“Mutlu Aile“ konulu Fotoğraf yarışması

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

FOTOĞRAF YARIŞMASI

“MUTLU AİLE”

1. KONU

“Mutlu Aile“ konulu Fotoğraf yarışması.

2. AMAÇ

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak ilkini 2012 yılında gerçekleştirdiğimiz “Kadına Şiddete Hayır, Sevgi ve Hoşgörüye Evet” temalı Afiş, Fotoğraf ve Kısa Film yarışmalarının ikincisini bu yıl “Mutlu Aile” konusunda düzenliyoruz.

Yeryüzünün en eski sosyal kurumlarından biri olan aile, sosyal hayatın âdeta bir minyatürüdür. Nesli devam ettirme, aile bireylerine psikolojik ve sosyal güven sağlama işlevinin yanında, kültürel değerleri gelecek nesle aktarma işini de önemli ölçüde aile üstlenir. Ailenin sosyal yapının oluşumundaki inkâr edilemez fonksiyonu, sonuç olarak toplumun ve devletin şekillenmesinde de hissedilir.

Ayrılıkların ve ailede parçalanmaların arttığı bir zaman diliminde aile kavramına vurgu yapmak adına huzur şehri, Mevlana şehri Konya’dan ayrılık yerine birleşme, nefret yerine sevgi ve hoşgörü temalarına dikkat çekmek için bu yarışma gerçekleştiriliyoruz.

Türkiye’de ilk defa Konya Aile Destek ve Eğitim Merkezi’ni kuran Konya Büyükşehir Belediyesi sorun yaşayan hemşerilerimizin uzmanlar tarafından birebir desteklenmesine zemin hazırlıyor.

Bu faaliyetlerin bir başka sacayağı da bilinçli bir toplumun oluşumunakatkı sağlayan eğitim çalışmalarıdır.

Bu yarışma ile aile bütünlüğüne dikkat çekerek, mutlu ailelerde yetişen bireylerin müreffeh bir toplumun oluşumuna hız kazandıracağı düşüncesiyle konuya sanatçı gözüyle bakılması sağlanarak Fotoğraf yarışması gerçekleştirilmiş olacak.

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

3. BAŞVURU KOŞULLARI

ü Yarışma Seçici Kurul Üyeleri dışında, amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılara açıktır. Yarışma sayısal (dijital) dalda olup, yarışmacılar en çok 5 eserle yarışmaya katılabilirler.

ü Yarışmamıza daha önce herhangi bir yarışmada ödül almış fotoğraflar katılamaz.

ü Eserler 300 DPI çözünürlük ve JPEG formatında CD/DVD kayıtları ile birlikte veya e-posta yolu ile yarisma@konya.bel.tr adresine gönderilmelidir.

ü Eserlerin kısa kenarı 2.300 piksel ve 12 sıkıştırma kalitesinde baskıya elverişli olmalıdır. Fotoğrafların sergi baskıları düzenleyici kurum tarafından yaptırılacaktır.

ü Yarışmaya gönderilecek eserlerin kayıtlı olduğu CD/DVD üzerine 3 harf ve 3 rakamdan oluşan 6 karakterli bir rumuz yazılmalıdır. Örnek: (abc456) Fotoğrafların adlandırılmalarında da bu rumuz ve sıra numarası yazılmalıdır. Birden çok eserle katılan yarışmacılar ise eserlerini şu şekilde göndermeli: Örnek:1(abc456), 2(abc456), 3(abc456) e-posta ile gönderilecek fotoğraflarda da rumuz ve sıra numarası mutlaka olmalıdır.

ü E-posta ile gönderilecek fotoğraflar da katılım formuna uygun olacak şekilde numaralandırılıp, uygun şekilde isim verilmelidir.

ü CD/DVD kaydı ile gönderilecek fotoğraflar postada/kargoda zarar görmeyecek şekilde paketlenerek başvuru formu ile birlikte son teslim tarihine kadar yazışma adresine gönderilmeli veya elden teslim edilmelidir. Okunmayan ve açılmayan kayıtlardan düzenleyici kurum sorumlu değildir.

ü Eserlerin söz konusu adrese ulaştırılması ile birlikte herhangi bir zarar görmemesi için gereken özen gösterilecek, ancak postada oluşabilecek kaybolma, gecikme ya da hasarlardan Konya Büyükşehir Belediyesi sorumlu tutulmayacaktır.

ü Yarışmada ödül alan eserler Konya Büyükşehir Belediye arşivine alınacak ve kurumun kendi yayınlarında tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılacaktır. Kullanım hakları Konya Büyükşehir Belediyesi ve eser sahibine ait olacaktır.

Yarışmacı katılım formunu tam ve eksiksiz olarak doldurduktan sonra fotoğraf CD-DVD kaydıya da e posta yoluyla son katılım tarihi olan 30 Eylül 2013 saat 17.00 ye kadar

Konya Büyükşehir Belediyesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

Yenişehir Mahallesi Vatan Caddesi No:2 Selçuklu Konya

adresine teslim etmiş veya ulaştırılmış olacaktır.

Belirlenen tarih ve saatten sonra getirilen/gelen fotoğraflar yarışmaya dahil edilmeyecektir. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda üzerinde yarışmacının kimliğini belirten ad, imza vb. işaretler bulunamaz.

4. YARIŞMA TAKVİMİ:

Son Teslim Tarihi : 30 Eylül 2013

Jüri Değerlendirmesi : 7 Ekim 2013

Ödül Töreni : 24 Ekim 2013

Yer: Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi Karatay/Konya

Ödüller, KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mevlâna Kültür Merkezi’nde yapılacak törenle sunulacaktır. Sonuçlar ödül töreninden sonra kamuoyuna KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ internet sitesi www.konya.bel.tr adresi aracılığı ile duyurulacaktır.

5. ÖDÜLLER:

Birincilik Ödülü 4.500 TL

İkincilik Ödülü 3.000 TL

Üçüncülük Ödülü 2.000 TL

Sergileme 30 adet 150 TL

Ödül tutarları, yarışmacılara 24 Ekim 2013 günü birer KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ plaketi ile birlikte takdim edilecektir.

6. SEÇİCİ KURUL:

Seçici kurul üyeleri ileriki zamanda Büyükşehir Belediyesince açıklanacaktır.

7. DİĞER KOŞULLAR:

Şartnamenin ana ilke ve esasları paralelinde, ortaya çıkabilecek aksaklıklar ve tereddütlere yönelik tedbirler almaya ve bunun için gerektiğinde internet sitesinden önceden duyurmak kaydıyla değişiklik yapmaya, özel ve ek şartnameler hazırlamaya KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ yetkilidir. Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, yürürlükte bulunan genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Gönderilen sayısal kayıtlar iade edilmeyecek, imha edilecektir.

– Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

-Yarışma albümü yapılması halinde ödül alan ve sergilenen fotoğrafların yer aldığı bu albüm, tüm katılımcılara, fotoğraf dernek kitaplıklarına birer tane gönderilecektir.

8. İLETİŞİM:

Konya Büyükşehir Belediyesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

“ Mutlu Aile” Fotoğraf Yarışması

Yenişehir Mahallesi Vatan Caddesi No:2 Selçuklu Konya

Tel: 0332 221 14 00 / 1938-1944

Mail: yarisma@konya.bel.tr