MUSON SAYILARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI
Bu Benim Eserim Proje Yarışması

İLİ:İSTANBUL / ÇEKMEKÖY

OKUL ADI: Şehit Öğretmen İzzet Yüksel İlköğretim Okulu

HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ: 

Onur Özcömert

Mustafa Semiz

DANIŞMAN ÖĞRETMEN:

Özlem Demir

PROJE AMACI:
ARASINDA BELLİ BİR BAĞINTI OLAN YENİ SAYILAR VE SAYI DİZİLERİ OLUŞTURMA

PROJE HEDEFİ:
1.SAYI DİZİLERİ ARASINDAKİ İLGİNÇ ÖRÜNTÜ VE BAĞINTILARI ALGILAMAK. 2.SAYILARI İNCELEYEREK FARKLI BAĞINTI VE YÖNTEMLER UYGULAMAK. 3.TAMKARE SAYILARI KAVRAMAK VE GELİŞTİRMEK 4.ÖĞRENCİLERİN ÇOK BOYUTLU DÜŞÜNMELERİNİ SAĞLAMAK 5.YENİ SAYI DİZİSİ SORULARI OLUŞTURMAK

PROJE ÖZETİ:
Tamkare sayılardan ilginç bir sayı dizisi oluşturup bu sayılara kendi adımızı verdik.Bu projede hem kendisi hemde karekökünün rakamları toplamı tamkare olan sayıları araştırdık.Örneğin 81 gibi hem tamkare hemde rakamları toplamı tamkare

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER:
LİTERATÜR TARAMASI: Konu ile ilgili daha önce yapılmış bir çalışma olup olmadığını anlamak için proje bankası,Internet ve çeşitli kitaplar incelendi. GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER: 1.Proje konusunun belirlenmesi 2. Literatür taraması 3.Proje malzemelerinin tespiti 4.Malzemelerin alımı ve hazırlanması 5.Proje tasarımı ve yapımı PROJE TAKVİMİ: ETKİNLİK TARİH Proje konusunun belirlenmesi 20.09.2008-20.10.2008 Literatür taraması 20.10.2008 -01.11.2008 Proje malzemelerinin tespiti 5.11.2008-15.11.2008 Proje tasarımı ve yapımı 25.11.2008- 10.01.2009 Proje sunumu 10.01.2009- 20.01.2009 KULLANILAN YÖNTEMLER: Araştırma ve gözlem, konuyla ilgili problem çözme, tasarım ve grafik,örüntü oluşturma,akıl yürütme PROJE BÜTÇESİ: 10 YTL BEKLENİLEN SONUÇLAR: 1.Çeşitli incelemeler sonucunda yeni bir sayı dizisi oluşturarak bu diziye kendi adımızı vermek.2.Kareköklü sayılar arasında yeni bir yöntem oluşturmak 3.Matematiğin ilginç ve şaşırtıcı yönlerine dikkat çekmek. SONUÇLARIN DEGERLENDIRILMESI: 1.Çeşitli sayı dizilerini inceledik ve kendi sayı dizimizi oluşturduk. 2.Tam kare sayılardan köklerinin rakamları toplamı yine tam kare olan sayıları bulduk ve muson sayıları adını verdik.3.Bulduğumuz sayı dizisinin özeliklerini araştırdık ve farklı sonuç ve bağıntılar bularak projedeki amacımıza ulaştık.

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI
Bu Benim Eserim Proje Yarışması
Proje Yarışması
Bu Benim Eserim
Fen ve Teknoloji Projesi
Matematik Projesi