MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN ANADOLU’YA GEÇİŞİ VE KONGRELER

ve Siyasi Gelişmeler Osmanlı Ordusunun Durumu İtilaf Donanmasının İstanbul’a Gelişi ve Faaliyetleri İttihatçı Liderlerin Ülkeyi Terki ve Tutuklanmaları Mağlup Olmuş Bir Devletin Başkenti, Meclis-i Mebusan, Saray ve

Hükümetleri Paris Barış Konferansı ve Osmanlı Devleti Anadolu ve Rumeli’ye Gönderilen Heyetler İşgaller ve Milli

Teşkilatlanma Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri Kuva-yı Milliye Mustafa Kemal Paşa’nın Mütareke İstanbul’undaki

Faaliyetleri Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya Geçişi ve İlk Faaliyetleri Amasya Tamimi Erzurum, Sivas ve Diğer

Kongreler Heyet-i Temsiliye-İstanbul Hükûmetleri Millî Mücadele’nin Kalbi: Ankara Meclis-i Mebusan’ın Toplanması,

Misak-ı Millî’nin Kabulü ve İstanbul’un Resmen İşgali Sempozyuma katılmayı arzu eden bilim insanlarını ve araştırmacıları yukarıda ana başlıkları belirtilen alanlarda yeni bilgi ve belgelere dayalı akademik çalışmalarıyla aramızda görmek istiyoruz. Bildiri’nin daha önce bir yerde sunulmamış veya neşredilmemiş olması, yayımlanmış bir kitabın, yayımlanmamış dahi olsa bir tezin “bölümü, ana başlığı veya alt başlığında” işlenmemiş olması gerekmektedir.Kongreye katılmak isteyen bilim insanlarının web sayfamızda yer alan başvuru formunu doldurarak özgeçmişleri ve yayın listeleri ile birlikte amaç, yöntem, muhtemel bulgular ve kullanılacak kaynakları da içeren en az 300 kelimeden oluşacak bildiri önerilerini 6 Ocak 2019 tarihine kadar kongrelersempozyumu@atam.gov.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Özetlerin Kongre Düzenleme ve Bilim Kurulu’nca değerlendirilmesinden sonra, kabul edilenlere ilişkin ikinci duyuru yapılacaktır.