Muş Alparslan Üniversitesi Ödüllü Logo Tasarımı Yarışması

Tasarımı Yarışması
Üniversite Tasarımı Yarışması

Muş Alparslan Üniversitesi Ödüllü Logo Tasarımı Yarışmasının konusu, Üniversitemizin ve İlimizin
vizyonunu ve misyonunu yansıtacak, öğrenci merkezli eğitim anlayışı ile bağdaşan, “Alparslan,
Bilim, Eğitim, Lale, Muş, Selçuklu, 1071 Malazgirt Zaferi” kavramlarından bir veya birkaçının
ifade edilerek ilişkilendirildiği, akılda kalıcı, özgün, yenilikçi, estetik ve işlevsel kullanım imkânlarına
sahip bir Muş Alparslan Üniversitesi Logosu’nun oluşturularak Muş Alparslan Üniversitesinin
kurumsal işlemlerinde kullanılmasıdır.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
1. Muş Alparslan Üniversitesi Ödüllü Logo Tasarımı Yarışmasına seçici kurul üyeleri ve seçici
kurul üyelerinin birinci derece yakınları ile yarışma düzenleme komisyonu üyeleri katılamaz.

2. Yarışma, T.C. vatandaşı olan ve profesyonel tüm sanatçıların, öğrencilerin, kamu
kurumlarının ve özel kuruluşların katılımına açıktır.

3. Muş Alparslan Üniversitesi Ödüllü Logo Tasarımı Yarışmasına katılımından dolayı
katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

4. Her katılımcı yarışmaya en fazla 3 (üç) tasarım ile katılabilir.

5. Yarışmaya katılacak tüm tasarımların “T.C. Muş Alparslan Üniversitesi” adı ve
üniversitenin kuruluş tarihi olan “2007” yılı ile birlikte değerlendirilmesine dikkat edilmelidir.

6. Yarışmaya sunulan tasarımların özgün olması; daha önce başka yarışmalara katılmamış, hiçbir
gerekçe ile yayımlanmamış olması gerekir. Yarışmaya sunulan tasarımın internet, yazılı,
görsel medya, vb. mecralarda ve bu konuyla ilgili web tabanlı arşivlerde bulunan tasarımlarla
herhangi bir benzerlik ve çağrışımda bulunmaması ve diğer kurum ve kuruluş logolarını
çağrıştırmaması gerekmektedir. Seçici kurul üyelerinin, kopya olduğunu tespit ettiği tasarımlar
değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu tasarımların sahiplerine ödül verilmeyecek, ödül
verildikten sonra kopya oldukları tespit edilen eserlerin sahipleri ödüllerini iade edeceklerdir.

7. Logo tasarımı, Muş Alparslan Üniversitesini en iyi ve özgün şekilde temsil etmeli, içerik ile
görsellik açısından anlaşılır, ayırt edici nitelikte olmalıdır. İstenilen tasarımlarda renk ve form
yönünden herhangi bir kısıtlama yoktur. Çalışmalar dijital ortamlarda, basılı materyallerde,
renkli ve siyah-beyaz olarak kullanılabilecek, değer kaybetmeyecek, anlaşılabilir tasarımlar
olmalıdır. Logo tasarımının çok çeşitli amaçlar için kullanılabileceği göz önünde bulundurularak (kurumsal kimlik, antetli kâğıt, faks, dergiler, bültenler, kataloglar, broşürler,
kitapçıklar, kitaplar, programlar, pankartlar, posterler, şapkalar, tişörtler, çantalar, havlular,
internet ve elektronik medya, web sitesi, elektronik posta v.b.) basıma uygun nitelikte
hazırlanması, büyütülüp küçültüldüğünde fonksiyonelliğini yitirmemesi gerekmektedir.

8. Logo tasarımı yatay ve dikey formatlarda kullanıma uygun olarak hazırlanmalıdır.

9. Seçici Kurul, yarışmaya katılan tasarımların Muş Alparslan Üniversitesinin ihtiyacını
karşılayamadığını düşünmesi durumunda hiçbir tasarımı değerlendirmeye almama hakkını
saklı tutar. Seçici kurulun oy birliği ile aldığı karar neticesinde yarışma iptal edilebilir ve yeni
tarih belirlenerek yarışma tekrarlanabilir.

