MUŞ BİLSEM TÜBİTAK 4007 PROJE YARIŞMASI

MUŞ BİLSEM TÜBİTAK 4007 PROJE YARIŞMASI

TÜBİTAK 4007 BİLİM ŞENLİĞİ “EĞİTİM-BİLİM-KÜLTÜR VE PROJE PINARI ŞENLİĞİ” PROJESİ

Projenin Adı: Eğitim-Bilim-Kültür ve Proje Pınarı Şenliği.

Proje Sahibi Kurum: Muş Bilim ve Sanat Merkezi

Proje Yürütücüsü: İbrahim KOÇ

Paydaşlar: Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Muş Belediyesi ve Muş Öğretmenevi

Etkinliğin Yapılacağı Yer ve Tarih: 06 Nisan 2017/Muş Öğretmenevi, Merkez/MUŞ

Proje Hakkında:

Bu proje TÜBİTAK (TÜRKİYE BİLİMSEL ve TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU) tarafından “4007 Bilim Şenliği” adı altındaki proje çağrısı tarafından desteklenmektedir.

Amacı ve kapsamı:

“Bilgi Paylaşıldıkça Muş Gelişir” sloganı ile özel ve kamuya ait okullardaki öğrenci, öğretmen ve diğer eğitim çalışanlarının eğitim-öğretim-bilim-kültür ve projeler konusunda yaptıkları çalışma/etkinlik ve projelerinin tanıtımını ve paylaşımını sağlama. Katılımcıların bilimi sevme ve merak etmelerini sağlamak için gerek Muş BİLSEM tarafından yapılacak bilimsel temalı görsel ve eğlenceli atölye çalışmaları, Planetaryum gösterisi ile gerekse farklı kurum ve kuruluşlarca yapılacak etkinlikleri halk ile paylaşma.

Kapsam; Muş Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Merkez ve İlçelerdeki (Hasköy, Korkut, Bulanık, Malazgirt ve Varto) tüm özel ve kamuya ait Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Liselerin yanı sıra yediden yetmişe tüm Muş halkını kapsamaktadır.

Konsepti: Eğitim, Öğretim, Bilim ve Teknolojidir.

Beklenen etkiler: Eğitim, Öğretim, Bilim ve Teknoloji alanlarında ister okulda, ister okul dışında öğrenci, öğretmen ve diğer eğitim çalışanlarını üretmeye, üretirken öğrenmeye, öğretmeye ve örnek olmaya sevk edecektir. Ayrıca burada yapılacak atölye çalışmaları ışığında eğitim-bilim-proje ve teknoloji gibi konuların merak edilmesi, araştırılması ve tüm katılımcıların gündemine girmesi sağlanacaktır.

Hedef kitlesi: Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Liselerdeki öğrenci, öğretmen, idareci, veli ve diğer eğitim çalışanları ile birlikte Muş halkı oluşturmaktadır.

Yapılacak etkinlikler:

1.) Etkinlik/çalışma/proje başvurusu yapan kurumların projeleri, alanında uzman kişilerin oluşturduğu komisyonca değerlendirilip,  farklı görülen proje çalışmaları il finalinde sergilenmek üzere davet edilecek ve bir günlük süre zarfında sergilenecek. İl finalinde sergilenen projeler akademisyenlerce değerlendirildikten sonra her kategorideki (Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Liselerden 10’ar tane etkinlik/çalışma/proje olmak üzere toplamda 40 tane çalışma) ilk üç etkinlik/çalışma/proje ödüllendirilecektir.

2.) Muş Bilim ve Sanat Merkezi öğrenci ve öğretmenlerinin yapacağı müzik-eğlence atölyesi, teknoloji-tasarım ve görsel sanatlar atölyesi, robot-bilim ve gösteri atölyesi, fen ve teknoloji atölyesi, Planetaryum gösteri atölyesi ve eğlenceli-matematik gösteri atölyesi gibi öğrenci merkezli çalışmalar, atölyelerimizde katılımcı ve ziyaretçilere eğitim, bilim ve teknolojiyi eğlenceli bir şekilde fark etmeleri, merak etmeleri, sorgulamaları, öğrenmeleri ve sevmeleri sağlanacaktır.

3.) Ayrıca öğretmen evinin bahçesinde kamu kurumlarının tanıtım-hizmet ve uygulamalı etkinlikleri olacaktır.

