MUYU Resim Yarışması

Bu yıl dördüncüsünü gerçekleştireceğimiz yarışmanın amacı; göç konusunun (tüm
insanların özgür ve eşit şartlarda yaşam hakkına sahip olduğu bir dünyanın vurgulanması,
dünyadaki göç olgusuna bakış açısı, çocukların gerçekte gördükleri ile hayal ettikleri göç
olgusu) çocukların gözünden nasıl anlaşıldığını ve yorumlandığını görmektir. Ayrıca,
çocukların “Dünya 1 Herkes 1” başlıklı yarışmayla ilgili eser ortaya çıkarmalarını
sağlamak, hayal dünyalarını görmek-geliştirmelerine yardımcı olmak, görsel sanatlar
alanında yetenekli çocukları keşfetmek ve onurlandırmayı amaçlamaktayız.

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK
“DÜNYA 1 HERKES 1” KONULU
MUYU RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN KONUSU
” Dünya 1 Herkes 1″ başlıklı MUYU resim yarışmasının konusunu dünyanın 190 farklı
ülkesinden turizm, eğitim, sağlık, kültür-sanat ve benzeri nedenlerle ülkemize gelen
ve katkı sağlayan göçmenler oluşturmaktadır. Bu konuları çocukların tertemiz
ellerinden çıkan renkleriyle yorumlamalarını bekliyoruz.

HEDEF KİTLE
Türkiye genelindeki (Geçici Barınma Merkezlerinde ikamet eden göçmen misafirlerimiz
de dahil olmak üzere) resmi ve özel tüm ilkokul ve ortaokul öğrencileri. Yarışma; ilkokul
ve ortaokul kategorilerinde ayrı ayrı değerlendirilecektir.

KATILIM ŞARTLARI
a) Eserlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olması ve herhangi bir yerde
yayınlanmamış olması gerekmektedir.

b) Çocuklar birer eserle yarışmaya katılacaklardır.

c) 35x50cm beyaz resim kağıdı kullanılacaktır.

d) Teknik olarak herhangi bir kısıtlama yoktur (Serbest teknik).

e) Eserlerin ön yüzünde herhangi bir isim ya da imza vb. olmayacaktır.

f) Eserlerde paspartu veya çerçeve kullanılmadan iki mukavva arasına konularak, zarf
içinde yıpranmadan gönderilecektir.

g) Zarfın üzerinde “Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Muyu Resim Yarışması” ibaresi yer
alacaktır.

h) Dereceye girsin ya da girmesin yarışmaya gönderilen eserler iade edilmeyecektir.

i) Telif hakkı eser sahibine aittir.

j) Eserlerin arkasına sağ üst köşesine: İli, ilçesi, eser sahibinin adı soyadı ve cinsiyeti,
okulun adı, sınıfı, okul adresi ve danışman öğretmenin telefon numarası (kişinin
açık rızasıyla) yazılacaktır.

k) Uygun görülen eserler, eser sahibinin izniyle Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce
belirlenen yerlerde sergilenecektir.

l) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü gönderilen eserleri basım ve yayın organlarında eser
sahibinin izniyle kullanabilir.

TAKVİM
Eserlerin Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne Göndermek Üzere Postaya Verileceği Son Tarih 12.04.2019
Jüri Değerlendirmesi 15.04.2019
Sonuçların Duyurulması 16.04.2019
Ödül Töreni: Sonuçların duyurulması sırasında ilan edilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Teslim edilecek eserler için adres:
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ‘MUYU RESİM YARIŞMASI 4’
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 Demetevler/Yenimahalle/ ANKARA
Telefon: 0312 422 08 53
0312 422 08 52
Yarışma ile ilgili duyuruların takip edileceği web adresleri:
www.goc.gov.tr / www.uyumcocuk.gov.tr

ÖDÜL TÖRENİ VE ÖDÜLLER
Yarışmaya katılanlar arasından en iyi 5 eser belirlenecek (5 ilkokul, 5 ortaokul
kategorisinden) ve kazananlar listesi ilan edilecektir. Kazanan kişilerin hepsine birer
tablet bilgisayar, boyama seti ve MUYU seti armağan edilecektir. Ödül töreninin
ayrıntıları Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından daha sonra ilan edilecektir.