MY ART CLASS e Twinning Projesi

 

cinar tuna logo 3

Bu proje ile öğrencilerimizin görsel sanatlar alanında hem bireysel hem de işbirlikçi çalışmalar yaparak sanatsal düşünme ve üretme becerilerini geliştirerek , görsel sanatlara ilgilerini artırmayı ve farklı yöntem teknikleri web 2 araçları ile birlikte kullanarak öğrencilere eğlenceli , renkli bir dünyanın kapılarını açmayı istiyoruz. Bu proje ile öğrenciler proje süresince her ay doğa , uzay gibi müfredata uygun ve ortaklar ile birlikte belirlenecek farklı temalarda görsel sanat çalışmaları oluşturarak yaratıcı düşünme becerileri kazanacak , sanatsal bir bakış açısı edinmiş olacaklar.

https://twinspace.etwinning.net/199786/home