
 8. Yarışmaya eser gönderen tüm katılımcılar, yukarıda belirtilen hususları kabul etmiş sayılır.
YARIŞMA TAKVİMİ

SIRA FAALİYETLER BAŞLANGIÇ BİTİŞ
1 İl Milli Eğitim Müdürlüklerince yarışmanın okullara duyurulması 10.12.2018 24.12.2018
2 Düzenlenecek olan yarışmanın okul müdürlüklerince öğrencilere duyurulması 25.12.2018 06.02.2019
3 Eserlerin okul müdürlüklerince toplanıp değerlendirilerek birinci seçilen eserin İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi 07.02.2019 14.02.2019
4 İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince birinci seçilen eserlerin İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi 15.02.2019 22.02.2019
5 İl Milli Eğitim Müdürlüklerince birinci seçilen eserlerin yarışmayı düzenleyen kuruma gönderilmesi 25.02.2019 01.03.2019
6 Seçici kurul tarafından eserlerin değerlendirilmesi, sonuçların kurum internet sayfasında duyurulması 04.03.2019 05.04.2019
 

 

 

 1. Yarışmaya katılan eserler, ortaokul ve lise düzeyinde ayrı ayrı değerlendirilecektir.
 2. Değerlendirme Kurulu; aşağıda adı soyadı, unvanı ve görevi yazılan isimlerden
oluşacaktır.

  Adı Soyadı Unvanı- Görevi
1 Öğretim Üyesi Dr. Hamza KOÇ Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi
o Hayrettin GÜNAY Emekli Eğitimci – Yeşilgiresun Gazetesi Yazarı
3 Aslıhan AYGÜNEŞ Edebiyat Öğretmeni
4 Dursun DURA Türkçe Öğretmeni
5 Aslı TÎRALİ Üniversite Öğrencisi
 

 

ÖDÜLLER

KADEME DERECE ÖDÜL
Birincilik Ödülü 1.000 TL
İkincilik Ödülü 750 TL
Üçüncülük Ödülü 500 TL
Özendirme Ödülü 250 TL
  Birincilik Ödülü 1.000 TL
İkincilik Ödülü 750 TL
Üçüncülük Ödülü 500 TL
  Özendirme Ödülü 250 TL
 

 

 • Ödüller; yarışmayı düzenleyen kurum tarafından 15.04.2019 – 19.04.2019 tarihleri arasında ödül sahiplerine ulaştırılacak olup, ödül töreni, tarihi ve yeri daha sonra belirlenmek kaydıyla kurumumuz web adresinde duyurulacaktır.
 • Yarışmayla ilgili tereddüt edilen konularda yarışmayı düzenleyen kurum müdürlüğüne başvurulabilir.

YARIŞMANIN GÖRÜNÜRLÜĞÜ: Yarışma sonunda dereceye giren eserler 10.04.2019 tarihinde www.piraziz15temmuzortaokulu.meb.k12.tr web adresinde yayınlanacaktır.

İLETİŞİM

Yeni Mahalle Giresun Caddesi No: 26/1 Piraziz/GİRESUN Telefon/Belgegeçer: 0 454 361 30 06 vvwvv.piraziz15temmuzortaokulu.meb.k12.tr

 

YARIŞMA KATILIM FORMU
ÖĞRENCİ BİLGİLERİ
ADI SOYADI  
CİNSİYETİ  
SINIFI  
OKUL BİLGİLERİ
OKULUN İLİ/ İLÇESİ  
OKULUN ADI  
OKUL MÜDÜRÜ ADI SOYADI  
OKUL ADRES VE TELEFON BİLGİSİ