MUZ AĞACININ REKLİ YOLCULUĞU

Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri kapsamında ödül alan çalışma:
MUZ AĞACININ REKLİ YOLCULUĞU

Ahmet AYDUL
Yavuz ÖZCAN
Ersin ATEŞ
Bilal ÇAM
MERSİN / BOZYAZI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ / 214279@gmail.com

1. Giriş
İlçemizde coğrafi konum sebebiyle çiftçilik alanında seracılık yapıldığı ve en çok üretimi
yapılan ürün olan muz ağacından geri kalan kısmının israfının önlenmesi ve üreticiye ek
gelir sağlamak. Muz ağacı yılda bir kez ürün verdikten sonra gövdesi canlılığını yitiriyor
yerine yeni muz fidesi filizleniyor. Bu döngü sürekli tekrar ettiği için cansız muz gövdesi
sökülüp ya atılıyor ya da olduğu yere yıkılıyordu.
Muz ağacının gövdesinin katmanlarını; kendi imkânlarımızla Hindistan’dan
getirdiğimiz ağaç lif makinemizin tasarımını da muz ağacı lifi çıkarımında kullanılmak üzere
yeniden tasarlayarak, suyla karışımını sağlayarak işleyip, ardından liflerinin çıkarılması ve
ip elde edilmesiyle muz ağacı gövdelerini yeniden değerlendirdik.

2. Problem Durumu
Atık oluşumunun önüne geçilmesi ve ürün yetiştirilmesinde ihtiyaç duyulan gübrenin
kimyasal karışım olan maddelerden değil de yine kendi öz ham maddesinden karşılanacak
olmasıyla birlikte üretim verimliliğini düşüren kimyasal gübrelerden uzaklaşmak ve muz
ağacının gövdesinde bulunan lifli yapıyı sanayiye kazandırmak çalışmanın problem
durumudur.

3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Bu çalışmayla işlenmiş ağaç kabuklarından ip yapıp çeşitli eşyalar(süs, hediyelik,
turistik) yapmak ve geri kalan posasını tekrar kullanılmak üzere doğal gübre yapmak
çalışmanın amacıdır. Çalışma kapsamında ulaşılmak istenen ürettiğimiz iplerden yapılan
hediyelik süs eşyalarını satarak üreticilere ek gelir sağlanmasına yardımcı olmak ve
posalardan elde edilen gübrenin yine ürün yetiştirmede kullanarak ürün verimliliğini daha
da artırmak, bu hedefle 1000 adet hediyelik eşya yapma ve 1000 kg doğal gübre (posa)
çıkarılması hedeflenmiştir.

4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Bu çalışmada muz üretimi yapan çiftçilerimizden gönüllü olanlarla ekip oluşturuldu.
Bazı çiftçiler tarlalarından muz ağacı kütüklerini getirdi. Diğer çiftçilerimiz ise kendi
tasarımımız olan makinelerde işledi. İşleyerek elde edilen lifler kurutularak ip haline gelince
kökboyası ile boyama işlemleri yapıldı. Boyanan iplerle bayan çiftçiler örmek suretiyle
çeşitli eşyalar yaptı. İşleme esnasında çıkan posaları da çiftçilerimiz gübre olarak tekrar
kullanılmak üzere seralara geri götürdü.