“MY DREAMS ARE IN THE SKY” projesi çalışmalarını tamamladı

www.youtube.com/watch?v=-2jR9ofbgNk

Projemiz 8 farklı ülkeden  28 ortağın katılımıyla 7-11 yaş kategorisine uygun 21. yy beceri ve kazanımlarına uygun uluslararası bir projedir. Bilgi ve teknolojinin hızla geliştiği günümüz dünyasında eğitim ihtiyaçları değişmiştir. “Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.” Projemizde öğrencilerimize yaşamlarını yönlendirmek için 21. yüzyıl becerilerini, eleştirel düşünme, girişimci, yaratıcı, lider, üretken, sorumlu, aktif BİT teknolojilerinin kullanımı, kültürel etkileşim vb. becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Bu amaçla ortaklarımızla çeşitli işbirlikli ürünler yaptık. Online görüşmelerle işbirliği içerisinde  planlamalar yaparak, etkinliklerimizi gerçekleştirdik.