Muş BİLSEM

Muş Bilim ve Sanat Merkezi

 

Bilim ve Sanat Merkezi; okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim kurumlarına devam eden    üstün veya özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında  olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan bağımsız özel eğitim kurumudur. Merkezimiz 2009 yılında hizmet vermeye başlamıştır.

Amaçlarımız

    Okul öncesi, İlköğretim ve Ortaöğretim çağındaki üstün veya özel yetenekli öğrenciler in bilimsel düşünce ve davranışlarla yetişmelerini sağlayan,etik değerleri birleştiren, üretken, problem çözen bireyler olarak yetiştirmek.
Misyonumuz
    Bizler, bütün öğrencilerin bilimsel düşünce ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren, üretken, sorun çözen, ulusal ve evrensel değerleri tanıyan, liderlik, yaratıcı ve üretici düşünce ve kendini gerçekleştiren bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için varız.
Vizyonumuz
    Türkiye’nin ve dünyanın bilim ve sanat merkezi olmak.

ADRES : Hürriyet Mah. Atatürk Bulvarı Polis Evi Arkası         Merkez/MUŞ
TELEFON : 0-436-2121282     
FAKS : 0- 436 -2129012
E-POSTA : 972072@meb.k12.tr

Muş Bilim ve Sanat Merkezi