 

ÖRNEK UYGULAMALARIN MUŞ BİLİM VE SANAT MERKEZİNE SON GÖNDERİLME TARİHİ: 30 ARALIK 2016

Projenin adı EĞİTİM-BİLİM-KÜLTÜR VE PROJE PINARI ŞENLİĞİ
Proje Sahibi Muş Bilim ve Sanat Merkezi
Projenin Süresi
16 Mayıs 2016 – 25 Nisan 2017

Projenin tanıtımı                                              : 01 Kasım 2016 – 09 Kasım 2016

Projelerin elektronik ortamda gönderilmesi   : 10 Kasım 2016 – 30 Aralık 2016

Projelerin değerlendirilmesi                            : 09 Ocak 2017  – 20 Ocak 2017

4007 TÜBİTAK sergisine katılacak

proje/okul isimlerinin açıklanması                  : 10 Şubat 2017

Finale kalan projelerin fuar alanında

sergilenmesi, jüri değerlendirmesi, ödül töreni : 06 Nisan 2017

Projelerin dergi haline getirilmesi, ildeki tüm

kurum ve okullara dağıtılması                            : 25 Nisan 2017

Projenin Amaçları
1.) Eğitim ve öğretim faaliyetleri kapsamında,  Okulöncesi , İlkokul, Ortaokul, Ortaöğretim Kurumlarımızda hayat boyu öğrenmeyi sağlamak, yürütülen faaliyetler sonucunda ortaya çıkan idareci, öğretmen, öğrenci,eğitim çalışanlarının değişim ve gelişimine katkıda bulanacak  iyi örnekleri paylaşmak, bu örneklerden haberdar olmak ve özgün çalışmaları belirleyerek ön plana çıkarıp Okulöncesi , İlkokul, Ortaokul, Ortaöğretim kurumlarımız tarafından model alınmasını amaçlamaktadır.

2.) Bu proje ile başta okul liderlerimiz olmak üzere kurumlarımızda çalışan herkesin kendi alanında, gelişime yönelik proje hazırlamaları sağlanacak, bu şekilde hazırlanan ve uygulanarak iyi neticeler alınan projeler diğer kurumlara da örnek olarak tanıtılacaktır. İlimizdeki kurumların sayısının fazla oluşu, iletişim, işbirliği ve paylaşım gereksinimini ön plana çıkarmaktadır.

3.) Okulları, öğrencilerin seveceği,  kendi evlerinde yaşıyormuş gibi rahat hissedebilecekleri eğitim ortamları haline getirmek ve bu doğrultuda düzenlemek.

4.) Bilginin paylaşıldıkça azalmayacağını tam aksine çoğalacağını göstererek, eğitim kurumlarımız arasındaki paylaşımı, yardımlaşma ve dayanışmayı arttırarak kurumlar arasında ortak sinerji oluşturma amaçlanmaktadır.

“Bilgi Paylaşıldıkça Muş Gelişir” sloganı ile özel ve kamuya ait okullardaki öğrenci, öğretmen ve diğer eğitim çalışanlarının eğitim-öğretim-bilim-kültür ve projeler konusunda yaptıkları çalışma/etkinlik ve projelerinin tanıtımı ve paylaşımı sağlanacaktır.

Projeyi Gerçekleştiren Kurum Muş Bilim ve Sanat Merkezi
Paydaşlar Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Muş Belediyesi ve Muş Öğretmenevi
Proje Yarışmasına Katılabilecek Kurumlar Muş Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Merkez ve İlçelerdeki (Hasköy, Korkut, Bulanık, Malazgirt ve Varto) tüm özel ve kamuya ait Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Liseler.
Hedef kitle(ler) Anaokulu, İlkokul, Ortaokul  ve Liselerdeki öğrenci, öğretmen, idareci, ve diğer eğitim çalışanları.
Nihai Faydalanıcılar Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Liselerdeki öğrenci, öğretmen, idareci, veli ve diğer eğitim çalışanları ile birlikte Muş halkı oluşturmaktadır.
HEDEFLER
1.) Sınıfta, okulda, okul dışında öğrenmeyi ve öğrenme ortamlarını zenginleştirmek için gayret eden yönetici, öğretmen ve diğer  eğitim çalışanlarını  bir araya getirerek iletişim ve işbirliği temelinde yeni öğrenme ortamları  yaratmak  hedeflenmektedir.

2.) Eğitimde iyi örneklerin paylaşımı;  dersliklerin, oyun bahçelerinin ve binaların  fiziki olarak daha güzel bir şekilde düzenlenmesini hedeflemektedir.

3.) 3-6, 6-18 yaş arası çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal vb. tüm alanlarda ki gelişimlerine katkıda bulunacak sınıf içi/sınıf dışı uygulamalarını öğretmen ve öğrencilerimizin hizmetine sunmak.

