MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile bu kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre asgari şartları sağlayan öğretim üyeleri alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
Başvuru Şartları:
 Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının onaylı fotokopisini, bilimsel çalışma ile yayınlarını ve bu yayınlara yapılan atıfların listelerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren altı (6) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecekler. Adayların, doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl doçentlik kadrosu ile bilim alanında çalışmış olduklarını belgelemeleri gerekmektedir.
 Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların, başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının onaylı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren dört (4) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
 Yardımcı Doçentlik kadroları için başvuracak adayların, başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doktora belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının onaylı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren dört (4) takım dosyayı ekleyerek, ilgili Dekanlık veya Müdürlüğe başvurmaları gerekmektedir.
 Adayların; bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren birer CD’yi dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
 Yardımcı Doçent adayları, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesine göre yabancı dil sınavına girmek zorundadırlar.
 Yardımcı Doçent kadrolarına Doçentler başvuramaz. Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuracak adayların mecburi hizmet yükümlülüğünün bulunmadığına dair belgeyi müracaat sırasında ilgili birime vermeleri gerekmektedir.
 Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgelerin müracaat dosyasına eklenmesi şarttır.
 Başvurular, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı 29/12/2012 tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisinde yapılacaktır.
 Posta ile yapılan, belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavları, 15/01/2013 g

 

günü saat

14.00’da Muş Alparslan Üniversitesi Kampüsü Eğitim Fakültesi Mehmet Akif ERSOY dersliklerinde yapılacaktır.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

UNVANI

 

DERECE

 

BÖLÜM

 

ANABİLİM DALI

 

PROFESÖR

ADET

 

DOÇENT

ADET

 

YARDIMCI DOÇENT

ADET

 

Felsefe

 

Türk İslam Düş. Tarihi

 

1

 

3

 

Felsefe

 

Sistematik Fels. Mantık

 

1

 

3

 

Tarih

 

Türkiye Cum. Tarihi

 

1

 

3

 

Türk Dili ve Edebiyatı

 

Eski Türk Dili

 

1

 

1

 

Türk Dili ve Edebiyatı

 

Eski Türk Edebiyatı

 

1

 

2

 

Türk Dili ve Edebiyatı

 

Eski Türk Edebiyatı

 

1

 

4

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

UNVANI

 

DERECE

 

BÖLÜM

 

ANABİLİM DALI

 

PROFESÖR

ADET

 

DOÇENT

ADET

 

YARDIMCI DOÇENT

ADET

 

Eğitim Bilimleri

 

Eğitimde Ölçme ve Değ.

 

1

 

1

 

Eğitim Bilimleri

 

Eğitim Yön. Tef. Plan.

 

1

 

5

 

Eğitim Bilimleri

 

Rehberlik ve Psik. Dan.

 

1

 

2

 

İlköğretim

 

Okul Öncesi Eğitimi

 

1

 

2

 

İlköğretim

 

Sosyal Bilgiler Eğitimi

 

1

 

3

 

Türkçe Eğitimi

 

Türkçe Eğitimi

 

1

 

3

 

Türkçe Eğitimi

 

Türkçe Eğitimi

 

1

 

4

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

UNVANI

 

DERECE

 

BÖLÜM

 

ANABİLİM DALI

 

PROFESÖR

ADET

 

DOÇENT

ADET

 

YARDIMCI DOÇENT

ADET

 

İktisat

 

İktisat Tarihi

 

1

 

1

 

İşletme

 

Yönetim ve Organizasyon

 

1

 

1

 

İşletme

 

Üretim Yönetimi ve Paz.

 

1

 

1

 

İşletme

 

Sayısal Yöntemler

 

1

 

1

 

Kamu Yönetimi

 

Siyaset ve Sosyal Bilimler

 

1

 

5

 

Uluslararası İlişkiler

 

Siyasi Tarih

 

1

 

5