10. Yarışmaya sunulacak tasarımlar mutlaka bilgisayar ortamında Adobe Illustrator ya da
CorelDraw gibi vektörel tabanlı grafik tasarım programları ile hazırlanmalıdır. Elle çizilmiş
veya elle renklendirilmiş tasarımlar kabul edilmeyecektir.

11. Eserin dosya adı rakam ya da harflerden oluşmalıdır (rumuz). (Örnek: 12345.jpg). Rumuz en
az 4 (dört), en fazla 8 (sekiz) karakterden (harften/rakamdan) oluşmalıdır. Birden fazla eser
gönderenler aynı rumuzu kullanarak gönderilen tasarımların sayısını rumuz sonuna
ekleyebilirler. (Örnek: 12345_1.jpg, 12345_2.jpg, 12345_3.jpg).

12. Her tasarım A4 (21 x 29,7cm) ebadında, beyaz zemin üzerine ve uzun kenarı 15 cm’yi
geçmeyecek şekilde yerleştirilecek, kâğıdın alt kısmında tasarımın küçültülmüş renkli ve
siyah‐beyaz şekilleri, kısa kenarı 25 mm’den büyük olmayacak şekilde yer alacaktır.

13. Tasarım ya da tasarımlar (en fazla üç farklı tasarım) ile birlikte her bir tasarım için katılım
formunu da eksiksiz doldurulduktan ve katılımcı tarafından imzalandıktan sonra gramajı
yüksek bir kâğıda (en az 160 gr.) renkli çıktı alınarak, çalışma dosyalarının (Corel Draw ya da
Adobe Illustrator gibi) yer aldığı bir CD kopyası ile birlikte posta veya kargo ile gönderici
ödemeli olarak gönderilmelidir. Tasarım baskısının alındığı sayfanın arka kısmında
yarışmacının rumuzu yer alacaktır. Tasarımın baskısı, katılım formu ve çalışmanın yer aldığı
CD veya DVD bir zarfa konulacak ve zarf kapatıldıktan sonra üzerine rumuz yazılacaktır.
Aynı rumuz, çalışmanın arka yüzünde (A4 formatındaki çıktı) ve CD’nin ön yüzünde de yer
alacaktır. Eserin ön yüzünde tasarımcının kimliğini belirleyecek hiçbir ibare bulunmamalıdır.
Birden fazla eserle katılan tasarımcılar, her eser için ayrı “teslim zarfı” kullanmalıdır; birden
fazla eserin teslim zarfı, tek bir “postalama zarfı” içinde kargo ile gönderilebilir. Posta veya
kargodaki gecikmelerden, gönderim esnasında tasarımın ve CD’nin zarar görmüş ya da
yıpranmış olmasından ve kargoda meydana gelen aksaklıklardan dolayı müracaat dosyasının
kaybolmasından Muş Alparslan Üniversitesi sorumlu olmayacaktır.

14. Yarışmaya katılan tasarımcılar, her bir tasarım için kısa cümleler ile logolarının hikâyelerini
katılım formundaki “Proje Açıklaması” kısmına yazacaklardır.

15. Yarışma sonunda sergilenmeye değer bulunan eserler herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın
ve kurumsal kimliğin bir ifadesi olarak arz edilmeksizin yarışma ile ilgili her türlü haber
içeriği, herhangi bir telif ücreti ödenmeksizin basılı ve görsel materyal üzerinde
kullanılacaktır.

16. Muş Alparslan Üniversitesi “Ödüllü Logo Tasarımı Yarışması” Katılım Formunu
doldurmayan/imzalamayan katılımcıların tasarımları değerlendirmeye alınmayacaktır.

17. Yarışma katılımcıları, tasarımlarının kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş
sayılır.

ÖDÜL
Birincilik : 15.000 ₺ + Katılım Belgesi ve Başarı Belgesi
İkincilik : Kurumsal Hediyeler + Katılım Belgesi ve Başarı Belgesi
Üçüncülük : Kurumsal Hediyeler + Katılım Belgesi ve Başarı Belgesi

Muş Alparslan Üniversitesi Ödüllü Logo Tasarımı Yarışmasına gönderilecek eserlerin son teslim
tarihi 31 Mart 2021 Çarşamba günü mesai bitimidir

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

9 + 20 =