4.) Eğitim-öğretim sürecinde kuruma katkı sağlayan, hizmet sunan veli, okul-aile birliği ve STK’ların sundukları hizmet kalitesinin artırılması,

5.) Öğrenci, öğretmen, yönetici, personel ve velilerin  kendilerini geliştirmeleri, eğitim öğretim faaliyetleri boyunca daha iyi örnekler ortaya koyabilmeleri doğrultusunda motive edilmeleri,

6.) Farklı ve yeni uygulamaları ortaya çıkararak, insan kaynaklarından maksimum düzeyde istifade edilmesi, öğrenci yararı, eğitimcilerin faydalanması, kurumun verimliliğinin sağlanması,

7.) Projeye tüm eğitim kurumlarımızın en az 1 proje ile destek vermesi,

8.) İyi örneklerin Muş ilinde uygulanarak, yaygınlaşması hedeflenmektedir.

Temel Faaliyetler /
Proje Aşamaları
1.) İldeki tüm eğitim kurumlarına proje hakkında açıklayıcı yazılar gönderilecek.

2.) Projeyle ilgili afişler hazırlanıp kurumlara dağıtılacak.

3.) Proje ile ilgili yazılar Muş Milli Eğitim Müdürlüğü  internet  sayfasından duyurulacak.

4.) Projeyle ilgili açıklayıcı bilgilere Muş Bilim ve Sanat Merkezinin http://musbilsem.meb.k12.tr/  web sayfasından ulaşılabilecek.

5.) Proje yarışmasına okullar adına müracaat edilecek, proje yürütücüsü veya çalışmayı ekip yapıyor ise ekibin adı yazılacak.

6.) Proje yarışmasına okullar en fazla iki (2) çalışma ile katılabilecek.

7.) Çalışmalar okullar tarafından fotoğraflarla desteklenip, elektronik ortamda musbilimsanat@gmail.com adresine gönderilecek.

8.) Mail adresine proje gönderen okullar, Muş Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğüne üst yazı ile projenin kendi kurumlarına ait olduğunu belirten üst yazı yazacaklar.

9.) Çalışmalarda projeyle ilgili açıklamaların bulunduğu, ekte hazırlamış olduğumuz proje başvuru formu kullanılacaktır. Bu form http://musbilsem.meb.k12.tr/  web sayfamızdan indirilebilir.

10.) Elektronik ortamda gönderilen başvuru formuna en az iki (2) en fazla beş (5) adet resim eklenecek ve resimler de elektronik ortamda mail adresine gönderilecek.

11.) Çalışmalar üst yazı ile elektronik ortamda kurumumuza da teslim edilebilir.

12.) Çalışmalar en son 30 Aralık 2016 tarihine kadar teslim edilecek, teslim edilen çalışmalar İl MEM ARGE ve belirlenen öğretmenler tarafından değerlendirilecektir.

13.) Değerlendirmeler Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Lise kategorilerinde ayrı-ayrı yapılacak olup, her kategoriden seçilen ilk on (10) proje, toplamda kırk (40) proje il genelinde yapılacak olan 4007 TÜBİTAK Fuarına davet edilecektir.

14.) 4007 TÜBİTAK Fuarına davet edilen okullar kendilerine verilen stantlarda projelerinin ve okullarının tanıtımlarını yapacaklardır.

15.) Fuara davet edilen projelerin değerlendirmeleri ekli listede belirtilen akademisyenlerce yapılacak olup, her kategoride ilk üçe girecek projeler belirlenecektir.

16.) Anaokulları kategorisinde 1. 2. 3. İlkokul kategorisinde 1. 2. 3. Ortaokul kategorisinde 1. 2. 3. Lise kategorisinde 1. 2. 3. olan proje-çalışmayı yürüten yürütücü veya ekip TÜBİTAK, Merkezimiz, Proje Paydaşlarımız, Sponsorlarımız tarafımızdan ödüllendirilecektir.

17.) Çalışmalar esnasında sürpriz hediyeler de dağıtılacaktır.

18.) Okul Müdür/Müdür Yardımcıları, Öğretmenler ve diğer personel tarafından hazırlanacak projeler İnternet sayfamızda yayınlanacak, projelerle ilgili dergi hazırlanıp ildeki tüm okullar ile imkanlar ölçüsünde diğer illere de gönderilecektir.

Bilgi için:

Muş Bilim ve Sanat Merkezi  Müd: Uzm.Öğrt.Murat TAŞDEMİR Telefon  : 0436 2121282  Dahili–11

Proje Yürütücüsü: İbrahim KOÇ,   Telefon : 0436 2121282

MUŞ BİLİM VE SANAT MERKEZİ 4007 TÜBİTAK BİLİM ŞENLİĞİ PROJE BAŞVURU FORMU

Projenin Adı:
İl-İlçe-Okul/Kurumun Adı:
Proje/Etkinlik/Çalışmayı Yapan

Öğretmen/Ekip/Grup Adı:

Proje/Etkinlik/Çalışmanın Amacı:

(En fazla 50 sözcük)

Proje/Etkinlik/Çalışmanın Özeti:

(En fazla 200 sözcük)

Proje/Etkinlik/Çalışmanın Yapılışı/Metot/Ayrıntı/Tarihçe:

(En fazla 500 sözcük)

Sonuç:

(En fazla 200 sözcük)

Not: Yazı karakteri  Times New Roman ve 12 punto seçilmelidir.

