MUZAFFER İLHAN ERDOST ÖYKÜ YARIŞMASI

Muzaffer İlhan Erdost, 18 Eylül 1932’de Artova, Tokat’ta doğdu. 1956’da Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun oldu. 1958’de Açık Oturum Yayınları’nı, 1965’te Sol Yayınları’nı kurdu. 12 Mart Muhtırası’ndan sonra Sol Yayınları’nın kapatılması üzerine Onur Yayınları’nı kurdu. 12 Eylül Darbesi’nden sonra Onur Yayınları’nın da kapatılması üzerine yurt dışına kaçtı. 1991’de Türkiye’ye döndü. 25 Şubat 2020’de Ankara’da öldü.

Sol Yayınları, Türkiye’nin en önemli sol yayınevlerinden biridir. Erdost, Sol Yayınları’nda çok sayıda önemli eser yayımladı. Bu eserler arasında, Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao Zedong, Fidel Castro, Che Guevara gibi marksist-Leninist yazarların eserleri ile Türkiye’deki sol hareketin önemli isimlerinin eserleri yer almaktadır.

Erdost, Türkiye’nin en önemli sol yayıncılarından biridir. Sol düşüncenin Türkiye’de yaygınlaşmasında önemli rol oynamıştır.

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ (VHD) 100. YIL ETKİNLİKLERİ
MUZAFFER İLHAN ERDOST ÖYKÜ YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ

Amaç

Bu öykü yarışması, Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamaları kapsamında veteriner hekimlik mesleğinin toplumsal görünürlüğünü ve kamusal farkındalığını artırmak, insanların hayvanlarla olan ilişkilerinin önemini vurgulamak, hayvan hakları ve refahına dikkat çekmek amacıyla düzenlenmiştir.

Tema

İnsan- Hayvan İlişkileri
Bu yarışmada, insanların hayvanlarla etkileşimleri, bu bağlamda veteriner hekimlik mesleğinin önemi ve hayvanların insan yaşamındaki yerini anlatan öykülerin paylaşılması hedeflenmiştir.

Seçici Kurul*
Trendiz ATASÜ Yazar
2) Celal İLHAN Yazar
3) Işık KANSU Gazeteci
4) Ayla KUTLU Yazar
5) Osman NAMDAR Veteriner Hekim, Yazar
(* Seçici Kurulda yer alan isimler soyadına göre sıralandırılmıştır)

Seçici Kurul, VHD Yönetim Kurulu ve yarışma sekreteryası üyeleri ve birinci derece yakınları, yarışmaya başvuramayacaktır.

Ödüller:

Birincilik : 10.000,00 TL
İkincilik : 7.500,00 TL
Üçüncülük : 5.000,00 TL

Kazananlar, 9 Ekim 2023 günü açıklanacak ve 23 Ekim 2023 tarihinde ödül töreni düzenlenecektir.

Seçici Kurul*
Trendiz ATASÜ Yazar
2) Celal İLHAN Yazar
3) Işık KANSU Gazeteci
4) Ayla KUTLU Yazar
5) Osman NAMDAR Veteriner Hekim, Yazar
(* Seçici Kurulda yer alan isimler soyadına göre sıralandırılmıştır)

Seçici Kurul, VHD Yönetim Kurulu ve yarışma sekreteryası üyeleri ve birinci derece yakınları, yarışmaya başvuramayacaktır.

Ödüller:

Birincilik : 10.000,00 TL
İkincilik : 7.500,00 TL
Üçüncülük : 5.000,00 TL
Kazananlar, 9 Ekim 2023 günü açıklanacak ve 23 Ekim 2023 tarihinde ödül töreni düzenlenecektir.

Takvim

• Başvuru, adayın kendisi tarafından vethekder@gmail.com e-posta adresine (konu olarak “VHD 100. Yıl Etkinlikleri Öykü Yarışması- Rumuz” yazılması gerekmektedir) 31 Ağustos 2023, saat 23:00’a kadar gönderilmelidir.
• Başvuru için gönderilen e-posta, iki word dosyasından oluşmalıdır: Birinci dosyada yazarın adı, öykü adı, belirlediği rumuz, adresi, cep telefonu, e-posta adresi ve kısa özgeçmiş bilgisi bulunmalıdır. Öykünün yer alacağı diğer dosyaya yazarın adı yazılmayacaktır. Dosyaların her ikisi de belirlenmiş olan rumuz adıyla kaydedilmiş olmalıdır; “rumuz-1” ve “rumuz-2” biçiminde. Yarışmaya iki öykü ile katılmak isteyen yazarlar, her bir öykü için ayrı dosya düzenlemelidir. Gelen eserler yarışma sekreteryası tarafından isimsiz olarak hazırlanarak jüri üyelerinin değerlendirmesine sunulacaktır.
Süreç
• Gönderilen öykülerin hukuki, toplumsal ve edebi sorumluluğu yazarına aittir. Üçüncü kişilerin öykünün telif hakkı konusunda iddia ve talepleri olması durumunda öykü sahibi, uğranacak zarara karşı sorumlu olduğunu kabul eder.
• Başvuru sahipleri yukarıdaki koşulları kabul etmiş sayılır.
• Seçici Kurul, adayların dosyalarını şartnameye uygunluk, özensizlik, belirgin anlatım sorunu, yazım hatası gibi yönlerden inceleyecektir. Yarışmayı düzenleyen kurum, yarışma sekreteryası oluşturma yetkisine sahiptir.
• Yarışmanın sekreteryasında; en az iki kişi yer alacaktır.

Tema

İnsan- Hayvan İlişkileri
Bu yarışmada, insanların hayvanlarla etkileşimleri, bu bağlamda veteriner hekimlik mesleğinin önemi ve hayvanların insan yaşamındaki yerini anlatan öykülerin paylaşılması hedeflenmiştir.

Katılım Koşulları

• 18 yaş üzeri olan herkes yarışmaya başvurabilir.
• Yarışma dili Türkçedir.
• Bir öykünün birden fazla yazarı olamaz. Fakat bir yazar yarışmaya en fazla 2 (iki) öyküyle katılabilir.
• Yarışmaya gönderilecek öyküler, daha önce dijital ya da basılı yayımlanmamış olmalıdır. Bu kurala uymadığı tespit edilen eserler yarışma dışı bırakılır.
• Eserin özgün bir çalışma olup, daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olması gerekir.
• Yarışmaya gönderilecek öyküler, Times New Roman yazı tipi ve 12 punto, 1,5 satır aralığı olacak şekilde yazılmalı, en fazla 2000 sözcük içermeli ve iki öykü ile başvuruluyorsa her biri ayrı word dosyası olarak gönderilmelidir.
• Yarışmaya gönderilecek öykülerin telif haklarının tamamen başvuran yazara ait olması gerekir.
• Yarışmaya katılan öyküler iade edilmeyecektir. Yazarlar, yarışmaya katılan eserlerinin ödül kazansın ya da kazanmasın yayımlanmaya değer bulunması halinde, bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın VHD’nin yayın organlarında yayımlanmasını kabul etmiş sayılırlar.

İLETİŞİM
Ziya Gökalp Cd. No:16/7
Kızılay Ankara

Tel: +90 312 431 6274
Email: info@vethekimder.org.tr