MUZAFFER İZGÜ GÜLMECE ÖYKÜ YARIŞMASI

MUZAFFER İZGÜ GÜLMECE ÖYKÜ YARIŞMASI

Ülkemizde yüz yıllar öncesine uzanan güçlü bir mizah geleneği var.
Halk, en karanlık, en sıkıntılı zamanlarda bile mizahın gücüyle kendisini ifade etmiş, sorunlarını ortaya koymuş, baskılara ve adaletsizliğe karşı isyanını dile getirmiştir. Kaba kuvvete karşı zekânın, hoyratlığa karşı inceliğin, bölüp parçalamaya karşı dayanışmanın, acıya karşı gülümsemenin gücüdür mizah. Bu yönüyle her dönem halkın hem sığınağı, hem silahı olmuş, direncini büyütmüştür.
Nasreddin Hoca’ya, Keloğlan’a kadar uzanan mizah geleneğimizin edebiyatımızdaki devamı niteliğinde olan Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz çizgisinin bugün yaşayan en önemli temsilcilerinden biri Muzaffer İzgü’dür.
Muzaffer İzgü adına düzenlediğimiz bu yarışmayla hem bu alanda yeni eserlerin ortaya çıkmasını, hem de bu çizgiyi devam ettirecek yeni yazarların kazanılmasını amaçlıyoruz.
Yarışmamıza herkes davetlidir.
Katılım şartları ve yarışmayla ilgili diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.

KATILIM ŞARTLARI
Yarışma seçici kurul üyeleri dışında tüm yazarlara açıktır.
Yazarlar yarışmaya en az üç öyküden oluşan bir öykü dosyasıyla katılabilir.
Öykülerde konu kısıtlaması olmamakla birlikte gülmece alanında yazılmış olmasına ve Muzaffer İzgü çizgisine uygunluğuna bakılacaktır.
Öyküler daha önce bir yarışmaya katılmamış, basılı veya dijital ortamda yayımlanmamış olmalıdır.
Birinci olacak dosyanın yayın hakkı Bilgi Yayınevi’ne ait olup basıldığı durumda telif ödenmez.

BİÇİM
Öyküler, Word dosyası olarak, 12 font büyüklüğünde, Times New Roman karakter seçilerek yazılmalıdır.
Öyküler dijital ortamda e-postaya ekli bir dosya olarak gönderilmelidir. Gönderilen öykü dosyasının adında ve içinde yazarla ilgili hiçbir bilgi olmamalıdır.
E-postaya ekli diğer bir dosyanın içinde yazarın açık adı, kısa özgeçmişi, açık adresi ve telefon numarası ayrıca varsa web sitesi adresi bulunmalıdır. Bu dosyaya yazarın adı verilmelidir.
Yazarların yarışmaya gerçek ad ve soyadlarıyla katılmaları gerekmektedir.

TESLİM VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
Dosyaların gönderileceği e-posta adresi: yarisma@bilgiyayinevi.com.tr
Son gönderme tarihi: 30 Ağustos 2017
Sonuçların açıklanacağı tarih: 29 Ekim 2017

ÖDÜL
Birincilik Ödülü: 3.000,00 TL (ÜçBinTL) olacaktır.

SEÇİCİ KURUL
Müjdat Gezen (Seçici Kurul Başkanı)
Kandemir Konduk
Ayla Kutlu
Biray Üstüner
Yunus Bekir Yurdakul