Proje İle İlgili Fotoğraflar/Video:(Fotoğrafların JPEG olarak elektronik ortamda mail adresine gönderilmesi. En az 2  en fazla 5 fotoğraf. İsteyenler fotoğrafların yanında video da gönderebilir.)

Proje/Etkinlik/Çalışmaların Değerlendirilmesi ve Değerlendirme Kriterleri:

I.) İl finalinde sergilenmesine karar verilecek Proje/Etkinlik/Çalışmalar Muş Bilim ve Sanat Merkezinin  musbilimsanat@gmail.com  mail adresi üzerinde başvurusu yapılan çalışmalar arasından Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli AR-GE uzmanlarınca yapılacaktır.

II.) İl finalindeki değerlendirme ise aşağıda isimleri verilen akademisyenlerce yapılacaktır.

 

Anaokulu Alanındaki Proje/Etkinlik/Çalışmalar:

1.) Doç. Dr. Serdal SEVEN
2.) Yrd. Doç. Dr. Ramazan SAK
3.) Öğr. Gör. Fatma KOÇ
 

İlkokul Alanındaki Proje/Etkinlik/Çalışmalar:

1.) Yrd. Doç. Dr. Mustafa ER
2.) Yrd. Doç. Dr. Salih ÖZER
3.) Yrd. Doç. Dr. Adnan ÇETİN
 

Ortaokul Alanındaki Proje/Etkinlik/Çalışmalar:

1.) Yrd. Doç. Dr. Zeydin PALA
2.) Yrd. Doç. Dr. Sedat BOZARI
3.) Yrd. Doç. Dr. Murat POLAT
 

Lise Alanındaki Proje/Etkinlik/Çalışmalar:

1.) Prof. Dr. Erdal Necip YARDIM
2.) Prof. Dr. İbrahim ERDOĞAN
3.) Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KOÇ

III.) Proje/Etkinlik/Çalışma’ların Değerlendirilmesinde Kullanılacak Kriterler;

Değerlendirme Kriterleri: Puan:
1.) Proje/Etkinlik/Çalışma’nın özgün olması: 20
2.) Proje/Etkinlik/Çalışma’nın eğitim ve öğretime yenilik kazandırması: 20
3.) Proje/Etkinlik/Çalışma’nın eğitim ve öğretimdeki problemleri çözmesi ya da iyileştirmesi 20
4.) Proje/Etkinlik/Çalışma’dan faydalanacak kişilerin sayısı 20
5.) Proje/Etkinlik/Çalışma’nın yapılabilirliği 20

 

IV.) Proje Konuları: Proje konusunda sınırlama bulunmamaktadır. Okullarda uygulanmış veya uygulanmakta olan, öğrencilerin eğitim-öğretimine katkı sunan, proje, etkinlik, faaliyet, materyal geliştirme, farklı ders uygulaması, sınıf-okul-çevre düzenlemesi gibi farklı çalışmalar olabilir. Bu çalışmalar bireysel veya ekip çalışması olabilir. Çalışmayı yapanlar öğretmen, idareci olabileceği gibi, teknisyen, VHKİ, memur, yardımcı personel gibi diğer eğitim çalışanları da olabilir.

MUŞ BİLİM VE SANAT MERKEZİ 4007 TÜBİTAK PROJESİ

 

KATEGORİLER  VE ÖDÜL LİSTESİ

ANAOKULU
Ödüller Proje Sahibine  veya Ekibe Verilecek Ödüller
Birincilik Ödülü 1500 TL
İkincilik Ödülü 1000 TL
Üçüncülük Ödülü 500 TL

 

İLKOKUL
Ödüller Proje Sahibine  veya Ekibe Verilecek Ödüller
Birincilik Ödülü 1500 TL
İkincilik Ödülü 1000 TL
Üçüncülük Ödülü 500 TL

 

ORTAOKUL
Ödüller Proje Sahibine  veya Ekibe Verilecek Ödüller
Birincilik Ödülü 1500 TL
İkincilik Ödülü 1000 TL
Üçüncülük Ödülü 500 TL

 

LİSE
Ödüller Proje Sahibine  veya Ekibe Verilecek Ödüller
Birincilik Ödülü 1500 TL
İkincilik Ödülü 1000 TL
Üçüncülük Ödülü 500 TL

*Proje final sergisinde sürpriz hediyeler dağıtılacaktır.

*Para  ödülü proje yürütücüsüne veya ekip adına bir kişiye verilecektir.